První krok k vyjasnění mysli

21. července 2013 v 13:50 | Misantrop

Jedním z prvních kroků k vyjasnění mysli je nutnost opatřit si celkový obraz vlastní minulosti.
Dokud celé tvé bytí není svobodné, ty nemůžeš být svobodný. To je jeden z nejhlubších problémů pro lidskou mysl.


Poněvadž je mysl lidí od přirozenosti, vychováním i příkladem z domova nízká, nenese proto učenost žádoucího ovoce. Neboť není s to, aby osvítila mysl, jež zhola žádného světla nemá, ani aby slepého učinila vidoucím.


mysl, stejně jako můj zrak, byla normální, vnímala jinak než mysl ostatních lidí, vnímala lépe.
(G. B. Shaw: Především o sobě)


Nic neuchvacuje tak mocně mladistvou mysl jako vznešeně mužná chmurnost: Michelangelův Myslitel upřeně zahleděný do vlastní propasti, Beethovenova trpce dovnitř vtažená ústa, tyto tragické masky všelidského utrpení dojímají mohutněji nezralou mysl než Mozartova stříbrná melodie a zvučící světlo kolem Leonardových postav.
(Zweig: Zmatení citů)


Okamžiky postupného procitání a čím dál zřetelnějšího opětného nabývání vědomí jsou to nejlepší, co jsem kdy zažil. Tehdy mám mysl čistou, jasnou a klidnou jako horské pleso.


Média nám z Váchalovy literární tvorby vnucují ponejvíce neškodné a pro mne nezajímavé věci, jako je například Krvavý román, což je mírně řečeno jen taková příliš nadhodnocená jeho blbá vedlejší odbočka, kdyžtě první a nejzávažnější, co by měl čtenář znát - možná i ten školou povinný -, by měla být právě jeho korespondence, v níž bez obalu a upřímně odhaluje svou mysl a svůj světový názor.


Tisíce potůčků, jež mají za zřídla prameny myšlenek, se řítí kupředu a zúrodňují mou mysl.


Jestliže často už spolu mezi čtyřmi stěnami zažili nejednu veselou a radostnou chvilku, byla ovšem nálada tím upřímnější tady, kde volnost obzoru a krása krajiny jako by očišťovala každou mysl.


V buddhismu je nejvyšším cílem jará mysl, ticho, být bez přání; a dosahuje svého cíle.


Mysl vskutku může
podstatu stvořit, zalidňovat hvězdy
bytostmi zářné krásy, nebo vdechnout
do tvarů život, jenž přežívá živé.
(Byron: Sen)


Rozumná mysl je vždycky přístupná pravdě.


Vskutku, jen člověk
může mít mysl umanutou jako dítě.


Mysl, jež pochopila cíl a mez těla a potlačila bázeň z věčnosti, učiní náš život sám o sobě dokonalým, takže nepotřebujeme k němu ještě nekonečnosti; přitom se ani nevyhýbá slasti, ani nehyne, když přijde čas odejít ze života, s pocitem, že ještě nedosáhla něčeho z toho, co je na životě nejlepšího.


Zvláštní, jak známo, přispívá ke zdatnosti a ke štěstí, kdežto obecné je pro mysl jen nutným zlem.


Průmyslová revoluce radikálně změnila životní prostředí a způsob lidského života a dá se pouze čekat, že jak je technologie stále více aplikována na lidské tělo a mysl, člověk sám bude změněn tak radikálně jako životní prostředí a bývalý způsob života.


Až potud jsem všechno líčil věrně. Když teď ale míjím onen mezník v běhu Času, kterým je smrt mé milované, a chci líčit druhou část své existence, cítím, že mi jakýsi stín zavaluje mysl a já už nemohu spoléhat na pravdivost svých záznamů. Nu, ale pokračujme.


Tomu, kdo je obdařen přirozenou tvárností a přizpůsobivostí, může dokonce dráždivost nových podmínek i zachutnat, zato pro ty, kdo nepoznali nic než nepoddajné vyjeté koleje, jež jim odjakživa vymezují dráhu, se tlak nového prostředí stává neúnosným břemenem a mysl i tělo jim jitří nesrozumitelné požadavky a zápovědi jejich nového prostředí.
(London: V odlehlých končinách)


Tento sbor si stanovil jediný úkol: pěstovat a posilovat náboženský cit; vynášel všelijaká kouzla a zvyky, aby dojímal mysl všech tříd od nevzdělaného pastevce po starého přesyceného dvořana; uměl spojit myšlenku na sebe s půvabnými dojmy z útlého dětství; využil i nejmenší morové nákazy a nejnepatrnější pohromy, aby znásobil strach a náboženský cit.


Není snadné nechat se vést jedině pojmy: i na tu nejsilnější mysl se tlačí nejbližší vnější svět se svou názornou realitou. Avšak právě v potlačení tohoto dojmu, ve zničení jeho mámivé hry ukazuje lidský duch svou hodnotu a velikost.


Zdravá mysl z nás dělá téměř fatalisty a je to tak správné, vždyť jak by vypadal náš život, kdybychom ho měli trávit jedem ustavičné bázně před tolika nebezpečími, jichž je všude kolem nás plno, přeplno?


Hudba skupiny Stampin' Ground není žádný "black" nebo "death", hráči jsou také povětšinou vojensky, sportovně ostříhaní a nepěstují žádnou satanskou mystiku, jako spíše vlastní silné tělo a čistou mysl; tudíž většinou ani neuznávají žádné drogy, jen osobní tvrdou disciplínu (příkladnou skladbou tohoto zaměření může být píseň Bolest je slabost opouštějící tělo), a mezi takovýmto druhem kapel najdeme též největší procento vegetariánů.


"Láskou" se nazývá všechno možné i nemožné: od špinavého sprostého prcání, přes chronicky chorobnou mysl až po trestající zášť a zákeřnou past.


Tupost ducha je naprosto v souladu s tupostí vnímání a nedostatkem dráždivosti, což činí člověka méně vnímavým k bolestem a zármutku každého druhu a velikosti: právě z této duchovní tuposti však vychází ono druhé, vnitřní prázdnota, vtištěná do bezpočtu tváří, kterou prozrazuje i čilá pozornost všem, i těm nejmenším událostem ve vnějším světě, vnitřní prázdnota, jež je pravým zdrojem nudy, slídící po vnějších dráždidlech, aby něčím rozhýbala ducha a mysl.


Pýthagorovci prý mívali ve zvyku podávat některé poučky tajnějšího rázu ve verších a uvolňovat a uklidňovat zpěvem a hudbou svou mysl napjatou uvažováním.


Léta by trvalo, než bych z hlavy dostal všechny toxiny civilizace, ale nakonec by k tomu došlo. Na co bych pak myslel? Mysl očištěná od paranoie zločinu a násilí.


První povinností křesťanské matky je pošpinit mysl svého dítěte, a ona tuto povinnost nezanedbává.


Nemusíme být mozkoví chirurgové, abychom si dovedli spočítat, že dát někomu něco sežrat není ten správný způsob, jak změnit něčí mysl.


Ani ušlechtilý duch nemiluje lichou nicotnost, ani mysl nemůže počít a porodit dílo, jen když je zaplavena bohatým proudem vědomostí.


Druhé pokolení, už stříbrné, o mnoho horší
potom stvořili bozi, co bydlí v olympských sídlech;
ani vzrůst, ani mysl už nemělo jako to zlaté.


mysl nikdy nezapomíná na svůj cíl, ale nepřipusťte žádné umělé usilování o to, abyste jí pomáhali růst.
(Mencius)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm