Kolik lidí, tolik neřestí

29. června 2013 v 13:10 | Misantrop
Héráklés volící mezi Ctností a Neřestí

*

Mezi neřesti byly ovšem započítány pouze pití alkoholu, kouření, užívání drog a oddávání se hazardu. Lidských neřestí je však jistě mnohem více než jen ty čtyři ze všech lidských neřestí asi tak ještě nejnevinnějších. A jaké že mají tedy být ty další neřesti? A jak je to s neřestmi vůbec? Snad nám něco napoví následující soubor citátů z per geniálních klasiků na téma neřest.

***

Neřest je třeba vždy zahalit do pěkného hávu, jinak by v ní lidé nenašli záliby.

*

Ty bídníku - jak jinak tě mám oslovit
než tímto jménem hanby -
tys přišel ke mně, přišels, tvore odporný?
Toť nestoudnost, toť neřest, z lidských neřestí
všech nejhnusnější! Ale dobře, že tu jsi!
Když vyčtu ti tvou mrzkost, sobě ulehčím,
a ty se budeš trápit, slyše slova má.

*

Co je škodlivější než jakákoli neřest? - Účinná soustrast se všemi nezdařilými a slabými - křesťanství...

*

"Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce."

*

Když budeme zkoumat přírodní zákony, nezjistíme, že neřest je stejně nezbytná jako ctnost? Neinspirují nás snad obě a nevyvolávají v nás stejná nutkání?

*

Je-li úkolem komedie napravovat lidské neřesti, nevidím, proč by měly být některé chráněny. Nejkrásnější šlehy vážného mravního kázání mají velmi často slabší účinek než šlehy satiry a většinu lidí nepokáře nic řádněji než vylíčení jejich chyb. Lidské neřesti nejkrutěji zasahuje, vydáme-li je na pospas smíchu veřejnosti.
(Molière: Tartuffe: Předmluva)

*

Pokrytectví mě pobuřovalo nejvíce, a proto jsem tuto neřest začal proklínat.

*

Záměna jde tak daleko, že přímo velcí virtuosové života (jejichž nádhera tvoří nejpříkřejší protivu neřesti a bezuzdnosti), byli označováni nejhoršími jmény. Už jste zpozorovali, že v nebi chybějí všichni zajímaví lidé?

*

Promluva cynikova. - Do divadla si nikdo nepřináší nejjemnější smysly svého umění, ani umělec, který pro divadlo pracuje: tady jsme lidem, publikem, stádem, ženou, farizejem, hlasujícím dobytkem, demokratem, bližním, spolučlověkem, tady podléhá ještě i nejosobnější svědomí nivelizujícímu kouzlu "velkého počtu", tady působí hloupost jako nakažlivá neřest, tady vládne "soused", tady se stáváme sousedy...

*

Co můžeme pozorovat při kontaktu kulturních národů s barbary: že totiž nižší kultura pravidelně přejímá od vyšší kultury nejprve její neřesti, slabiny a výstřelky, právě jimi se cítí okouzlena a až nakonec prostřednictvím osvojených neřestí a slabin na sebe nechá zároveň působit i něco z hodnotné síly vyšší kultury.

*

Člověk se stal pouhým strojem v rukou tyrana a kněží, kteří měli jedině právo řídit jeho pohyby; poněvadž se s ním zacházelo jako s otrokem, měl skoro vždy a všude neřesti a povahu otroka.

*

Občas mě napadá, že smrt je jediným východiskem ze špinavé neřesti, obzvláště z té nejšpinavější, jíž je souhrn všech životů.

*

První jsem objevil v temnotách jeho útrob tu neblahou neřest, zlo, silnější v něm než dobro.

*

Některá manželství, zbyrokratizovaná neřest, se stávají márnicí odvahy a vynalézavosti.

*

NÁPIS NAD VELKOU BRANOU THELÉMSKOU

Modlářských pokrytců tu není vchod,
ni plesnivot a chuděr nadutých,
ni krutihlavů blbých
taškářských slot a svatých v pantoflích,
lůz licoměrných, kněží chamtivých,
břich nafouklých a shromažděčů běd;
táhnětež jinam neřest nabízet.

Vaše neřest zlá,
ta by nanesla
zloby do mých lích
a mne ve zpěvích
falší pomátla,
vaše neřest zlá.

*

Dobrého se málo stává na tomto světě marném, kde nevděčnost a samolibost plodí neřest svou.

*

Neřest se sama usvědčuje ze zbabělosti; tuší vždy něco zlého, protože má zlé svědomí.
(Bible: Kniha moudrosti)

*

Lidskost je spíš získaným zlozvykem, na který bych rád zapomněl, zřekl se ho, či se ho zbavil jako neřesti nehodné přírodního tvora.

*

Bůh tě chraň, světe! Neboť tvoji sluhové nedělají nic jiného, než že se navzájem dráždí, pannám se dvoří, krásným paním posluhují a s nimi laškují, v kostky a karty hrají, s kuplíři jednají, se sousedy válčí, novinky vypravují, nesmysly vymýšlejí, lichvaří, nových lstí užívají a nové neřesti zavádějí.

*

Pryč! Co mi po vás? Pěvec vřelý
svých dum vám nedá na pospas!
Byť v neřesti jste zkameněli,
vás neoživí lyry hlas!
(Puškin: Všední dav)

*

Jejich nejčastější neřesti jsou nespravedlivost a faleš, lež pak jejich živel nejvlastnější.

*

Připisuj bohům všechny neřesti, co jich jen lidé znají,
svoje však neskryješ,
ty bijí do očí.
(Sartre: Trójanky)

*

Vrať kulhavému zdravou chůzi a způsobíš mu nejhorší škodu: neboť sotva může utíkat, unesou ho jeho nohy a jeho neřesti spolu.

*

S chutí tak často odplivnu si,
vida, jak vpřed se dere spřež!
Nad pravdou jak vítězí lež,
- neřesti ctnost ustoupit musí!

*

Nač se pouštět do jednotlivostí? Až uvidíš přecpané fórum, shromaždiště plné lidí všeho druhu, kteří se tam seběhli, a cirkus, v němž se ukazuje většina národa, uvědom si, že na těch místech je tolik neřestí, kolik je tam lidí.
(Seneca: O hněvu)

*

Morálka z nás stěží udělala lepší lidi, ale rozhodně obohatila naše neřesti.

*

Ach, leťte si, leťte s pokojem a buďte jako Já! Leťte daleko, daleko pryč od lidí! K tomu vám dopomáhej vítr a vichřice vzdutá, jež boří lidská obydlí! Ach, kéž by zase bořila, kéž by klátila ta sídla zlé neřesti! Ať hřbí v sutinách stvůry ty zlolajné!

*

Vrátím-li se ve vzpomínkách k soužití, které mělo být výchovou, pak dnes vidím, že to byla jen koedukovaná škola neřesti.

*

Sotva jsem vkročil na předměstí, vešel jsem rovnou jakoby do psince, do blázince, do odchovny hnusných lidských hovad, do centra vší neřesti, hluku a špíny.

*

EMILIA
(vrhne se v úzkostném zmatku do místnosti)
Sláva! Sláva! Teď jsem v bezpečí. Nebo mě dokonce následoval? Není tu? Ne, naštěstí není!
CLAUDIA
Co je ti, dceruško, co je ti?
EMILIA
Nic, nic...
CLAUDIA
A díváš se tak vystrašeně kolem sebe? A chvěješ se po celém těle?
EMILIA
Co jsem musila vyslechnout! A kde jsem to musila vyslechnout!
CLAUDIA
Myslila jsem, žes byla v kostele?
EMILIA
Právě tam! Čím však je neřesti kostel a oltář?
(Lessing: Emilia Galotti)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm