Jak zbytečné je pro mne vaše snažení!

28. července 2013 v 17:58 | Misantrop

Jak zbytečné je pro mne vaše snažení, mí spoluobčané!
(Thoreau: Chůze)

*

SPRÁVNÉ SNAŽENÍ. Bez vlastního úsilí či vyvinutí vůle, která musí být obnovována a uplatňována ze dne na den, ba od okamžiku k okamžiku, cíl osvobození nemůže být dosažen. Své vykoupení si však musí každý vypracovat sám. Je třeba se vystříhat vzniku nežádoucích a zhoubných představ a zvyků, myšlenek a úmyslů, které jsou na překážku dosažení cíle, a jestliže již vznikly, je třeba usilovat o jejich překonání. Je třeba sesnažit o vyvinutí blahodárných stavů mysli, zvyků, myšlenek a úmyslů, které jsou nápomocné v dosažení cíle, a jestliže tu již takové stavy mysli jsou, je nutné bdít nad tím, abychom si je zachovali.

*

Půjdu třebas až na hranici mezi životem a smrtí, abych zjistil, jestli je to možné, nebo ne! A když ne, tak to budu aspoň vědět z vlastní zkušenosti a nebudu moct říct, že jsem se o to nepokusil. Ale i potom se budu snažit z vydobyté pozice vytřískat co nejvíc pro můj pud svobody a v ničem neslevit. Je v tom velmi málo vědomého snažení. Je to skoro pudová záležitost.

*

Nemám v úctě jeho snažení, jeho farmu, kde se každá věc tak cení; nemám v úctě člověka, který by na trh odnesl celou krajinu, a odnesl by tam i svého boha, kdyby za něj mohl něco stržit.

*

Sen lidstva o dokonalé společnosti se vždy nakonec změní v noční můru, a to nejen v románech, nýbrž i ve skutečnosti, v dějinách, ve veškerém lidském snažení, jež má za cíl nějaký ten pochybný "pokrok".
(Misantropova douška k: Boye: Kallocain)

*

Co nám dává POCIT jistoty není ani tak objektivní jistota, jako víra v naše schopnosti postarat se sami o sebe. Primitivní člověk, ohrožovaný nějakým divokým zvířetem či hladem, může v sebeobraně bojovat nebo se vydat na cestu za potravou. V tomto snažení nemá zaručen úspěch, ale v žádném případě není proti svému ohrožení bezmocný. Naopak moderní jedinec je ohrožován mnoha věcmi, proti kterým je bezmocný - jsou to jaderné katastrofy, karcinogeny v potravinách, zamoření životního prostředí, válka, stoupající daně, invaze velkých organizací do soukromí, celonárodní společenské či ekonomické fenomény, které mohou narušit jeho způsob života.

*

Jestliže jsme již poznali jako vnitřní podstatu nevědomé přírody neustálé snažení, bez cíle a bez oddechu, pak nám toto vyvstane při pozorování zvířete a člověka ještě daleko zřetelněji. Chtění a usilování je jeho celou podstatou a lze je přirovnat k neuhasitelné žízni.

*

Přinejmenším od upanišadových dob se šířila v Indii myšlenka o nutnosti vysvobození z tohoto světa, o definitivním zrušení života jakožto cíli všeho našeho snažení.

*

Neříkejte mi nic o lidském duchovním snažení, když za největší civilizační výdobytek je považováno vysrat na svět co nejvíc parchantů, udržet za každou cenu naživu i toho nejneduživějšího kripla, nakrmit všechny chcípáky - a milé dětičky poslat do škol a tam jim vymýt mozek.

*

Velké nadání odcizuje svého vlastníka ostatním lidem a jejich snažení, neboť čím více má o sobě, tím méně může nalézat v nich.

*

Náš druh musí ještě demonstrovat schopnost žít společně uvnitř ekosystému. Ještě bychom to mohli dokázat, a byl by to ušlechtilý cíl našeho snažení, ale je nám jasné, že to nepůjde, když nás bude šest nebo sedm miliard.

*

Pro řemeslníka má význam jen účel jeho snažení, užitek, který mu přináší jeho práce; činnost, kterou vyvíjí, ho netěší, je mu jen obtížnou, nevyhnutelnou nutností, kterou by nejraději přenechal stroji. Toto je úděl otroků průmyslu.
(Wagner: Umění a revoluce)

*

Stane se ze mne notorický lhář. Ode dneška budu ve všem lhát a zapírat, všechno jejich snažení sabotovat nebo budu němý. Jako ve válce. Nenápadné, zato však pádné sabotáže.

*

I to nejlepší, co člověčisko splácá, je jen k posměchu bohům; tím směšnější je snažení, čím je vznešenější.
(Klíma: Lidská tragikomedie)

*

V literárním snažení myslím, že je lepší dívat se na myšlenky a mluvit kvůli nim jen proto, abychom je vyjádřili, že je třeba podřídit formu myšlenkám, aby je řeč bez námahy sledovala tam, kam ji povedou. K čemu je dobré skládat díla mající přetrvat věky? Nač chtít dokázat, aby potomci nezapomněli tvé jméno? Narodil ses pro smrt: s tichým pohřbem je spojeno méně potíží. Piš proto, abys získal čas, piš nestrojeným stylem pro svůj užitek, a ne pro svou slávu. Méně námahy potřebuje, kdo se namáhá jen pro příští den.

*

Vaše snažení hanobí, drtí pokornou přírodu, pokud vás strpí, ona však žije dále, věčně mladá, a její podzim a její jaro nemůže nikdo z vás zapudit, nikdo nemůže narušit její éter.

*

S časem, který vybývá mezi hodinami práce, spánku a jídla, smí každý nakládat podle svého svobodného rozhodnutí, ne aby ho zneužíval ve zhýralosti nebo otupělosti, nýbrž aby dobu, v níž je prost svého zaměstnání, zcela podle své libosti věnoval jakémukoli jinému snažení. Většina lidí vynakládá tyto přestávky na vzdělání.

*

Bude nevyhnutelným výsledkem snažení lidských, příliš lidských hudebníků jen kakofonický lomoz, kňučení, skučení a kňourání, jako když se před zahájením koncertu v hudební síni slaďuje orchestr, nesnesitelný randál, z něhož vám za pět minut prasknou nervy a vy se poběžíte z nezbytí oběsit na struně hned na vedlejší větvi vedle zaníceně hrajícího koncertního virtuosa na violoncello?

*

Já se těm sympatetickým ekologům (sympaticky patetickým) na jednu stranu divím, že se už na to nevykašlou. Co z toho mají? Přece musejí vidět, že jejich snažení nikam nevede; že nemohou zastavit lidskou tsunami, která pustoší svět. Statisticky jeden týdně položí život za svou věc, ježto je zabit, a odměnou jim je jen nenávist a pohrdání všech. Kapitáni průmyslu je nenávidí proto, že jim kazí zisky, obyčejní lidé je nenávidí, že jim berou práci a jiní, řekněme ti, kteří si v životě nechtějí připouštět vůbec žádný problém a kteří nic nechtějí vidět kritickým okem a vůbec nic na celém světě ani na lidech jim nevadí, ti ekology zase pohrdají.

*

Zůstáváme sami při všem svém snažení, a právě tak zůstáváme svobodni i při všem objímání.

*

Ušlechtilá osmidílná cesta - pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění. Toto, mnichové, je ta střední stezka, již Dokonalý plně pochopil, co otevírá oči, skýtá vědění, vede k uklidnění, k poznání, k probuzení, k nirváně.
Toto pak je, mnichové, ušlechtilá pravda o stezce vedoucí k zničení strasti: je to tato ušlechtilá osmidílná cesta - totiž: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění...

*

Člověk byl kdysi mladý, čilý, veselý, plný elánu a podnikavosti, zdravý, odvážný, zdánlivě nezničitelný. Uběhne pár desítiletí, přijdou první zlé zkušenosti, první životní prohry, první zklamání, nemoce, které ochudí i čilost ducha, a člověk pomalu rekapituluje ne své radosti a úspěchy, nýbrž ponejvíce své bolesti a svá trápení, jimiž za život prošel a jež ho zkrušily, takže se ptá, jestli to všechno snažení a boj vůbec stálo za to.

*

Obrovitá marnost lidského snažení, organizovaného a znetvořeného bandity, ho nezarážela. To je přirozený řád. Takový už je život.
(London: Bílý den)

*

Byl prý jednou krkavec a ten viděl koroptev hrdě si vyšlapovat. Ta chůze zalíbila se mu tak, že se ji chtěl také naučit. Snažil se všemožně, ale nedovedl to. Když viděl, že jeho snažení je marné, chtěl chodit zase jako dřív, ale již to nešlo: roztahoval nohy tuze daleko od sebe a zvykl si na nejohyzdnější chůzi mezi všemi ptáky.

*

Tohle je opravdu přízračný svět, lépe řečeno svět přízraků, a ne skutečných živých lidí. Svět, v němž všichni znuděně a jakoby automaticky vykonávají cosi nesmyslného, čemu říkají "obyčejný život". Všichni apaticky žerou jakési nezdravé srágory, stojí za pulty obchodů a šťourají se tužkou v uchu, ve video obchodě nemají pojem o Fellinim a pletou si ho s pornem, bluesový klasik je nucen dělat předskokana jakési ryčné kutálce, umělecké snažení se omezuje jen na bezduché předvádění se, originalita není vítaná ani v umění, ani v práci, a když se přece nějak projeví, stíhá ji za to vyhazov, opovržení a zákazy. Mládež se baví hovorem o vaření lidských kostí nebo plánováním a budováním kariéry, a jen někdo z nich se naivně domnívá, že podryje systém zevnitř tím, že vystuduje ekonomickou školu. Všichni jsou magoři, ale všichni alespoň zapadají. A kdo se vzpírá tomuto světu přízraků, toho nakonec všichni opustí a on (v tomto případě ona) zůstane sám.
(Misantrop: komentář k filmu Přízračný svět)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm