V nejhlubší propasti neštěstí

23. května 2013 v 13:49 | Misantrop

Lidské bytosti, která se zřítila do nejhlubší propasti neštěstí, zůstává jako jediné útočiště odvaha.

*

Ach, jak je ten lidský život pln strastí a příkoří! Sotva jedno neštěstí ustalo, již se ocitáme v druhém; nedivím se, že pohanský filosof Timón nastavěl v Athénách mnoho šibenic, na nichž se lidé měli sami věšet, a tak krátkou bolestí svému ubohému životu rychle konec učinit.

*

Všechny ponuré úvahy o Bohu nejen nejsou s to utěšit lidi v jejich životním neštěstí, ale naopak vnášejí nepokoj do jejich srdcí a vyvolávají šílenství, zhoubné pro ně samé.

*

Nejobávanější ze všech neštěstí, smrt, se nás nijak netýká, protože pokud jsme my, není tu smrt, a když je tu smrt, nejsme již my. Nic proto neznamená ani pro živé, ani pro mrtvé, protože prvních se netýká a druzí již neexistují. Lidé však jednou před smrtí prchají jako před největším neštěstím, jindy si ji zas volí jako východisko z neštěstí v životě.

*

Zažeňme ty hloupé, skoro babské nápady, že zemřít před časem je neštěstí. Před jakým časem? Před časem určeným přírodou? Ale ta nám přece život jen půjčila tak jako peníze, aniž určila den splatnosti. Nač by sis tedy mohl stěžovat, žádá-li ho zpět, kdy ona chce?

*

Spleen jako každá móda vznikl ve vyšších vrstvách společnosti a klesl do nižších, které ho obnosí, a teď už ti, kteří nejvíc opravdu trpí těžkomyslností, snaží se skrývat své neštěstí jako hanbu.

*

Když si člověk myslí, že někomu prokazuje dobro, jinému tím ubližuje, protože neštěstí je líheň, z níž si bohatí berou objekty svého přepychu nebo krutosti. Kdybych lidem v neštěstí pomáhal, zbavoval bych se této možnosti. Svými almužnami bych pomohl jen velmi malé části lidstva, ale té větší bych ublížil.

*

Ženy by mě přivedly do neštěstí - do manželství totiž.

Tiše závidíme všem těm primitivním tvorům, kteří jsou šťastni ve svém neštěstí, ale být jako oni - to nechceme a ani nemůžeme.

*

Je neštěstím člověka, že není spokojen s tím, co má; že neužívá jako zvířata jen těch darů, jimiž ho božská Příroda obdařila. Asi si je vědom, že ta výbava není nic moc.

*

Snažím si však najít klidnou a prostou zábavu, kterou bych mohl bez námahy zakoušet a jež by mě rozptylovala v mém neštěstí.

*

Neštěstí, že tvůj duch je příliš slabý, než aby strávil zdravé pokrmy, co na zemi tu má, a proto chňape po přeludech.
(Grabbe: Don Juan a Faust)

*

Mimo realitu nikdy nepochopí, co je činí nešťastnými, a tak těm neštěstím nemůžou čelit. Nevadilo by mi to, kdyby se to netýkalo taky mne, poněvadž oni svoje neštěstí přenášejí na druhé lidi a ještě spíš žárlí na šťastné lidi a na jejich štěstí; nedovedou si ho vysvětlit, a tak říkají, že jsou zlí, že s nimi nemá nikdo soucit a snaží se spíš dostat ty šťastné taky do neštěstí, než aby sami vyvinuli nějakou pozitivní aktivitu ve svůj vlastní prospěch.

*

"Poznala jsem ze zkušeností, kterých jsem nabyla, ač jsem jich nehledala, že jsou vyšší city, které nám poskytují opravdové rozkoše, které marně hledáme v radovánkách, a že v těchto vyšších slastech je zároveň ukryt tajný poklad pro posilu v neštěstí."

*

Křesťanství bylo dosud největším neštěstím lidstva.

*

Já jsem také zažil neštěstí, vymkl jsem si před šesti lety nohu, ale neotravuji s tím své přátele.

*

Daniel jednou řekl jedno ruské přísloví. Znělo nějak takto: "Vsje ženščiny perejebať nělzja, no stremitsja - nado!" Odmyslete si od něj lapidární vulgárnost a zbude vám čiré neštěstí mužství. V tom přísloví je obsažen kořen věci.

*

Skutečné štěstí vypadá vždy dosti uboze, srovnáme-li je s tím, co překryje neštěstí.

*

Pramenem všeho neštěstí je lačná chtivost po větším majetku.

*

Bohužel význam znamenitých lidí spočívá pouze v jejich inteligenci, nikoliv v jejich množství - jaké neštěstí právě v době, kdy moudrost není ničím a majorita vším!

*

Představte si společnost, která vystaví lidi podmínkám, ve kterých jsou strašlivě nešťastní. Dá jim tedy drogy, aby jejich neštěstí odstranily. Science fiction? Toto se v naší společnosti již do jisté míry děje. Je všeobecně známo, že v posledních desetiletích výrazně stoupá klinická deprese. Vzrůstající deprese je jistě výsledkem NĚJAKÝCH podmínek, které existují v dnešní společnosti. Místo, aby tyto podmínky odstranila, dává moderní společnost lidem antidepresivní pilulky.

*

Oni si myslí, že život jim byl dán shůry jako cosi nedotknutelného, jako posvátný dar od neznámého dobrodince a že je to vždy hrozná nespravedlnost a světoborné neštěstí, když někdo z ledů předčasně zcepení. Tento vlezlý pobožnůstkářský omyl přetrvává ještě i u naprostých neznabohů.

*

Pořád ten mýtus o nevinném člověku, o nevinné oběti nějakého neštěstí! Nesmysl! Všichni lidé jsou něčím vinni.

*

Existuje málo věcí, které tak jistě dostanou lidi do dobré nálady, jako když jim člověk vypráví vážné neštěstí, jež ho nedávno postihlo, nebo když také před nimi nezakrytě projeví jakoukoli svou osobní slabost. - Charakteristické! -

*

Jedno z největších neštěstí, které by mohlo svět potkat, je, že by se zvuk šířil vzduchem dvacet mil a neslábl by.

*

"Za ten oheň jim já zas daruji zlo, kterým všichni
v duchu se budou kochat a vlastní neštěstí hýčkat."
(Hésiodos: Práce a dni)

*

Když převládne to, co je ustanoveno od lidí, nad tím, co je od přírody, přichází jen bída a neštěstí.

*

V poslední době, během posledních deseti let, jsem si představoval, že zbavím svět nafty, dalšího zdroje našich neštěstí, tím, že nechám vybuchnout sedmdesát pět podzemních atomových bomb v nejdůležitějších nalezištích.
Související článek:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm