Nech mne reptat!

23. listopadu 2013 v 14:55 | Misantrop

Ty jdeš! Já reptám. -
Jdi! Nech mne reptat!
Poctivý muži,
prchni z této země!

*

Když nedosáhneš něčeho, co chceš, nebo když upadneš do něčeho, co nechceš, nezbytně budeš reptat na ty, kteří jsou toho původci, a budeš je nenávidět.

*

"Zase uprostřed davu," reptal, "jako obyčejně. Chci raději být sám sebou," pravil, "sám sebou a protivným. A ne někým jiným, ať už je jak chce roztomilý."

*

Jsem přesvědčen, že každý urozený pán bez reptání vydá deset šilinků za poražené dobře vykrmené dítě, z něhož budou čtyři porce skvělého výživného masa.
(Swift: Skromný návrh)

*

Je třeba vyznamenávat básníky a umělce, neboť vlévají do duší jen mír a velebný klid, a ne rozruch a reptání.
(Kateřina Veliká)

*

Zde, zproštěn planých pout a svazků nezdravých,
se učím pro štěstí se v hloubku pravdy nořit,
jí duší svobodnou se jako božstvu kořit
a nedbat reptání tlup neprozíravých,
i nezávidět velikosti liché
všech lotrů, hlupců ve Štěstěny vleku.
(Puškin: Venkovské zátiší)

*

Neubránil jsem se myšlence, jak obecně je rozšířen sklon vyvozovat z našich rozporů s přírodou mravoučné lekce, či spíše reptání a nářek. A jsem přesvědčen, že by se při důkladném zkoumání ukázalo, že jsou u nás právě tak bezdůvodné jako u toho národa.

*

Čtěte Boëthia. Boëthius vám odhalí, že všechno pachtění je nakonec bezvýznamné, že musíme bez reptání přijímat, co je.

*

Maršál de Villars vyprávěl, že když při jednom jeho válečném tažení způsobilo přílišné zlodějství jednoho dodavatele potravin v armádě hlad a reptání, přísně ho pokáral a pohrozil mu, že ho dá oběsit. "Tato hrozba se mě netýká," odpověděl odvážně zloděj, "a těší mě, že vám mohu povědět, že se nevěší člověk, který má sto tisíc tolarů." "Nevím, jak se to stalo," dodal naivně maršál, "ale on opravdu nebyl oběšen, ačkoliv to stokrát zasloužil."

*

Krvelačné světlo se třpytí v očích, dusivé vzdechy otravují atmosféru: to je světlo únavného čekání, to jsou vzdechy zhuštěného trpkého reptání... Nepříjemný a hrozně nemravný obraz! Obraz dokonalé prázdnoty, rozněcované pekelným ohněm ctižádosti, obraz ziskuchtivosti a závisti, živené vábením budoucích zisků!
(Saltykov-Ščedrin: Samomluva starého idealisty)

*

Jekyll byl s tím odporným povstalcem spoután pevněji než manželským poutem, byl na něho odkázán víc než na vlastní oči, měl ho uvězněna ve svém vlastním těle, kde ho slyšel reptat a cítil, jak se rve na denní světlo, v každé chvilce slabosti, v každém důvěřivém zdřímnutí se snažil nad ním zvítězit a připravit ho o život.

*

Kdybychom jednoho krásného dne zjistili - já netvrdím, že jsme to opravdu zjistili, ale kdybychom to zjistili - že dostáváme řidší hrachovou polévku, že mýdlo se skoro nedá použít, že naše příbytky jsou na spadnutí, aniž to někoho zajímá - budeme reptat? Ne.

*

Vlastně ho ani nenapadlo, aby reptal. Když toho rána vstal a uviděl za oknem něžnou azurovou modř oblohy, nepřál si být nikde jinde na zemi.

*

Prométheus věřil, že volný, svobodymilovný duch nakonec zvítězí v zápase s božskou mocí, a proto bez reptání trpěl dál, radostně a hrdě u vědomí, že se obětuje pro blaho lidstva.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm