Ale Já chci být barbar!

5. ledna 2014 v 15:11 | Misantrop

Vždyť oni se mě snaží zcivilizovat! Jako Římané takzvané "barbary", jako křesťané takzvané "pohany" a jako všichni ostatní moderní světoobčané poslední zbytky přírodních národů, takzvaných "divochů"! Ale Já chci být barbar, chci být pohan a chci být divoch! Chci dokonce ještě víc: chci se vrátit ke zvířeti! Chápete to?


Sobě se člověk může vzpříčit dvojím způsobem: buď jako divoch, když jeho city přemohou jeho zásady, nebo jako barbar, když zásady zničí city. Divoch pohrdá uměním a přírodu uznává za svou neomezenou vládkyni. Barbar se přírodě posmívá a nectí ji, ale s větším opovržením než divoch sloužívá jí často dále jako otrok svého otroka.


Člověk může být barbar intelektem i tělesně. Barbar duchem a cítěním stejně jako smysly. Křesťanství z nás udělalo duchovní barbary, a teď zase z nás věda dělá intelektuální barbary.


Jsem kulturní barbar. Počátkem civilizace započaly dějiny kazisvětství.


Stačilo, aby si barbar podrobil Řeka, a bylo veta po jeho síle a kráse.
(Wagner: Umění a revoluce)


Vrcholem kultury je protikulturnost. Z nekulturního barbara povstává kultivovaný jedinec; z kultivovaného jedince vzniká ušlechtilý barbar. Kultura přináší svobodu. Kde je samá svoboda, tam pro nedostatek času zaniká veškerá kultura. Nejkulturnější a nejvolnější tvor nevytváří už žádnou kulturu.


Kdo čaj jednou již spařený použije znova, je ovšem barbar nejhrubšího kalibru.


Hitler byl první skutečný antiglobalista! On byl první. Byl to barbar z dob vpádu do Říma. Ničitel i stavitel zároveň. Obojí dělal ve velkém stylu. Revolucionář.


Lesy úpí pod sekerou, hynou miliardy stromů, pustnou domovy zvířat a ptáků, mělčí a vysychají řeky, nenávratně mizí nádherná krajina. Nemám pravdu? Jenom nerozvážný barbar dokáže všechnu tu krásu spálit v kamnech, ničit to, co nemůže stvořit.
(Čechov: Strýček Váňa)


QUIS BARBARUS SE IPSUM FATETUR BARBARUM
Který barbar uzná sám sebe za barbara?
Tj. člověk si obvykle neumí přiznat pravdu o sobě samém.

DUMMODO SIT DIVES, BARBARUS IPSE PLACET
(Ovidius, Umění milovat 2,276)
I barbar lásku si získá, jen je-li bohatý dost
Ovidius si stýská, že básně jako dárek nemají příliš úspěch u milovaných žen, bohatství má přednost všude, i v lásce.


Řek považoval by za hanebné a nízké otročit za nádhernými zdmi soukromého paláce rafinované hojnosti a rozkoší, které dnes tvoří jedinou životní náplň bursovního hrdiny; tím se totiž lišil Řek od sobeckého orientalisovaného barbara.
(Wagner: Umění a revoluce)


Candide spatřil Miltona a zeptal se, zda si toho velkého muže váží.
"Koho?" řekl Pococurante. "Toho barbara, jenž napsal dlouhatánský komentář k první kapitole Geneze v deseti knihách kostrbatých veršů?"


Barbarovi již utrpení samo je něčím neslušným: potřebuje teprve výklad, aby si přiznal, že trpí (jeho instinkt mu spíš káže, aby utrpení popíral, tiše snášel).


Podle Plútarcha a lépe podle Lactantia Platón děkoval přírodě, že se stal člověkem a ne zvířetem, mužem a ne ženou, Řekem a ne barbarem.


Být barbarem a být otrokem je na základě přirozenosti totéž.
(Aristotelés: Politika)


BARBARUS HIC EGO SUM, QUI NON INTELLEGOR ULLI
Tady jsem barbarem já, mou řeč tu nechápe nikdo
Ovidius v touze po Římu si ve vyhnanství v Tomách (dnešní Konstanta v Rumunsku) stěžuje na svou izolaci v barbarském světě: místní Gétové se vysmívají latině, tropí si posměch i z něho.


Líza: "Vy, pane Simpsone -- jste barbar!"
Homer: "Cože já!"
Líza: "Jo, ty! Barbar! Barbar! Barbar!"
Homer: "Tohle jsem si od tebe nezasloužil."
Líza: "Barbar!"
Homer: "Slyšelas to, Marge? Řekla, že jsem barbar! To znamená, že jsem blbej a primitivní!"


Související článek:

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm