Tento věk pokrytectví

4. prosince 2013 v 14:47 | Misantrop

Je třeba si připomenout významná slova, která jsem nejednou slyšel z úst lorda Byrona: This age of cant (Tento věk pokrytectví). Toto protivné pokrytectví nemůže nikoho oklamat.


Do procházek mě nutili, aby mi udělali radost! Právě pokrytectví mě na tom pobuřovalo nejvíce, a proto jsem tuto neřest začal proklínat.


Molière se zabýval jen jedním velkým tématem, jako všichni géniové: byla jím přetvářka a pokrytectví jeho doby, již pranýřoval.


Nikoli, nemohl jsem jí radit to, čím se nechci zabývat sám, protože se mi to zdá naprosto nezajímavé. To by bývalo největší pokrytectví z mé strany. Pokrytectví, jehož se dopouští mnozí, přemnozí hlasatelé radosti života.


Všichni jsme sobci, altruismus je buď choroba, nebo pokrytectví.


Nevidíš, jak se den co den navzájem olupují ti největší potentáti? Nevidíš, jak se ten mocnější snaží srazit toho slabšího? Ba nadto ještě: žádný přece netrestá lichváře, který tajně provádí své výnosné řemeslo dokonce pod rouškou křesťanské lásky. Proč bych tedy měl být pronásledován já, jenž páši totéž s německou důkladností, jenže bez pokrytectví?


Pokrytectví - to by tak byla výčitka, kterou by směli dělat "prvotní křesťané"!


Jen dvěma pocitům jsem zůstal věrný - je to vřelá láska ke svobodě a nenávist k pokrytectví, a nic z toho není pravděpodobně vhodné, aby mi to získalo přátele.


Markýz de Sade psal román 120 dnů Sodomy aneb Škola libertinství během svého nedobrovolného pobytu v Bastile, uvězněn za mnohem nevinnější projevy libertinství, než jaké popisuje. Byl tedy řádně naštvaný na pokrytectví lidstva a měl dost času a nespoutané fantazie. Výsledkem je toto jeho misantropické veledílo, jež bylo od počátku jeho uveřejnění obviňováno právě z nelidskosti, z rouhačství a pornografie. A právě pornografické formě tohoto arcidíla světové antihumanistické literatury vždy byla a je věnována největší pozornost, zákazy a zášť, a to tím větší, čím podobnější choutky kdo kdy ze samozvaných cenzorů měl a má. Ti největší chlíváci vždy byli a jsou také těmi, kdo svůj věrný obraz v tomto díle poznali, a proto jej zakazovali a trestně stíhali.


Nemohu udělat nic lepšího než napadnout směšným líčením neřesti současného století. A poněvadž jednou z nejvžitějších, nejobtížnějších a nejnebezpečnějších neřestí je nepochybně pokrytectví, napadlo mě, abych napsal komedii, která by vylíčila pokrytce a náležitě odhalila všechny ty strojené tváře oněch výstředně poctivých lidí, všechna ta skrytá taškářství oněch falšovatelů zbožnosti, kteří hodlají nachytat svoje bližní na líčenou horlivost a sofistickou křesťanskou lásku.
(Molière: předmluva k Tartuffovi)


Jak těžkomyslně se ubírá ten dlouhý a pomalý pohřební průvod! Řada kočárů nemá konce. Ale jen se do nich podívejte: jsou všechny prázdné a zesnulého vlastně k hrobu doprovázejí jen všichni kočí z celého města. Výmluvný obraz přátelství a úcty tohoto světa! To je ta faleš, prázdná nadutost a pokrytectví lidského snažení.


V mnoha kapitolách se Lao-c' stále vrací k tomu, jaké naprosto negativní, morálně devastující účinky má státní organizace. "Kde je opuštěno svrchované TAO, objevuje se lidumilnost a spravedlivost. Kde vládne chytrost a mazanost, objevuje se pokrytectví a klam." Vždyť všechny ty slavné konfuciánské ctnosti, počínaje velebenou humanitou a spravedlivostí, jsou jen důsledkem všeobecného zkažení, ba co dím důsledky: přímo současně i nástroje tohoto všeobecného zkažení, jsou to berly pomáhající udržovat nepřirozený stav, násilnický vykořisťovatelský stát, a slouží mu jako fíkový list pro hanebnost.


Pokrytectví je nápadný rys, je vlastní fysiognomií všech křesťanských století až dodnes.
(Wagner: Umění a revoluce)


"Děti mají strach!" - nesnáším tohle pokrytectví dospělých, kteří kvůli "dětem" a za "děti" skrývají svou sprostotu a netoleranci k životnímu stylu jiných lidí.


Jakmile začnou nosit šaty a tím se podřídí mravnímu zákonu, zmocní se jich bezměrná pýcha, podlé pokrytectví a zbytečná krutost.
(France: Ostrov Tučňáků)


A toto nejhorší pokrytectví jsem nalezl mezi nimi: že i ti, kdož rozkazují, pokrytecky předstírají ctnosti těch, kdož slouží.


Richard Wagner: "Vášeň je lepší než stoicismus a pokrytectví; být čestný, dokonce i ve zlu, je lepší než ztratit sebe sama v tradiční mravnosti."


POKRYTECTVÍ
Ve tvé schizofrenii se rozchází slova s činy
Ráno autem do práce, večer boj za ekologii
Jeden den uklízíš na břehu potoka plechovky
Druhý den jich ve fabrice vyrobíš další stovky


Lidi jsou smradlavá verbež a žádné jejich svatouškovské pokrytectví ani žádná oblbologistická humanistická propaganda mě neošálí!


Křesťanská láska je buď velká iluze, nebo velké pokrytectví, protože nelze v současném vykořisťovatelském světě tvrdit, že se navzájem vykořisťujeme s křesťanskou láskou, ani se nelze tvářit, že se navzájem nevykořisťujeme vůbec.


Pokrytectví vyjde krásně najevo, když "počestní" provedou ve svém náboženství změny, aby udrželi krok s přirozenou proměnou lidí!


Pozornost, kterou naše společnost naoko věnuje erotice (skrze reklamu, časopisy, média obecně), je zcela umělá. Většinu lidí toto téma ve skutečnosti rychle unaví; z jakéhosi pokrytectví naruby však tvrdí opak.


Zavírat z ohleduplnosti oči před nespravedlností, to je výchova k pokrytectví.


K lesnímu rybníčku Khalídž jsem dorazil za dvě hodiny úmorného pochodu přes tři vesnice plné nepřátelských lidáků. Ať žije zákon a pokrytectví! Jinak by mě byli sežrali zaživa!


Žádné zaměstnání není tak nevýnosné jako literatura. Ale pokrytectví má ve světě takovou cenu, že s pomocí pokrytectví může i literatura vynášet.
(Leopardi: Myšlenky)


Odpověděl havran: "Pravdu díš, myško. Uznávám, že je se co bát nejen přirozenosti, nýbrž mnohem více falše, licoměrnosti a pokrytectví."


Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
(Bible: Matouš)


Mnich je o to nebezpečnější, že je více zvyklý přetvářce, neboť od raného mládí uvykl pokrytectví ve svém chování a smýšlení.
(Helvétius: O člověku)


Míchání fyziky s "boží" metafyzikou je více morálním hlediskem, pokrytectvím a - ano! - lží, než vědeckým problémem.


Musím pohnout s tím Himmlerem. Někdy je docela odporné číst s jakým nestydatým pokrytectvím se tu kritizuje a odsuzuje to, co dělali v "milovaném" Sovětském svazu také a co se stalo běžnou praxí vládnutí též u nás po takzvaném "osvobození". Ba kritizují se tu a odsuzují i ty věčně platné principy moci, jež nepřestaly platit ani dnes, v současné "liberální demokracii" po konečném globálním vítězství mezinárodních "pokrokových sil" totálně zbolševizovaného a zfašizovaného světa.


O lidech se vždycky vyjadřoval pohrdavě, říkal, že jejich hrubá neomalenost se mu protiví a hnusí. Mluvil zaníceně, jako by se věčně nad něčím rozhořčoval a pohoršoval, a vždycky upřímně. Ať s ním kdo začal řeč o čemkoli, on se vždycky stočil na to, že život je k zalknutí, že společnost nemá žádné vyšší zájmy, že si svůj malátný a nesmyslný život zpestřuje leda násilnictvím, hrubou prostopášností a pokrytectvím. Darebáci že se nacpávají a vystrojují, kdežto poctivci se živí drobty.
(Čechov: Pavilón č. 6)


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm