Fuj na všechny ty lidské hovadské pojmy!

9. srpna 2013 v 15:11 | Misantrop

Fuj na všechny ty lidské hovadské pojmy!
(Klíma: Slavná Nemesis)


Není lidské velikosti, kterou bych neviděl pod sebou a hříčkou svou.


Nám, nenávistníkům, sluší tvrdost srdce, o niž se zlomí každá křehká střenka lidské bídy.


Lidské zvíře je natolik bezectné, že si dovoluje dělit ostatní zvířata na užitečná, neužitečná a škodlivá. Člověk v tomto výčtu ovšem jaksi stydlivě chybí. Nuže, pokusím se přidělit lidem jejich místo Já: jsou škodliví a až budou vyhubeni, svět bude o poznání hezčím místem k životu. K otázce užitečnosti zbývá ještě dodat, že my, nelidská zvířata, žijeme sama sobě, takže lidské pojmy "užitečný/neužitečný" jsou nám naprosto cizí.


Je-li úkolem komedie napravovat lidské neřesti, nevidím, proč by měly být některé chráněny.


Oko lidské nezná spravedlnosti:
nic neutrpěv, mnohý s prvým pohledem
už nenávidí, aniž pozná nitro dřív.


Je vlastností lidské přirozenosti, že člověk trpí bludy a omyly.


Lidské názory jsou dětské hračky.


S fyzikálními problémy se můžu potýkat nezávisle na lidské sféře, a to je neocenitelná milost.


Jedovaté bejlí, lotry a netvory v lidské podobě třeba bude vypleniti bez milosti a vyhubit je - bude to boj dobra se zlem - nutná obrana proti lidským zmijím a dravcům dvounohým!


Hrozby moderního člověka bývají LIDSKÉHO původu.


Již sám dějinný vývoj lidské kultury markantně dokazuje, že trýznění zvířat jest patologickým zjevem, který později vyvinuje se, ať u jednotlivců, či celých národů, ve zločinnost.


Jednotlivé vědy vznikají z lidských vad: astronomie pochází z pověrčivosti, řečnictví ze ctižádosti, hněvu a lichocení, geometrie z lakoty, fyzika ze zbytečné zvědavosti a všechny ostatní vědy, i samotná etika jako věda o morálce, z lidské pýchy.


Měřítko vyspělosti podle inteligence je měřítko čistě "lidské", což znamená antropocentrické, a tak směšné, jak jen antropocentrismus může být směšný - je-li ovšem ješitný omyl ještě vůbec k smíchu.


Spíš zahynou světy, spíš žula popluje jako kormorán po hladině vod, než já přijmu bezectnou ruku lidské bytosti.


Věru, chatrného mínění jsem nabyl o lidské moudrosti a bezúhonnosti, když jsem po pravdě zvěděl o zdrojích a pohnutkách velikých činů a revolucí na světě a o malicherných příhodách, jimž vděčí za svůj zdar.


Věděl jsem již absurdně brzy, v sedmi letech, že mě nikdy nedostihne lidské slovo: viděl mě kdy někdo se nad tím rmoutit?


Jakýkoli pokus o smysluplné soužití s člověkem, jakákoli symbióza či vůbec jakékoli mírové soužití a spolusdílení určitého biotopu s lidským druhem je předem odsouzeno k totálnímu a bolestnému nezdaru, a to jednoznačně vzhledem k univerzálně zkaženému lidskému charakteru.


Misantrop nechce mít s lidmi nic společného. Všechno lidské je mu cizí.


Člověk se rodí na tento svět v lidské podobě jako následek kletby bohů nebo světců, nebo jako následek špatných činů v minulém životě.


"Ty soptíš hněvem na celé pokolení lidské."
"A mám proč."


Můj úkol nemusí být v tom, jak realizuji obecně lidské, nýbrž jak si sám sobě postačuji.


Co tedy musíme udělat? Ve dne v noci, tělem i duší pracovat na svržení lidské rasy. Všechny lidské zvyky jsou špatné.


Dotknu-li se náhodou člověka nebo něčeho lidského, vzápětí si drhnu ruce jako královna Macbeth: "Pryč prokletá skvrno, proč nemizíš? Ani všechny parfémy Arábie nenavoní více tuto ručku..."


A čím víc se odvracím od špíny lidského světa, tím víc se přimykám ke světu naturálnímu.


Boží vůle nebo lidské šílenství - říkal si, že z toho dvojího je možno si vybrat, má-li se dojít k poměrně správnému zdůvodnění většiny událostí. Nebo, obráceně (a to ho napadlo, když porovnával příjemně upravenou kabinu a vyhlídku na tak děsivou přírodní scenérii), lidská vůle a boží šílenství.


Psychologicky jsem se oddělil od lidské verbeže, fyzicky, pokud je to vůbec možné, to musí jít ještě snadněji. Oslovili mě mým občanským jménem a to mi znělo tak cize, že mi okamžik trvalo, než jsem pochopil, že jde o mne. Zošklivilo se mi vše lidské, hlavně civilizace, protože jsem poznal destruktivní charakter kolektivismu. Nenávidím všechny ty lidské nesmysly, všechny ty člověčiny; nenávidím náboženství a další druhy duchovní útěchy, protože brání v nalezení řešení.


Stephen Hawking jednou poznamenal (dokládav, že na počítačové viry se hodí definice živoucích systémů): "Domnívám se, že to cosi vypovídá o lidské povaze, že jediná forma života, kterou jsme doposud vytvořili, je ryze destruktivní. Vytvořili jsme život k obrazu svému."


Indukční postup a posteriori byl by přiměl frenologii k tomu, aby jako vrozený a prapůvodní princip lidského počínání připustila cosi paradoxního, čemu z nedostatku přiléhavějšího výrazu můžeme říkat zvrácenost. A toto nepřekonatelné nutkání páchat zlo pro zlo samo nelze analyzovat, nelze je rozkládat na podružné složky. Je to prazákladní, primární podnět - prostě elementární.
(Poe: Démon zvrácenosti)


Samoúčelnými úchylárnami se lidské dějiny, myšlení a konání hemží jako červi v hnijícím mase. Člověk je prostě perverzní pako, úchylák. Je opravdu tak nepochopitelné, že spatřuji v každém lidském konání a jednání, a v myšlení, jež k němu vede, zvrhlost a zvrácenost?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm