Kolik lidí, tolik neřestí

29. června 2013 v 13:10 | Misantrop
Héráklés volící mezi Ctností a Neřestí


Mezi neřesti byly ovšem započítány pouze pití alkoholu, kouření, užívání drog a oddávání se hazardu. Lidských neřestí je však jistě mnohem více než jen ty čtyři ze všech lidských neřestí asi tak ještě nejnevinnějších. A jaké že mají tedy být ty další neřesti? A jak je to s neřestmi vůbec? Snad nám něco napoví následující soubor citátů z per geniálních klasiků na téma neřest.


Neřest je třeba vždy zahalit do pěkného hávu, jinak by v ní lidé nenašli záliby.


Ty bídníku - jak jinak tě mám oslovit
než tímto jménem hanby -
tys přišel ke mně, přišels, tvore odporný?
Toť nestoudnost, toť neřest, z lidských neřestí
všech nejhnusnější! Ale dobře, že tu jsi!
Když vyčtu ti tvou mrzkost, sobě ulehčím,
a ty se budeš trápit, slyše slova má.


Co je škodlivější než jakákoli neřest? - Účinná soustrast se všemi nezdařilými a slabými - křesťanství...


"Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce."


Když budeme zkoumat přírodní zákony, nezjistíme, že neřest je stejně nezbytná jako ctnost? Neinspirují nás snad obě a nevyvolávají v nás stejná nutkání?


Je-li úkolem komedie napravovat lidské neřesti, nevidím, proč by měly být některé chráněny. Nejkrásnější šlehy vážného mravního kázání mají velmi často slabší účinek než šlehy satiry a většinu lidí nepokáře nic řádněji než vylíčení jejich chyb. Lidské neřesti nejkrutěji zasahuje, vydáme-li je na pospas smíchu veřejnosti.
(Molière: Tartuffe: Předmluva)


Pokrytectví mě pobuřovalo nejvíce, a proto jsem tuto neřest začal proklínat.


Záměna jde tak daleko, že přímo velcí virtuosové života (jejichž nádhera tvoří nejpříkřejší protivu neřesti a bezuzdnosti), byli označováni nejhoršími jmény. Už jste zpozorovali, že v nebi chybějí všichni zajímaví lidé?


Promluva cynikova. - Do divadla si nikdo nepřináší nejjemnější smysly svého umění, ani umělec, který pro divadlo pracuje: tady jsme lidem, publikem, stádem, ženou, farizejem, hlasujícím dobytkem, demokratem, bližním, spolučlověkem, tady podléhá ještě i nejosobnější svědomí nivelizujícímu kouzlu "velkého počtu", tady působí hloupost jako nakažlivá neřest, tady vládne "soused", tady se stáváme sousedy...


Co můžeme pozorovat při kontaktu kulturních národů s barbary: že totiž nižší kultura pravidelně přejímá od vyšší kultury nejprve její neřesti, slabiny a výstřelky, právě jimi se cítí okouzlena a až nakonec prostřednictvím osvojených neřestí a slabin na sebe nechá zároveň působit i něco z hodnotné síly vyšší kultury.


Člověk se stal pouhým strojem v rukou tyrana a kněží, kteří měli jedině právo řídit jeho pohyby; poněvadž se s ním zacházelo jako s otrokem, měl skoro vždy a všude neřesti a povahu otroka.


Občas mě napadá, že smrt je jediným východiskem ze špinavé neřesti, obzvláště z té nejšpinavější, jíž je souhrn všech životů.


První jsem objevil v temnotách jeho útrob tu neblahou neřest, zlo, silnější v něm než dobro.


Některá manželství, zbyrokratizovaná neřest, se stávají márnicí odvahy a vynalézavosti.


NÁPIS NAD VELKOU BRANOU THELÉMSKOU
Modlářských pokrytců tu není vchod,
ni plesnivot a chuděr nadutých,
ni krutihlavů blbých
taškářských slot a svatých v pantoflích,
lůz licoměrných, kněží chamtivých,
břich nafouklých a shromažděčů běd;
táhnětež jinam neřest nabízet.

Vaše neřest zlá,
ta by nanesla
zloby do mých lích
a mne ve zpěvích
falší pomátla,
vaše neřest zlá.


Dobrého se málo stává na tomto světě marném, kde nevděčnost a samolibost plodí neřest svou.


Neřest se sama usvědčuje ze zbabělosti; tuší vždy něco zlého, protože má zlé svědomí.
(Bible: Kniha moudrosti)


Lidskost je spíš získaným zlozvykem, na který bych rád zapomněl, zřekl se ho, či se ho zbavil jako neřesti nehodné přírodního tvora.


Bůh tě chraň, světe! Neboť tvoji sluhové nedělají nic jiného, než že se navzájem dráždí, pannám se dvoří, krásným paním posluhují a s nimi laškují, v kostky a karty hrají, s kuplíři jednají, se sousedy válčí, novinky vypravují, nesmysly vymýšlejí, lichvaří, nových lstí užívají a nové neřesti zavádějí.


Pryč! Co mi po vás? Pěvec vřelý
svých dum vám nedá na pospas!
Byť v neřesti jste zkameněli,
vás neoživí lyry hlas!
(Puškin: Všední dav)


Jejich nejčastější neřesti jsou nespravedlivost a faleš, lež pak jejich živel nejvlastnější.


Připisuj bohům všechny neřesti, co jich jen lidé znají,
svoje však neskryješ,
ty bijí do očí.
(Sartre: Trójanky)


Vrať kulhavému zdravou chůzi a způsobíš mu nejhorší škodu: neboť sotva může utíkat, unesou ho jeho nohy a jeho neřesti spolu.


S chutí tak často odplivnu si,
vida, jak vpřed se dere spřež!
Nad pravdou jak vítězí lež,
- neřesti ctnost ustoupit musí!


Nač se pouštět do jednotlivostí? Až uvidíš přecpané fórum, shromaždiště plné lidí všeho druhu, kteří se tam seběhli, a cirkus, v němž se ukazuje většina národa, uvědom si, že na těch místech je tolik neřestí, kolik je tam lidí.
(Seneca: O hněvu)


Morálka z nás stěží udělala lepší lidi, ale rozhodně obohatila naše neřesti.


Ach, leťte si, leťte s pokojem a buďte jako Já! Leťte daleko, daleko pryč od lidí! K tomu vám dopomáhej vítr a vichřice vzdutá, jež boří lidská obydlí! Ach, kéž by zase bořila, kéž by klátila ta sídla zlé neřesti! Ať hřbí v sutinách stvůry ty zlolajné!


Vrátím-li se ve vzpomínkách k soužití, které mělo být výchovou, pak dnes vidím, že to byla jen koedukovaná škola neřesti.


Sotva jsem vkročil na předměstí, vešel jsem rovnou jakoby do psince, do blázince, do odchovny hnusných lidských hovad, do centra vší neřesti, hluku a špíny.


EMILIA
(vrhne se v úzkostném zmatku do místnosti)
Sláva! Sláva! Teď jsem v bezpečí. Nebo mě dokonce následoval? Není tu? Ne, naštěstí není!
CLAUDIA
Co je ti, dceruško, co je ti?
EMILIA
Nic, nic...
CLAUDIA
A díváš se tak vystrašeně kolem sebe? A chvěješ se po celém těle?
EMILIA
Co jsem musila vyslechnout! A kde jsem to musila vyslechnout!
CLAUDIA
Myslila jsem, žes byla v kostele?
EMILIA
Právě tam! Čím však je neřesti kostel a oltář?
(Lessing: Emilia Galotti)

Matyáš Braun: Neřest
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm