Manželství - toť klam a násilí

30. listopadu 2013 v 13:36 | Misantrop

Ale vždyť manželství - toť klam a násilí.
Někdy dokonce milenci ukládají jeden o život druhého. To všechno má své hlubší příčiny a je otázkou, není-li to právě soužití, co to způsobuje. Proto také křesťanská církev učinila z manželství svátost a proto je pokládá spíše za malý očistec než za ráj blaženosti.
Představa manželství a dětí mě naplňovala klaustrofobním strachem. Když jsem viděl dvojice s dětmi, vždycky jsem si myslel, že jsou nešťastní, ale kvůli fasádě to dobře skrývají, jako to dělali moji rodiče.
Nesmím se nikdy oženit - potřebuji k životu svobodu. A manželství - to je samé: "Tohle je třeba zařídit, tam je potřeba zajít, děti potřebují toto, manželka potřebuje tamto, málo vyděláváš..." A pak: dovedete si to představit, samotáři? Ani den nebýt sám!
I když je manželství sebešťastnější, má v sobě vždy něco potlačovaného, skrytou přetvářku, a na samém dně vzájemné zotročení.
Zastánci manželství se snaží dojmout manželské páry, které se hodlají rozvést, poukazováním na utrpení dětí, ztrácejících rodinu. Chtějí je tak přimět, aby zůstali spolu, ačkoli oba vidí, jak je to nesmyslné a nudné. Já jsem vždycky trpěl spíš tím, že je náš rodinný cirkus kompletní.
JINDŘIŠKA
A co je v manželství tak strašně ošklivého?
ARMANDA
Fí! Toť vrchol všeho!
Ty, sestro, opravdu v své duši necítíš,
co hnusu vnuká nám to samo slovo již?
A jakou urážkou jsou pro nás, ctnostné ženy,
ty zvláštní představy, jež jsou jím probouzeny?
Rci, ty se neděsíš? Chceš zapřít všechen stud?
Víš, jaké následky má ten tak strašný blud?
Ty máš tu porobu za kýženou?
(Molière: Učené ženy)
Náš nedávno objevený génius umělecké fotografie, "Tarzan v důchodu", podivín z Kyjova, Miroslav Tichý nenávidí lidi, ženy, život a manželství. Nikdy se neoženil, protože nikoho nesnáší.
Chce-li mít muž svoji sexuální hračku-ženu stále při... - ruce, musí vstupovat do manželství se ženou a neustálým intelektuálním stykem s ní a snahou dorozumět se s ní klesá nutně na její duševní úroveň. Proto se všichni myslitelé a filosofové nikdy nehrnuli do manželství a když si vzal Sókratés Xantipu, byla to pro něj katastrofa. (Když byl odsouzen k vypití bolehlavu za "kažení mládeže", ani se chudák moc nebránil, i když mohl utéct - proč asi? Také ten jeho slavný výrok: "Vím, že nic nevím", se nám nyní jeví v úplně odlišném světle a chápeme jej spíše jako nějaký hysterický výkřik po obzvlášť bouřlivé manželské hádce.)
Podmínky současného manželství pokládám za nepřijatelné pro ženu, která má nějakou sebeúctu.
(G. B. Shaw: Člověk nikdy neví)
Co budu živ, nikdy se neožením. Na manželství nevidím nic dobrého.
Pamatuji si, když jsem jako malé dítě začal brát rozum - a ten jsem nabíral velmi brzo a s velkým náskokem před mými vrstevníky - s velkou úlevou jsem přijal fakt, že není povinné se ženit. Do té doby jsem předpokládal, že když téměř všichni žijí v manželství, nejspíš to musí být nařízeno zákonem či co. Již od té doby vím, že Já a lidé jsou dva zcela odlišní tvorové.
Ženské pokolení vyžaduje a očekává od mužského vše, totiž vše, co si přeje a potřebuje: mužské vyžaduje od ženského především a bezprostředně jen jedno. K tomu je tu příkaz cti celého ženského pokolení, aby mužům zůstala naprosto odepřena každá nemanželská soulož; tedy aby byl každý donucen k manželství, jako k druhu kapitulace.
Každé manželství je rychlým hrobem sexu, Eróta - a lásky.
Ženy dovedou být ostatně také pěkné mrchy, když musí, co si budem' povídat! Zvlášť v tzv. "lásce" a v manželství. Tam kralují krutěji a nelítostněji než nejlítější válečník z kmene Hunů. A jako manželky nebo matky jsou rovněž více než často protivné. Naštěstí patřím k těm klikařům, kteří si říkají, jak je dobře, že se nikdy neoženili.
Manželství je nutná věc, aby společnost žila, ale není v naší povaze.
(Maupassant: Babiččiny rady)
Některá manželství, zbyrokratizovaná neřest, se stávají márnicí odvahy a vynalézavosti. V manželství vládne hrubost, přesila a bič.
Nazýváme manželský svazek dobrým: za prvé proto, že ho ještě neznáme; za druhé proto, že jsme si na něj zvykli; za třetí proto, že jsme ho uzavřeli; - to jest téměř ve všech případech. A přece tím není dokázáno vůbec nic o dobru manželství.
Ze strachu před samotou
Obojek pro psa
Klec pro kanárka
Manželství pro zamilované
Dusící láskyplné objetí.
Proč byste neprováděl pošetilosti, ba dokonce hlouposti? Přece však je jedna, skutečně jen jediná, protože má následky: je to manželství.
Grabbe je osamělá postava. Jeho manželství bylo nešťastné - jako jsou ostatně všechna.
Tento se vydal jak hrdina za pravdami a posléze si ukořistil malou vyšňořenou lež. Jmenuje to svým manželstvím.
Onen byl netýkavý ve styku s lidmi a vybíravě vybíral. Pojednou si však navždy zkazil společnost: jmenuje to svým manželstvím.
Mnoho krátkých pošetilostí - to sluje u vás láskou. A vaše manželství udělá konec mnoha krátkým pošetilostem, neboť je to jediná dlouhá hloupost.
Sénécal mentorsky prohlásil, že je lépe zdržet se vůbec, poněvadž prostituce je tyranie a manželství zas nemravnost.
Schopenhauer s pohlavností zacházel opravdu jako s osobním nepřítelem (včetně jejího nástroje, ženy, toho "instrumentum diaboli"). Proto tedy zavrhuje filosof manželství včetně toho, co by ho k němu chtělo svádět, - manželství jako překážku a porážku na cestě za optimem. Který velký filosof byl dosud ženat? Hérakleitos, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer - ti nebyli; ba nedokážeme si je jako ženaté ani představit. Ženatý filosof patří do komedie, taková je má věta: a ona známá výjimka, zlostný Sókratés, ten se asi oženil ironice, aby právě tuto větu dokázal.
Opravdu stinnou stránkou manželství je to, že dělá z člověka tvora nesobeckého. A nesobečtí lidé jsou bezbarví. Postrádají individualitu.
Člověk, trýzněný touhou stát se pánem někoho, zřídil tyranii, otroctví a manželství.
Manželství je bezúspěšný pokus udělat z náhody něco trvalého, otroctví v kulturním hávu. Manželství dozajista vymyslelo prase bez fantazie.
Manželství je leda k tomu, aby jeden druhého začal nenávidět.
Manželství je buržoazní přežitek.
Manželství je jako soudní proces: jedna strana je vždycky nespokojená.
(Honoré de Balzac)
Manželství je zařízení, které zbavuje muže a ženy nutnosti hádat se s cizími lidmi.
(Neznámý Bezejmenný)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm