Už nikdy nespočineš v nekonečné důvěře

22. listopadu 2013 v 15:38 | Misantrop

Narodil jsem se jako nejdůvěřivější z lidí a po celých čtyřicet let nebyla má důvěra ani jednou zklamána. Jakmile jsem se jednou přesvědčil, že ve všech jejich pokryteckých projevech je jen lež a klam, rychle jsem přešel do druhé krajnosti. Od té doby jsem lidmi znechucen.

*

Je-li však vůbec především třeba víry, musí být podkopána důvěra v rozum, v poznání, v bádání: cesta k pravdě se stane cestou zakázanou.

Každou píď pravdy musil člověk sám na sobě vydobýt, musil za to vydat všanc všechno, na čem jinak lpí srdce, naše láska, naše důvěra v život.

*

"Postoj k životu u těch pomatenců je protistátní. Soukromé citové vazby silnější než pouto ke Státu - tam nás chtějí zavést! Ale když se nad nimi blíž zamyslíme, jsou neskonale nechutné. Jsou obrazem přehnané důvěry mezi lidmi. Už to považuji za protistátní. A copak Stát nevyrostl na tomto základě? Kdyby existovala nějaká opodstatněná důvěra mezi lidmi, nemohl by nikdy žádný Stát vzniknout. Svatou a nutnou podstatou existence Státu je naše vzájemná a důvodná nedůvěra jednoho k druhému. A ten, kdo zpochybňuje tuto podstatu, zpochybňuje Stát."

CENZOROVA DOUŠKA:
Vyzývám tímto každého, kdo bude rozhodovat o půjčování tohoto rukopisu, k nejvyšší opatrnosti a jeho čtenáře k nejpečlivější kritice, jakož i k nejnezlomnější důvěře v daleko lepší a šťastnější situaci v Univerzálním státu.
cenzor

*

Znovu a znovu si připomínal, že mnohem lepší než zoufalé rozhodnutí je klidná a nejklidnější rozvaha. V takových okamžicích se zahleděl co nejupřeněji k oknu, bohužel však pohled na ranní mlhu, zahalující i protější stranu úzké ulice, skýtal málo důvěry a svěžesti.

*

Možnost škodit dává člověku důvěra.
Lidský ksicht nebudí důvěru.

*

Zklamaná důvěra.

Chocholatá slepička
snáší denně vajíčka...
Proto selka ji má ráda...

Slepička k ní - důvěrná -
očka obrací černá;
- nezná co to: černá zráda...!

Slepička však sestárla; -!
- Vejce klásti přestala!
- Selka víc ji vidět nechce! -

- Zařízne ji - vypaří -
- vykuchá a - uvaří -
- klidně sní ji ve polévce...! -

*

Laskavost vzkvétá v chráněných životech; instinktivní důvěra v druhé je málokdy silná v lidech, kteří museli zápasit s nepřízní osudu.

*

Člověk, pravím, nikdy neprodělá mravní vývoj a nestane se nikdy dobrým nebo jiným nebo méně zlým nebo "mravně lepším".
Je-li tomu ovšem tak, kde je pak veškera naděje, víra v budoucí; kde je důvěra k člověku, jehož nás učili milovat?
Vizte pravdu o "mravním vývoji člověka", ne v přetvářce člověka, jenž je hoden jen nenávisti, nikoli důvěry!

Spřátelil jsem se s kavkami a nesčetnými dary si je předcházel, až jsem si nakonec získal jejich důvěru, takže se na mne přilétaly podívat i tehdy, když jsem pro ně zrovna nic k snědku neměl.
Je cosi nevýslovně dojemného na důvěře a přátelství s divokým tvorem. Je však cosi odporného na důvěrné blízkosti člověka. Čím to bude? - Inu, ptej se člověka... - nebo jeho raději ne, ten by ti lhal. Ptej se radši mne. Já mluvím pravdu.

*

Nejprve tě omámí líbivými, zdánlivě moudrými a pravdivými řečičkami, aby si získali tvůj intelekt a tvou důvěru a pak tě zbaví vlastní vůle a svobody, když jim uvěříš. To není jen záležitost a metoda všech sekt a spolků, nýbrž i všech náboženských a politických systémů. Stará obnošená vesta. Přesto se najde vždycky dost hlupáků, kteří se nechají nachytat zas a zas.

Svěř blbovi do pazour křovinořez a je konec se základní podmínkou života, jíž je ticho, klidná důvěra v budoucnost bez blbů s uřvanými motorovými křovinořezy.

*

Kdo jej dohnal k takovému zneužití důvěry? Jistě žena! Ženy vás strhují ke všem zločinům.

*

Ti od samého počátku postižení, poražení, zlomení - ti to jsou, ti nejslabší nejvíce podrývají život mezi lidmi, nejnebezpečněji otravují a zpochybňují naši důvěru k životu, k člověku, k nám samým.

*

Člověk se pozvolna stal fantastickým zvířetem, jež ke své existenci potřebuje oproti jiným zvířatům ještě jednu základní podmínku: člověk musí čas od času věřit, že ví, proč existuje, jeho druh nemůže prospívat bez periodické důvěry v život! Bez víry v rozumnost života!

Už nikdy se nebudeš modlit, už nikdy uctívat, už nikdy nespočineš v nekonečné důvěře.

Člověk nejvíce trpící a život postrádající by nejvíce potřeboval mír, pokoj, dobrotu, v myšlení i v jednání, pokud možná boha, který by byl ve vlastním smyslu bohem nemocných, "spasitelem"; a také logiku, pojmovou srozumitelnost bytí - neboť logika uklidňuje, dodává důvěry -, zkrátka jakousi teplou, před strachem chránící malost a sevřenost v optimistických horizontech.

*

Já pod sluncem neznám nic
chudšího, než jste vy, bozi!
Stravou veleby vaší,
ach, skomíravé,
je obětí nuzná daň,
je našich modliteb dech:
a bláznovské důvěry nebýt
žebráků a dětí,
vy mřeli byste hladem.

*

Je tomu už tak, že právě nejzkaženější lidé se vždy dovedou vetřít přehnanými projevy do důvěry veřejnosti.

*

Kdo mnoho slibuje, nezasluhuje důvěry.

*

K plození potřebujete vhodného partnera, kterému s důvěrou předáte svůj genetický materiál. Bytost s vysokými požadavky a neobyčejnými vlastnostmi takového partnera těžko hledá. Je jich totiž jako šafránu. Jen těch obyčejných je všude dost, a o ty není co stát.

Mozek, ten úžasný vynález vyšších živočichů, nepoužívám na potvrzování správnosti a důvěry v základní instinkty, nýbrž užívám svého skvostného mozku k účelům, jež okolní živoucí automati ignorují.

*

V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete.
(Bible: Izajáš)

*

Viděli jste už někdy, jak se usazuje v nohavicích veš? Skočí rovnýma nohama do hlubin nejbližšího švu a tam se zaryje do bavlny v blahé důvěře, že právě našla to nejskvělejší obydlí, jaké kdy svět viděl.
Opravdu nevím, jaký je rozdíl mezi Ušlechtilým mužem, Ťün-c', žijícím ve svém omezeném světě, a tou vší, která se zrovna usadila v mé nohavici!
(Žuan Ťi)

*

TĚM, KTEŘÍ SE BOJÍ NEDOSTATKU - Nestydíš se, že jsi zbabělejší a neušlechtilejší než zběhlí otroci? Jak opouštějí tito své pány, když od nich utíkají? V které pozemky nebo v které otroky skládají svou důvěru? Neukradnou si jen zcela málo potravin pro první dny a netoulají se pak zemí nebo i mořem, vymýšlejíce si nejrozmanitější prostředky k obživě? A který zběhlý otrok kdy zemřel hladem? Ale ty trneš strachem, že nebudeš mít dostatek živobytí, a celé noci probdíš.

Kdo je s tebou tak dlouho jako ty sám se sebou? A kdo se těší u tebe tak účinné důvěře, aby tě přesvědčil, jako ty sám u sebe? A kdo s tebou lépe smýšlí a více je ti nakloněn než ty sám sobě? Nechceš tedy ostatních lidí nedbat a sám sobě se stát žákem i učitelem? To je věcí ostatních lidí, zdali jim prospívá chovat se a žít v rozporu s přírodou, ale mně nikdo není bližší nade mne.

*

Také člověk - a hlavně on! - by měl s důvěrou ve své zmrtvýchvstání odevzdat své nepodařené tělo matičce Zemi a těšit se, že z něj snad v příštím životě velká příroda udělá dokonalejšího tvora.

Člověk člověku největším nepřítelem. Ale proč je tomu tak, proč je to tak snadné? Člověk se kolikrát nechá vést na popravu či do vězení dobrovolně, povolně a s důvěrou ve spravedlnost lidskou, v oprávněnost lidských soudů, s vírou ve vlastní špatnost, nebo naopak s vírou ve vlastní pravdu (víra a pravda byla kdysi synonyma!), s nejzazším pocitem, že v posledku tímto svým nevzdorováním panské zvůli napomáhá k povznesení lidstva, za což mu nezbývá než svým katanům jen a jen děkovat. Nevzpouzí se, nebouří, nevzdoruje, nezápasí, nerve se do posledního dechu, nevrhá se jako lítá šelma v každé nestřežené chvíli na své žalářníky a pronásledovatele, nebojuje jakkoliv marný boj až do předposledního náboje a nenechá si poslední kulku pro sebe, neproklaje ani jediného nohsleda a přisluhovače svým mečem jako Stendhalův romantický hrdina; nastavuje druhou tvář, místo aby každou ránu vrátil dvakrát, třikrát i s úroky! I se smrtí na jazyku, tváří v tvář popravčí četě ještě provolává slávu lidstvu, tomu lidstvu, jež ho má zahubit.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm