Všude samý lump je

12. prosince 2013 v 15:40 | Misantrop

Dvůr naveskrz se hemží hvězdopravci
a ve všem rozhoduje jejich soud.
Ti kořist loví si tu jako dravci
a všude samý lump je, samý bloud.


Jako kdyby nějaká poučená vědomost dělala kdy lidi lepšími. Ne, ti budou pořád stejná pakáž lumpů, ať vědomí, či nevědomí, lidé zůstanou lidmi, to jest tvory, kteří by měli být do posledního vyhlazeni, nebo vyhladí oni všechno živé.


Každá, třeba i zcela zběžná, a nadto nehanlivá zmínka o anonymním recenzentovi, by měla užívat jen epitet jako "ten zbabělý anonymní lump tam a tam" nebo "ten maskovaný anonymní darebák v tom a tom časopise" atd. Toť věru slušný a případný tón vůči takovým tovaryšům, aby se jim jejich řemeslo znechutilo.


Čím větší lump, tím více mívá štěstí.


"Je to lump, kterému vysázím notně ran," chvástal se.
"Proč ne," odsekl mu jeden posměváček, "máte z čeho rozdávat, dostal jste jich sám víc než dost."


Podívejme se na jednoho takového politického rošťáka, jak ustaraně si vyžebrává souhlas většiny ke každému konání. To je také hlavní důvod, proč je takový druh politické činnosti muži v jádru slušnému a odvážnému odporný a proč ho nenávidí, zatímco všechny bídné charaktery přitahuje. Kdo nechce osobně převzít zodpovědnost a hledá úkryt, je zbabělý lump.


To už je vrch lidské pitomosti, že když nám přijde nanic ze samé hojnosti - zpravidla, že jsme o své újmě přebrali - že pak vinu na svých pohromách dáváme slunci, měsíci a hvězdám. Jako bychom byli padouchy z nezbytí, blázny z nebeského ponuknutí, lumpy, zloději a zrádci pro nějakou siderickou konstelaci, ochlasty, lháři a cizoložníky ze samé poslušnosti vlivu planet. Zkrátka, všechno, co jsme nejhoršího, jsme z božího přistrčení. Skvělá výmluva, jen co je pravda, pro pana kurevníka člověka, takhle připsat svou kozlí náturu na vrub nějaké hvězdy.
(Shakespeare: Král Lear)


José Gaos, jeden španělský filozof, který před nedávnem zemřel, psal jako všichni filozofové nerozluštitelným žargonem. Jakémusi člověku, který mu to vyčítal, jednou odpověděl: "Nedá se nic dělat! Filozofie je pro filozofy."
Naproti tomu bych citoval větu André Bretona: "Filozof, kterému nerozumím, je lump." Zcela sdílím tento názor, až na to, že občas stěží rozumím tomu, co říká Breton.


Pan Hustoles řekl jednou v debatě ke svému sousedu Křičkovi: "Vaše strana, to je moc krásná strana. Když nějakého lumpa odříznou od šibenice, jde hned kandidovat na program vaší strany."
(Hašek: Nešťastná historie s kocourem)


- Všichni jste volili sebe!
- A koho jsem měl volit! Vždyť jste tady jeden větší lump než druhej!


CREBRO IGNOSCENDO FACIES DE STULTO IMPROBUM
Lump z hlupáka se stane, když mu často odpouštíš


Jakmile se ujmou vlády, hned jsou z nich hlupáci, lumpi, podvodníci ze všech nejnebezpečnější, nejzhoubnější, nejdespotičtější.
(G. B. Shaw: Majorka Barbora)


Zde leží bídný trup, z nějž bídnou duši odrbali.
Kdo jsem, se netažte: mor na vás, lumpi pozůstalí!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Goethe bez obalu řekl: "Jen lumpové jsou skromní."
Ale ještě nepochybnějším tvrzením by bylo, že ti, kteří tak horlivě požadují od druhých skromnost a ustavičně křičí: "Jen skromnost, proboha, jen skromnost!" jsou zcela jistě lumpové, tj. trpaslíci bez jakýchkoli zásluh, tovární zboží přírody, řádní účastníci lidského oslovství.


Všichni lumpové jsou družní až běda; že je někdo naopak mužem ušlechtilejšího rodu, se ukazuje především na tom, že nemá oblibu v ostatních, nýbrž víc a víc dává přednost samotě před jejich společností a pak postupně, léty dospívá k náhledu, že až na vzácné výjimky lze na světě volit jen mezi samotou a sprostotou.


Jednak se nic neděje, jednak nic nepokračuje ve smyslu vzestupném. Lumpové vynalézají atomovou pumu a recitují si přitom védy. Pak to spadne a jede se dál.


Máme usmrkané nosy a jeden druhému je utíráme. Všichni bez rozdílu lumpové, všichni potrestaní, naplivejme na sebe a šup do temnice! Nečekejte na poslední soud. Koná se každý den.


Znám jejich nejtajnější tajemství, i ta, před nimiž se sami skrývají a k nimž se nehlásí jako k čemusi "zvířeckému". Všichni do jednoho to jsou bídáci a lumpové, včetně tzv. "nesobeckých" hrdinů, světců, pop-idolů, významných celebrit, vědců a éterických žen!


Závodčí rozhovořil se o pokroku, jak lidi na všechno přijdou a jeden jak podvádí druhého, a rozvinul novou teorii, že tahle válka je veliké štěstí pro lidstvo, poněvadž v těch patáliích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci.


Svědomí, jaképak svědomí, kdopak dneska bude mít svědomí. Dnes vás okrade váš nejlepší přítel! Nelidské? Dnes musíte dát dobrý pozor, aby vás neokradli vaši lidé, rozumíte, dnes nesmíte mít s nikým útrpnost. Kopněte každého, když od vás něco chce. Jsou to lumpové, rozumíte mně. Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.
(Hašek: Historie tří korun)


Nechceme nikdy skončit na laboratorním stole nějakého potrhlého dochtorského lumpa s vadou řeči, s předkusem a s popelníky na očích místo brýlí. To my se nechceme stát něčí potravou, pracovní silou nebo jednoduše věcí.


Anonymita je v literatuře totéž, co hmotné gaunerství v občanském společenství. Heslem musí být: "Řekni své jméno, lumpe, nebo zmlkni!" Do té doby musíme u kritiků bez podpisu vždy doplnit: gauner.


Kdyby se ale přece jenom nějaký takový chlápek pokusil sem vloudit, lze jej lehce objevit a nevybíravě okřiknout: Pryč, zbabělý lumpe! Ustup, umažeš schody; neboť hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny!


"Budete mít nejúctyhodnější postavení, jak říkají hlupáci. Budete však dost velkým lumpem, abyste si v něm uměl poradit?"
"A čím byste si přál, abych byl?" otázal se Lucien prostě.
"Lumpem," odvětil otec, "chci říci mužem politiky."


Je úplně jedno, jestli si banda lumpů říká "vláda" nebo "mafie". Platit musíš tak jako tak. Pouze se jedno okrádání nazývá "daněmi" a druhé "výpalným". Placení nicméně neujdeš. Nezaplatíš-li, zlikvidují tě - jakýmkoliv způsobem! Je to tak, nebo není?


Umění potlačovat zásluhy zlomyslným mlčením a ignorováním, aby ve prospěch špatného zůstalo veřejnosti dobré ukryto, bylo běžné už u lumpů Senecovy doby jako u těch dnešních, jimž závist zavřela ústa.


Padouchy - ať intelligenta - boháče - ať chuďasa - ignoranta nutno stejně postaviti na pranýř! Ututlávání hanebností a bídáctví lotry bohatými a i jinak "vynikajícími" páchaných, jest do nebe volající nespravedlností vůči lotru chuďasu - jest tu spravedlnost lidská sama trestuhodným zločincem - ukrývačem a ochráncem lotrů a lumpů!


Ach, loudunské zdi, co ta divná záře?
To hranice se chystá pro faráře,
prý čaruje - pár lumpů řeklo včera -
tak budem péci pana Grandiera.


Člověk sice nejsem, ale z ženy jsem vzešel a i všichni mí nejbližší předkové byli bohužel lidmi. Jsem sice z matčiny strany potomkem jistého francouzského šlechtice, který zde za třicetileté války založil rod, který se posléze sňatkovou politikou spojil s místní aristokratickou rodinou Hohenemsů a z otcovy strany mám v sobě urozenou krev germánských velkostatkářů, ale stále to byli lidé, tedy škodlivá sebranka lumpů a lotrů. A tak s nimi musím sdílet stejné zděděné prostředí, i když od nich utíkám do lesů, kde je jich málo, odtahuji se od nich a štítím se jich. Že jsem tam mezi tu holotu lezl!


Hrálo fotbalové mužstvo Bubeneč proti Vršovicům. Levé křídlo Bubenečských přihnalo míč ku brance Vršovic a brankář Vršovic ten gól pustil, a když viděl, že míč proletěl brankou, vykřikl: "Ježíšmarjá." Jeden z diváků se nezdržel spravedlivého rozhořčení a řekl: "Tos měl, lumpe, dřív myslet na pánaboha!"
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm