Zrušte armády!

19. prosince 2013 v 14:16 | Misantrop

ZRUŠTE ARMÁDU

Jsem slabý, ale cítím sílu
Nikdo není pode mnou, ale mám velkou moc

Křičím: Zrušte armádu
Nechci na vojnu!

Dát mi do ruky samopal, bude to vaše poslední
Nechtěl jsem zabíjet, ale pak to bude jinak

No tak zrušte armádu
Nechci na vojnu!

Přišel čas skoncovat s červy
Sají krev, lampasácké kurvy

Ne! Zrušte armádu
Nechci na vojnu!

Říkaj, že je to potřeba, tak musím bojovat
Koho živí násilí, násilím chcípne

Tak radši zrušte armádu
Nechci na vojnu!


Vždycky, když klesá zájem o armádu a její popularita, uspořádá se velká vojenská přehlídka a verbež si řekne:
"Podívej, mámo! To jsme silný! Hergot! Ta armáda je potřeba!"


Co zbývá, je holé přežití a stále vyspělejší armáda a policie. To je jádro státního života. Vše ostatní je vedlejší.


Také armáda má své kretény, kteří vyrábějí z přátelských a hravých delfínů živá torpéda na jedno použití.


Člověk není nic jiného než pytel zhoubné nákazy, určený k výživě a pobavení hemžících se armád bacilů - armád zmobilizovaných k tomu, aby člověka rozložily a zničily.
(Twain: Nejnižší živočich)


Mořští tuleni doplatili na módu čepic a kožichů, za které se dobře platilo. Brian Davis, autor knihy Barbarský luxus, popisuje lov na tuleně, jak ho sám viděl. Celá armáda lovců přijížděla na lodích a přilétávala na helikoptérách a nemilosrdně zabíjela mláďata i matky, které se vrhaly na obranu svých dětí.


Odzbrojení, boj za mír, to jsou další prázdné fráze
V armádě a ve zbrojovkách je nejlíp placená práce


Jako armáda, rozprášená na malé houfy, už ničeho není schopna, tak ani velký duch není schopen větších věcí než obyčejný, pokud je přerušován, rušen, rozptylován.


Systému se armáda nezaměstnaných dokonce vyplácí, poněvadž má tak zajištěnu ustrašenou poslušnost těch nejotročtějších dělníků, kteří se musejí bát o místo, a proto udělají pro peníze všechno, protože jsou lehce nahraditelní.


Věděl, že policie, tento štít civilizace, ho již dlouhá léta vytrvale hledá a že opravdová armáda policistů a špehů je mu neustále v patách.


Ani policie nebo vojsko - například pohraničníci - nemají natolik pokryté území svými kontrolními stanovišti a střílnami jako armáda myslivců.


"Slyším barbarskou kakofonii. Skoro jako parodie vojenské hudby... Pomoc! To jsou ony, opice! Obkličují nás. Vedou je ohromné gorily. Vzaly si naše trubky, bubny a uniformy, a samozřejmě naše zbraně... Ne, nemají zbraně. Ach, to je kruté ponížení, nejvyšší urážka! Blíží se jejich armáda a napřahují - biče!"


Jak si má člověk vysvětlit kouzlo, které se ho zmocní při podívané na vojenskou přehlídku? Raději je ani nevysvětlovat. Přemýšlel jsem o tom.
Četa má jen deset mužů a emocionálně na člověka vůbec nepůsobí. Srdce se mu trochu rozbuší, teprve když uvidí rotu. A prapor na pochodu působí opojně. Brigáda je už skoro armáda s korouhvemi - a jak víme z Písně písní, vzrušuje stejně jako milostné uchvácení. Vzrušení je tedy úměrné počtu. V poměru ke vzrůstu normálního člověka působí katedrála na jedince mocnějším dojmem než domek, a průvod pochodujících mužů, dlouhý celou míli, účinkuje mohutněji než desítka zevlounů na rohu ulice. Jenže to není všechno. Pluk působí větším dojmem než shluk lidí. Armáda s korouhvemi může vzrušit stejně jako láska jen tehdy, je-li dokonale vydrezírovaná. Kamení, z něhož je utvářena budova, vypadá líp než nakupené kamení. Drezúra a uniformy vytvářejí architekturu davu. Na armádu je pěkná podívaná. Jenže to není všechno - hoví i nižším pudům, nejen estetickému. Podívaná na lidské bytosti zredukované na automaty uspokojuje chtivost moci. Když se člověk dívá na zmechanizované otroky, může si představovat, že je nad nimi pánem. Je to jistě báječné sedět na koni a tisíc lidí přimět, aby dělali, co člověk chce.


Armáda je dobrá tak akorát pro služtičky.
(Zuckmayer: Hejtman z Kopníku)


Armáda slouží v zásadě vládě, a ne lidu, jak se říkává. Obvykle lidi oklame argument zastánců armády, že armáda je potřebná, aby nás bránila proti případnému nepříteli. Ale kdo je to my? Dejme tomu, že nemáme armádu a na naše území vtrhla vojska cizí vlády. Invaze má za cíl svrhnout naši vládu, aby nám mohla vládnout jejich vláda. Ztratila tedy pouze naše vláda, ale lid nic neztratil, dál má vládu. Takže ve skutečnosti je armáda určená k obraně vlády, a ne k obraně vlasti, lidu apod., jak se říkává. Lid nic neztrácí ani nezískává, pokud invazní armáda nezahájí teror vůči nově porobenému obyvatelstvu. K takovému teroru ovšem není žádný důvod a spíš ještě škodí zájmům okupantů, jestliže se lid staví laxně a neklade jim odpor. Odpor poddaných jedné vlády armádě druhé vlády vede k teroru. Pokud nová okupační vláda nejedná s poddanými staré poražené vlády hůř, může to být lidu celkem jedno, kdo mu vládne a komu odvádí daně. Že však nicméně vojsko terorizuje civilní obyvatelstvo, nutno přičíst právě strachu vojáků. Je to vlastně takový kolotoč násilí, jejž pohání vzájemný strach. Často je útočící voják ve svém postavení nedobrovolně, ale pud sebezáchovy ho nutí k použití teroru. Na vině jsou vlády, zvláště ty vlády, které nařizují povinnou vojenskou službu. Kdyby vojna nebyla povinná, mohli bychom sledovat poměr lidí k válčení jako ručičku vah. Řekl bych, že by převážil mír, i přesto, že jsou lidi taková verbež; to předpokládají i vlády, které nařizují povinnou vojnu. Chce-li mít vláda na svoji obranu nějakou armádu, ať využívá služeb dobrovolných profesionálů. To, že nejsou na profesionalizaci armády peníze a kdesi cosi, je lež, jíž nemůže rozumně uvažující člověk uvěřit, zvláště, když se rozhlédne pořádně kolem sebe a uvidí, na jaké všelijaké blbosti peníze jsou. Zatím mnohé vlády využívají onoho pokryteckého mýtu o obraně vlasti, lidu či národa. A teď tu jsou ještě tzv. neutrální státy. Jejich existence by musela vážně narušit celistvost mínění každého zastánce armády, jestliže by byl schopen o věci přemýšlet do hloubky její podstaty.


U vyvráceného systému jako u poražené armády je nejchytřejší ten, kdo první uteče.


Napoleonovy bitvy jsou dnes anachronismem. Dnes jako dříve rozhodují bitvy a armády; ale dnes jsou to bitvy burzovní a armády dolarů.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Poněvadž nemůžeme žít bez ukájení přirozeného mocného pudu zabíjet, ulevujeme si čas od času válkami, při nichž jeden národ vraždí některý druhý národ. To je pak plýtvání krví, plýtvání, při němž se vzrušují celé armády a které opájí i měšťany, ženy i děti.


Když není zbytí a ženská v nedohlednu, dovedou být i muži pořádní, což vidíme např. v armádě, kde je větší pořádek a čistota než na Babiččině Starém Bělidle.


Kdo byl v civilu zanedbatelným deklasovaným živlem, v armádě se rázem povznáší mezi privilegovanou elitu, disponující milionovým vybavením a právem zabíjet.


Ve vesnici není nikdo, jen na hřišti stojí velký stan se spuštěným soundsystémem a před ním sedí na lavičce čtyřčlenná parta mladých. Samozřejmě si neodpustili blbé poznámky na mou adresu. Týkaly se mého maskáčového úboru a zazněla slova o armádě. S armádou a vůbec s vojenstvím má můj oblek společné jen to využití, jinak nic. Kromě účelu maskovacího mají moje maskáče vyjadřovat mé sepětí s přírodou a je to také tradiční oděv trampů, což mladí v dnešní době již neznají. V neposlední řadě jsou vojenské materiály výhodné v tom, že jsou jedny z nejkvalitnějších. To jsem těm mladým nicméně nevnucoval; předstíral jsem, že je neslyším a kráčel jsem dál svou cestou.


Výchozí zásadou Jang Čua bylo, že nic nemá bránit životu jednotlivce a jednotlivec se nemá dát ničím vázat. Jeho "heslem" bylo: "Každý sám pro sebe." Chan Fej-c' o něm píše jako o člověku, který prohlašuje, jak prý je všeobecně dobře známo, že "by nevstoupil do města, které je v nebezpečí, ani by nezůstal v armádě, a kdyby mohl získat celý svět tím, že by si vytrhl jeden chlup, neučinil by to."


Všechno v armádě smrdí hnilobou.


Já myslím, že armádu vlastně nenáviděl víc než válku. Vážně. Jednou řek, že kdyby měl někoho zastřelit, že by ani nevěděl, kterým směrem má mířit. Povídal, že v armádě je prakticky zrovna taková spousta smradů jako mezi nacisty.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm