O tom, kdo stále něco odkládá na zítřek

15. října 2013 v 13:48 | Misantrop

CRAS, CRAS
Zítra, zítra
O tom, kdo stále něco odkládá, má dost času, který mu zatím uniká. Protože zvukově tato slova připomínají hlas havrana, říkalo se, že tito lidé mají havraní hlas (vox corvina), tj. že krákají. Srov.: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

*

Byl jsem již mnohokráte vybídnut, abych navštívil pana cenzora a s ním pohovořil, ale vždy jsem to odkládal, neboť jsem měl neurčitý pocit hrůzy před tím mužem. Mohu říci, že trpěl jsem utkvělou představou, že mne ten muž škrtne.
(Hašek: Interview s panem cenzorem)

*

Jen pro naše zločiny
váhá Iuppiter blesk hněvu dnes odložit.
(Horatius: Ódy)

*

Pročpak pospícháš vyjmout, co vlétlo ti do oka, avšak
léčení útrap duše chceš odložit na rok? Kdo začal,
má již polovic díla. Měj odvahu zmoudřet a začni!
Ten, kdo odkládá chvíli, kdy začne žít řádně, je jako
sedlák, jenž u řeky čeká, až odteče. Ale ta plyne
dále a po všechny věky dál poplyne kvapícím proudem.
(Horatius: Listy)

*

Kdybys starosti odložit doved,
ty studené obklady ducha,
šel bys, kam nebeská moudrost by vedla, neb k tomuto cíli
směřujem činem i snahou ať malí, ať velcí, když chceme,
aby byl život náš nám drahý.
(Horatius: Listy)

*

Sbohem, kluku! To je ale omyl, myslet si, že se dá dospělost odložit na neurčito. To je ale omyl.

*

"Je půlnoc. Až dopíši tento dopis, zabiji se. Proč? Pokusím se to vyjádřit, ne pro lidi, kteří si ty řádky přečtou, ale pro sebe, abych posílil slábnoucí odvahu, abych dokonale nasákl osudnou nutností toho činu, který bych mohl nyní jen na čas odložit."

*

"Vyslyš mě, nejvyšší bože! Proč ještě odkládáš svůj blesk? Neodkládej, Die!
Rok co rok snáším rány motyk. Rok co rok jsem rozrývána pluhem.
Ty to vidíš - a blesky nemetáš!"
Gáia, Matka Země

*

Hodinu každou, jež je naplněna štěstím,
přijímej vděčnou rukou a na příští roky slast žádnou
neodkládej, ať můžeš pak prohlásit, kdekoli budeš:
"Radostně žil jsem!"
(Horatius: Listy)

*

PER MULTUM "CRAS, CRAS" OMNIS DILABITUR AETAS
V stálém "zítra, zítra až" může prchnout život náš

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm