Vše je samý boj!

20. července 2013 v 15:04 | Misantrop

Teď je konec lásky, vše je samý boj!


Boj je vždy prostředkem k podpoře zdraví a odolnosti druhu a tím je i příčinou jeho dalšího vyššího vývoje.


Život je boj bytí se smrtí, o blaho života v uskutečnění vlastní svobody.
(Arcybašev: Lidská vlna)


V průběhu dějin se znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo.


Ten tam je mír -
neb kdo můž' vzdání chtít?
Tož musí boj.


Jediná morálka přírody je zákon džungle neboli zákon silnějšího neboli zákon vraždy neboli boj o život.


Lidský duch si staví z karet osudu vzdušné zámky, kde se hodlá ubytovat po smrti, ale když nastane nebezpečí "stěhování", bojuje o život tak, jako se bojuje o nenahraditelný majetek.


"Boj o přežití"! To je spíš tzv. "akční" termín pro zvýšení atraktivity, než terminus technicus toho, co se skutečně v přírodě děje. Kdyby se takto popisovalo chování a život lidí, mysleli bychom si asi, že jde o silvestrovské vydání, nebo že se musel někdo asi notně zbláznit. "Boj o přežití"? Touto militaristickou hantýrkou se nicméně kdysi skutečně mluvilo, i pokud šlo o lidské bytosti! Opravdu! Dnes už by to znělo směšně, tak jako to mně zní směšně, mluví-li se takto o nelidských bytostech, ale kdysi bylo sousloví "boj o přežití" skutečně všedním výrazem, nad nímž se nikdo nepozastavoval. Dokladem toho je např. moje stará protektorátní učebnice němčiny, kde se muž nevrací domů z práce po celodenní dřině, alébrž po celodenním "boji o živobytí"! Ano přesně tak! A kdo nevěří, ať si vzpomene na doby nedávno minulé, kdy neprobíhala na polích sklizeň obilí, nýbrž "boj o zrno", což neznamenalo, že by někdo po někom střílel kvůli pár zrnkům žita, jak by se dalo usuzovat podle toho zavádějícího výrazu "boj", nýbrž pouze to, že se přetáhla přes korbu nákladního vozu plachta, aby se zrní nesypalo ven. V takové trivialitě spočíval tedy ten velkohubý, dramaticky znějící název "boj"!


Za to odporné slovo víra bych spíš dosadil úsilí nebo boj. Ano, víra je pasivní čekání, lhostejnost a vlečící se pomalost, zatímco úsilí a boj dují za okny, osvětlenými bledými plamínky hromniček, jako nepřemožitelný vítr změny, který nepřestává lomcovat mřížemi temných otroctví.


Když jsem mu připomínal, že by se měl přece jen vrátit zase k lidem, aby neumřel opuštěn jako zvíře, odpověděl: "Proč mě tak lákáte? Zde je mír, tam boj."


Buddhismus neříká již "boj proti hříchu", nýbrž dávaje plně za pravdu skutečnosti, říká "boj proti utrpení". Právě proto také nežádá boje proti těm, kdo jsou jiného smýšlení.


Nahoře osobní boj po moci dychtících osob vedený těmi nejzvrhlejšími prostředky. Směrem dolů úplné potlačení osoby a svobody slova. Jakou cenu má ještě vůbec život za takovýchto okolností?


Chtěl jsem vést boj za svaté ideály,
však zjistil jsem, že svět je mrzce chápe!


Pln hněvu, nejsem s to se déle zdržeti,
chci vypovědět boj vší lidské havěti!
(Molière: Misantrop)


Život většiny je jen stálý boj o tuto existenci, kterou nakonec s jistotou všichni ztratí. Co však v tomto tak únavném boji umožňuje vytrvat, není ani tak láska k životu jako strach před smrtí, která nevyhnutelně stojí v pozadí a může se objevit každým okamžikem.


Bojuj - a budeš na hlavu poražen. Nebojuj - a stejně nemůžeš zvítězit.


Nechci, aby kolem mne mohli procházet lidé a hladit mě jako nějakýho zasranýho psa. Chci pořádný boj.


Možná nebudeme mít nikdy schopnost přestat mezi sebou bojovat, drancovat přírodu či vzdávat se jiných původních popudů, ale můžeme se přestat rozmnožovat a v tom případě se pak stane naše přirozenost minulostí.


Ať žije odvaha, která nás v boji s naším osudem rozněcuje!


Zdá se mi, že celé století vede ke zhoubě. Starý a vznešený boj zachvátila nemoc. Přemohly ho síly destrukce a rozkladu.


Byl to boj o existenci nebo nezadržitelná hloupost, která vás přinutila poskvrňovat si ruce krví?
(Plútarchos)


Počišťovač v růžové vestě vykopává drny trávy z okraje ulice. Boj proti přírodě neutuchá.


"Byla to právě nutnost úspěšně obstát v boji s přírodním prostředím, ohrožujícím samu existenci obyvatelstva, jež vedla ke značnému rozvoji výrobních sil a k novým formám společenského soužití."

Hnus. V té větě je všechno co nenávidím: boj proti přírodě, práce - a potom pitomý optimismus idiota, který spatřuje v takzvaném "dějinném vývoji" pokrok k lepšímu.


Proč by nemohlo lidstvo, jakkoliv je a zůstane nepatrným, dosáhnout někdy toho, že by byl boj o život potlačen či alespoň urovnán?
(France: Komická historie)


Pro mne vražda nespadá do žádné zvláštní kategorie. Všechny hříchy jsou vražda, tak jako celý život je boj.


Je jasno, proti čemu bojuji - je to ekonomický optimismus: jako by se vzrůstajícími náklady všech musel také vzrůstat užitek všech.


Boj o přežití je jen výjimka, dočasná restrikce životní vůle; velký i malý boj se všude točí kolem převahy, kolem růstu a rozšiřování, kolem moci, v souladu s vůlí k moci, která je právě vůlí života.


Ve tvé schizofrenii se rozchází slova s činy
Ráno autem do práce, večer boj za ekologii
Odzbrojení, boj za mír, to jsou další prázdné fráze
V armádě a ve zbrojovkách je nejlíp placená práce


Candide spatřil skvěle vázaného Homéra a pochválil vybraný vkus veleosvíceného hostitele.
"Hleďme," řekl, "tady je kniha, která poskytovala duševní hody velikému Panglosovi."
"Mně tedy ne," řekl chladně Pococurante. Jednou mě obalamutili, že si v ní znamenitě počtu. Ale pořád se v ní jen bojuje a jeden boj je jako druhý. Bohové se v ní neustále snaží, aby neučinili nic rozhodného a ta Helena, kvůli níž to bojování vzešlo, hraje jen úložku herečky. Nebo Trója! Neustále ji dobývají, a nikdy ji nedobudou. To mě smrtelně nudí.


Skoro všechnu naši sílu uloupí nám kreténství a boj s ním.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm