Čím se provinil vůl?

27. listopadu 2013 v 14:08 | Misantrop


Vy, kteří navštěvujete často voličské schůze v této době, zajisté jste již slyšeli výkřik: "Mlčte, vy vole!" Výkřik takový opět znehodnocuje určitý druh zvířat, kterýmžto názvem nemíním ovšem kandidáty poslanectví, podotýkám jen tolik, že onen výkřik vlastně chválí toho kandidáta poslanectví, na kterého byl adresován, neboť takový vůl má mnohem větší cenu než takový kandidát. Takový vůl váží 700 kg, kdežto kandidát neváží ani 80 kg, a když prodáte vola, dostanete za něj čtyři stovky, a za kandidáta ani zlatník.

*

Pověra je hůl, kdo jí věří, ten je vůl.

*

"Muž, jenž nedbá o své vzdělání, táhne ke stáří jako vůl. Jen maso narůstá, moudrost však krní", jak řekl Buddha. A Já nechci být tím volem!

*

Tzv. "voliči": slovo odvozeno ze slovního základu vůl; voliti = počínati si jako vůl.

*

Všude v lesích, kudy procházím, se pracuje. U mne též. Konečně vidím toho koníčka, jenž je tu nucen tahat klády jako vůl. Chudák, vypadá tak smutně a odevzdaně - úplně jinak než divoká zvířata. Na těch je patrná radost ze života, kdežto tento jejich bratr v jařmu je ztělesněné trápení.

*

Špatná je bolest zubů, bití, špatné je muset se stále dřít jako blbý vůl, muset lidem podlízat a dožebrávat se všeho, mít souchotiny míchy a nemít odvahu k sebevraždě a ležet dlouhá léta na posteli, - to je špatné!
(Klíma: Bílá svině)

*

Vešel do místnosti a jako slušně vychovaný vůl táhle zabučel: "Pozdrav pánbůůů..."

*

Je to divné, fantaskní, paranoidní; nemám z toho dobrý pocit; z toho, že nějaký vůl by mohl znát mé nejdůvěrnější tajnosti.

*

Vyřkl jsem osudový ortel nad lidstvem! Hle, již tu vlečku svatou svého žití nepotáhne a marně jako vůl natahuje hlavu svou blbou ke jhu otrockému. Neboť kde není otroků, tam otroctví neexistuje a tam lidstvo hyne na svobodu náhle poznanou.

*

"Umírám, rám, rám, rám."
"Jakýpak rám, ten je snad pod obraz."
"Kdepak pod obraz, ten už je přímo pod drnem."
"S lékařskou pomocí ještě přijde k sobě a bude z něho nesmrtelný vůl."
(Shakespeare: Sen noci svatojánské)

*

Práce jest jen pro obyčejné, vyššího neschopné lidi. Pracující lev, osel? Ne, nýbrž mezek a vůl... A i hřebce a býka nutno vykleštit, tj. horším učinit, valachem, volem učinit, mají-li být k práci, tj. k otročině řádně způsobilí...

*

Oč je šťastnější každý vůl. Toho zabijou na porážce a netahají ho předtím pořád na execírák a na feldschießen.

*

"Jsou okamžiky v lidském životě, že i vůl pláče," pravil kdysi jeden neznámý filosof po dvanácté hodině noční u Fleků.
(Hašek: Vlastivěda)

*

Čím se provinil vůl, ten živočich beze lsti, šalby,
prostý, neškodný, stvořený jen, by námahy snášel?
Nevděčný dokonce je a nehoden úrody polní,
kdo moh dělníka zabít svých polností, sotva mu sňali
břímě křivého pluhu, a kdo moh sekerou protít
šíji, odřenou prací, jež tolikrát pomohla pánu
zkypřiti tvrdou roli a tolikrát úrodu svážet!

*

Je jedno, páchá-li člověk zlo nebo dobro. Obojí vyjde ve výsledku nastejno. Ale o tom, že stokrát nic umořilo vola, už víme své.

*

Uváží-li se, jak je většina lidí nízko smýšlející a málo nadaná, tedy jak je obecně sprostá, pak člověk pochopí, že s nimi nemůže mluvit, aniž by se na tu chvíli nestal také sprostým; pak také člověk do hloubky pochopí vlastní smysl a výstižnost výrazu "dělat ze sebe vola" a rád se vyhne každé společnosti, s níž může komunikovat jen prostřednictvím partie honteuse své povahy.

*

Dát přednost velkému duchu v malém těle vyžaduje rozmysl, a k němu dospěje velice málo lidí. Na dobytčím trhu se oči vždycky upírají na největšího a nejtučnějšího vola.

*

Co je komu do cizí pitomé svatby nějakého vola, který si nedával pozor! Jak může mít někdo tu drzost ještě se tou hloupou, ubožáckou ordinérností chlubit! Já bych se styděl.

*

Ve Váránasí žila mladá a krásná bráhmanka jménem Sómada, jež byla přelétavá a potají provozovala jógická kouzla. Z dopuštění osudu jsem se s ní potají scházel a z těchto schůzek vyrostla ve mně láska k ní. Jednou jsem ji ze žárlivosti a zlosti jen tak uhodil a ta krutá žena to strpěla, zatajivši pro ten okamžik svůj hněv. Nazítří mi však jakoby při hře uvázala kolem krku nit a já jsem se okamžitě proměnil v poslušného vola.

*

Práce je jenom svinstvo prasečí. Že prý šlechtí; dobrá, jenomže leda mezka nebo vola.
(Klíma: Lidská tragikomedie)

*

Lúkiános v dialogu Obrazy je poněkud nudný a příliš lidský, vychvaluje lásku k lidem, a dopouští se dokonce na jednom místě nechutné urážky staroegyptských zvířecích božstev, když píše, že egyptské chrámy jsou na pohled nádherné, ale uvnitř prý nesídlí bozi, nýbrž opice, ibis, kozel nebo kočka. Tato nespravedlivá neúcta ke zvířatům mu však nijak nebrání užívat lichotivého homérského epiteta volooká (řecky boópis), které v dřívějších dobách znamenalo "s krásnýma velkýma a výraznýma očima, jako má vůl". Dnes by se každá dívka na smrt urazila, kdybychom pochválili její krásu srovnáním s krávou a očima vola. To je také "pokrok", čili úpadek.

*

Není nic horšího než lidský sex; kolik lidí zničil? kolik mužů a žen vedl za sebou jak vola na obroučce?

*

Ono je to náramně pohodlné. Jít k volbám, zvolit náhodně nějakého vola, protože dobře vypadá, staví se jako docela sympatický chlapík, jehož program je cíleně vykonstruovaný odborníky na psychologii davu tak, aby vyhovoval většině, a aby nevzbuzoval žádné obavy u menšin - a pak jen přihlížet, jak byl opět okraden, ohloupen a zrazen, jako již tolikrát předtím.

*

Mířil na orla, a trefil vola.

*

Vypráví se, že král Wej ze státu Čchu se doslechl o moudrosti Čuang Čoua. Poslal za ním tedy svého posla s bohatými dary, aby mu vyřídil jeho pozdravy a požádal jej, zda by se nestal jeho ministrem. Čuang Čou se smíchem řekl poslovi: "Zlato a zisk, ministerské křeslo a vznešené postavení! Nikdy jsi neviděl obětního vola na oltářích na hranicích města? Pěknou řádku let ho vykrmují, do zdobných hedvábí ho halí, jen aby ho nakonec přitáhli do velkého chrámu! Nebyl by v té chvíli tím posledním prasetem, na kterém nikomu nesejde, nemyslíš? Běž jenom pryč a přestaň mne tahat do té své špíny! To se už budu raděj dál po svém vyvalovat ve svém blátě, než bych se dal kterýmkoli státem zotročit! V životě už nepřijmu úřad, a tak se budu moci těšit ze své svobodné vůle!"

*

Mám v živé paměti, jak se kdysi za každým druhým slovem říkávalo "vole", což byl hnus, jenž se mi hnusil i jako generačně spřízněnému mladíkovi s punkovým čírem na lebce.

*

Zdálky pozoruji na modré stezce dva takové exempláře ultramoderních degénů: povedený párek cyklistů v červených trikotech, jak nadávají na rozbahněnou cestu:
"Do píči, tady je vody, kurva!"
Měl jsem chuť zavolat na ně z úkrytu jako duch lesa:
"Tak co sem lezeš, vole, nikdo tě nezval! Mamí, já jsem se ušpinil, přijď mě umýt, vyprat a přežehlit! Mamí, já jsem se posral, přijď mě přebalit!"
Odporné hovado, ten člověk. Stačí ho jen krátce zahlédnout či zaslechnout, abych měl po náladě.

*

Mladý pan Mach už zase vozí v dětském autíčku svého parchanta kolem dokola parkoviště jako nějaký pomatený blázen. Všichni mají choré mozky! Vždyť to na nich jasně vidím! Jo, jasně! Jen ho, vole, uč, že je normální nechodit pěšky, ale vozit se v autě! Děláte to "dobře".

*

Dobré pole neprodávej, vole!

*

"To je vaše auto? Tak to jste vůl, pane!"
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm