Nám zbývá jen touha

19. srpna 2013 v 14:08 | Misantrop

Jsme ztraceni a je nám souzeno
žít bez naděje, nám zbývá jen touha.

*

A v každém jejich nervu jest divoká touha po svobodě. Je to touha Dovbušova. Touha Šuhajova.

*

Touha po penězích způsobila tuto dekadenci, neboť v dřívějších dobách, kdy ještě platila ryzí poctivost, kvetla ušlechtilá umění.

*

Vzduch je čistý a svěží jako polibek dítěte, slunce je jasné, nebe modré - kdo by si přál víc? Pryč s vášněmi, touhami a sentimentalitou!

*

Neskonalý lidský optimismus, touha rakovinového viru přežít a množit se dál v jiné podobě!

*

Ona je obětí státní diskriminace žen, svého strachu ze samoty a své neovladatelné touhy po dětech. To všechno dohání ženy do manželství. To všechno dělá z manželek kurvy!

*

Práv ústavních si draze necením,
byť jiným snad se od nich mozek točil.
To vše jsou slova, slova, slova pouhá!
Práv jiných, lepších lačna jest má touha.
(Puškin: Má svoboda)

*

Moje touha po vědomostech je přerušovaná, ale touha pročistit si hlavu v ovzduší, jaké mé nohy neznají, je trvalá a stálá.
(Thoreau: Chůze)

*

Milostná touha, řecký himeros, kterou se básníci všech dob neúnavně pokoušejí vyjádřit v mnohých obratech a změnách, ale nemohou tu látku vyčerpat, ba ani jí dost učinit, tato touha, připínající pocit nesmírného blaha na jedinou určitou ženu, a naopak nevýslovnou bolest na pomyšlení, že tuto ženu nemůžeme mít, tato touha a bolest lásky nemohou brát svou látku z potřeb pomíjejícího individua, nýbrž jsou to vzdechy ducha druhu, vidoucího, že zde může získat nebo ztratit nenahraditelnou pomoc k svému účelu, a proto sténá tak zhluboka.

*

Prvotní křesťanství vyvolává epidemickou touhu po smrti.

*

Zločin je jen způsob, jakým příroda vyjadřuje touhu člověka.

*

Ta nezbadatelná touha duše štvát samu sebe - znásilňovat vlastní přirozenost - křivdit jen pro křivdu samu -, ta mě pudila, abych ubližoval dál, abych dokonal podlost, které jsem se dopustil na nevinném zvířeti.
(Poe: Černý kocour)

*

Což doopravdy dříme v lidské duši touha po způsobování bolestí?

*

Pokud je plození jako takové omezováno a počet porodů klesá, nastoupí namísto přirozeného boje o bytí, který nechá naživu jen ty nejsilnější a nejzdravější, chorobná touha "zachránit" za každou cenu i ty nejslabší a nejvíce nemocné, čímž zasévá zárodek potomstva, které bude stále ubožejší, čím déle potrvá tento výsměch přírodě a její vůli.

*

Technologie je mocnější sociální síla než touha po svobodě.

*

Z nevědomosti mimo jiné vyplývá podle Buddhy žízeň (či touha) po životě, po znovuzrození, jak se to vždy v Indii chápe.

*

Ach, přírodo, přírodo! Ty šprýmařko! Čím větší zmetky jsi stvořila, tím větší jsi jim přisoudila touhu po životě!

*

Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku.

*

Společensky navozené touhy mohou být natolik silné, že vypadají jako biologické, avšak neexistuje žádný evoluční mechanismus pro rozmnožovací pud. Proč se nepřestáváme množit, když je nás už tolik, kolik chceme? Je-li instinktem reprodukovat se, jak to, že je tolik lidí schopno to překonat? Je velmi mnoho těch, kdo nikdy nepropadli tomuto nutkání: mutace se v tak vysokém procentu populace neobjevují.

*

Zuřivá touha poznat a tedy učinit všechno malým a chabým - po celý život mě někdo obtěžoval hloupými otázkami: proč tohle? proč tamhleto? - je jednou z vlastností naší nešťastné povahy.

*

Vidím-li někde těhotnou ženskou nebo matku s dětmi, vždy je to na pohled primitivní osoba, hovado, jemuž se ve tváři nezračí žádná vyšší myšlenka, kromě myšlenky na hrubé plození čili "touha po miminku", jak tomu ony eufemisticky říkají. Zachraň se kdo můžeš! Hloupost se chce stát nesmrtelnou a ještě se chce rozmnožovat! Nebo je ta "touha po miminku" jen touhou vzdorovitého klacka po živé hračce.

*

Ta tajemná nemoc! Hysterie! Řečeno po našem posedlost mateřstvím, což znamená nezkrotná touha po početí, samičí rujnost po staletí potlačovaná a maskovaná cudností.

*

Cílem vyhubení celých druhů živočichů je touha po zisku, jaký přináší obchod módními potřebami pro choutky bohatých elegantních dam.

*

Má mysl a má touha se připínají k málokterým věcem, k dlouhým a dalekým: co by mi bylo po vaší malé, mnohé, krátké bídě!

*

Nejzřetelněji se projevuje jako touha po vlastnictví láska mezi pohlavími.

*

"Měla jsem ráda život. Víte, tahleta směšná slabost je možná jedním z našich nejzhoubnějších sklonů. Copak může být něco bláznivějšího než touha vláčet břemeno, kterým chceme co chvíli praštit o zem?"

*

Společenského života se vzdávám, samota je touha má!

*

Touha po páchání hanebností je den ode dne větší, byl vypuzen ohled na to, co je lepší a spravedlivější, bezuzdnost se žene, kamkoli se jí zachce, a zločiny už nejsou tajné: vystavují se zrakům všech, ničemnost byla vypuštěna na veřejnost a tak zesílila, že nevinnost není jen vzácná, ale takřka neexistuje.
(Seneca: O hněvu)

*

Touha po svobodě je příliš silná. Svět spěje nepřekonatelně k anarchii. Státy se rozpadnou po vítězství Poslední Revoluce Myslí, myslí hrdých na svou rozdílnost. Velké státy se rozpadnou na malé, až bude tolik států, kolik bude lidí.

*

Běda, ženské popichování zasáhne věru i mysl nevášnivých mužů jako vítr jezero, jež nemůže zašpinit prach. Tak se i světci, oklamaní milostnou touhou, hněvem a dalšími ze šesti hlavních nepřátel člověka, dopouštějí omylů!

*

Někdy se člověku, až do svíravé touhy, zachce žít ještě po mnoho jar, kdy nazelenalé sněhové vody potoků a řek přebarví své proudy do hlubokých barev oblohy, na březích rozkvetou první dymnivky a křivatce a čmelák těžkým tělem rozhoupá kvetoucí plicníky. Dlouhé jehnědy ořeší a olší zapráší zlatým obláčkem do modrého dne, a hle, člověče, to jsem já, příroda, tvoje splněná touha.

*

Mne rejdit nechte
a nechte skákat,
mne mraky a mráčky
chtí k sobě zlákat,
touha mě, touha
zve do výšin.

*

Vše sdrátováno již jen ostnáčem strachu, na dně všeho, i milování, zuřivá touha navzájem se povraždit.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm