Návnada pro oči

7. srpna 2013 v 19:53 | Misantrop

Tys opustil samotu pro marnou naději i žádostivost kochat se pohledem na svět. Co však teď vidíš, je jen návnada pro tvé oči, která tě zláká do bludiště, v němž se nevyznáš.


Jeho oči vzhlédnou k nebi a stěží zadrží slzu výčitky proti Prozřetelnosti.


Podíváš-li se do očí osvíceného, uvidíš, že jsou naprosto odlišné. Buddha se na tebe dívá, a přitom se na tebe nedívá. Nestáváš se součástí jeho očí. Jeho pohled je prázdný. Někdy se možná budeš bát, protože ucítíš, že je k tobě lhostejný. Dívá se na tebe tak prázdně, nevěnuje ti vůbec žádnou pozornost.
Oči jsou pro druhé. Oči jsou zařízení pro dívání se na druhé. Pro tvé vlastní Já žádné oči nejsou potřeba.


oči ne, už nečti radu v nich.


Z šerých končin za kopci v horním cípu naší odloučené říše vyvěral úzký, hluboký potok, jehož čirost předčily jen oči Eleonory.


V den, kdy ze zakázaného stromu ovoce pojíte, otevřou se vám oči a budete jako bůh znát dobré i zlé.
(Bible: Genesis)


Náhle se stal bojovníkem. Čeho? To jenom nejasně chápal. Ale - nebyl tu někdo, jenž mu chtěl násilím zavázat oči?


Co může být lepšího? Život uprostřed přírody, v zeleni, blahodárné pro oči...


Nenašly se ženské oči, na které nezapomenu při pohledu na zvlněné hory ozářené jižním sluncem, při pohledu na modrou oblohu, nebo když poslouchám šplouchání bystřiny, padající ze skály na skálu.


Kdo řekl, že ptáček v kleci zpívá nejlépe - a ještě lépe prý s vypíchnutýma očima? Jedině surové tupé hovado, jménem "člověk".


Není nic tak smutného jako pohled na holou a pustou krajinu, jež očím skýtá jen kamení, bahno a písek. Když je však oživená přírodou a oděna do svatebních šatů uprostřed říček a ptačího zpěvu, nabízí země člověku harmonii tří říší, pohled plný života, zajímavostí a kouzla, jediný pohled na světě, jehož se oči a srdce nikdy nenabaží.


Kde se zájmy dvou lidí střetávají, je nutno, aby si rychle zmizeli z očí.


Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by byl úplně probuzený. Jak bych se mu mohl podívat do očí?


Jejich oči zrcadlí celý vesmír, a ne štěrbinky vyplněné vybledlými oblaky. Porovnejte tyto rysy, tyto oči, tyto hořící barvy s bídnými, očouzenými kusy polopečeného těsta, s těmi lacinými obchodnickými kopiemi vzdálené galerie mistrovských děl, s tou svou bělošskou rasou, a odvažte se pak tvrdit, že vy jste originál a já napodobenina!
(G. B. Shaw: Na úskalí)


Nové oči pro to, co je nejvzdálenější!


To očumování, ty oči v líném ksichtu, ty důkladné pohledy, ty vytrvalé pohledy, ustavičné nutkání se ohlížet, co se děje za zády... Jestli se ten člověk ještě kouká a nejistota, proč se kouká, proč se všichni tak koukají - to jde na nervy. A navíc jsem se pokaždé pokoušel uhádnout, co si ti lidé myslí, nemohl jsem se smířit s tím, že si nemyslí nic, a pořád jsem si připadal jako vetřelec, jako živočich zkoumaný bedlivýma očima eventuálních lovců.


Vzpomeňme si jen na ubohé ptáky, kterým vypalují oči, aby docílili tesklivých tónů v jich zpěvu. Jakmile zvíře dostalo se pod moc člověka, trpí nesmírnými mukami.


Židi, kdyby je árijci neumyli, by pro špínu neviděli na oči.


Platón to vyjádřil v mýtu o jeskyni, když řekl: Ti, kteří kromě jeskyně viděli pravé sluneční světlo a skutečně jsoucí věci (ideje), nemohou potom v jeskyni už vidět, protože jejich oči si odvykly temnotě.


"Chci se ti přitom dívat do očí", dí pomsta.


Nejde jen tak "zmáčknout vypínač". To je pověra. To by si člověk musel vypíchnout oči a propíchat ušní bubínky.


Často na to s odporem, záští a hrůzou vzpomínala a oči jí hněvem plály.


Odvracím oči i paměť od všeho nízkého.


Nadmíru blahodárný vliv, který má život v ústraní na náš klid mysli, spočívá hlavně v tom, že nás zbavuje stálého života před očima jiných, tedy stálých ohledů k jejich momentálním názorům, a tím nás vrací zpět k sobě.


Zmrazte mé oči. Zmrazte mé srdce. Proměňte mé pocity v přezimující obry. Probuzení nikdy nenastane.


Chcete prostě obehnat nekonečno stěnou, ale za tu stěnu se bojíte nahlédnout. Tak je to! Vykouknete - a honem zavřete oči. Tak je to!


Kdo má oči, vidí všecko ve všem.


Učenost, nepropůjčujíc nikomu zraku, oči jeho šidí.


Spoutanému člověku stačí zavřít oči, a již má dost síly, aby zbořil svět.
(Octavio Paz)


Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby se nemusel dívat na zmítající se nohy.


Moje oči jsou natrénované, vidí pouze to, co chtějí vidět.


Ani vlastní oči, které toho už tolik za život musely shlédnout, ani moje vlastní oči už mi nepatří, protože patří státu!


Uskutečnil jsem laickou parabolu, alegorii o univerzálním vzdělání, které nesměřujíc k ničemu menšímu, leč aby přeměnilo všechny lidi v Langloisy, vymýšlí prostředky, jak by ubožákům docela a násilím otevřelo oči - místo by jim je definitivně a z útrpnosti vypíchalo -, aby viděli kolem sebe mírnější a nezaslouženější sudby, radosti vyhlazenější a ostřejší a následkem toho hodnější touhy a dražší.


oči zavírám,
dokud jsou svobodné, a tělo Hádu dám.
(Eurípidés: Hekaba)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm