Buď ve střehu!

30. ledna 2014 v 16:04 | Misantrop

Jen toto si zapamatuj, příteli: Je-li člověk na blízku, buď ve střehu! Neboť on je tvým nepřítelem!


Každý den, když vycházím ven před barák, kontroluji nejdříve, zdali je na ulici takzvaně "čistý vzduch", to jest není-li tam někdo, abych nemusel někoho potkat hned po ránu přede dveřmi. Dnes jsem na tento dobrý zvyk zapomněl a samozřejmě se mi to nevyplatilo. Sotva jsem totiž vyšel z baráku, venčila se tam zrovna jedna čůza s čoklem. Čokl na mne temně vrčel, jako kdyby mě měl v příštím okamžiku pokousat, a očmuchával mě jako kost. Strašně "příjemné". Když jsem přitom předtím scházel ze schodů dolů, měl jsem zrovna takovou dobrou náladu a pohvizdoval jsem si veselou punkovou písničku od skupiny NOFX, již jsem poslouchal při oblékání. Teď, po setkání s psohlavcem, mám rázem po náladě. To bylo taky naposled. Příště už ztropím kravál. To je hrůza, "člověk" aby byl furt ve střehu.


Utrpení a neuspokojivost života není převládajícím činitelem pouze u těch lidí, kteří jsou stíháni "ranami osudu", ale i u těch, kdo se domnívají, že jsou spokojeni a že se jim vše daří. K udržování představy o své úspěšné životní dráze jsou nuceni vynakládat neustále plno energie, bojovat, a tedy rozdávat i přijímat rány a být stále ve střehu.


Podle "odborníků" se stáda zvěře cítí v lesích bezpečně, protože je neohrožují šelmy. Což je nesmysl, neboť nejpodlejšího nepřítele mají právě v člověku. A před ním musejí být stále ve střehu, stejně jako Já, ježto je všude a početný - početnější než zvěř je tato lidácká sběř.


Pohrdám lidskou společností nejen proto, že ji nepotřebuji, ale hlavně proto, že člověk v ní musí být neustále ve střehu.


BÝT VE STŘEHU: proti hrubcům, hašteřivcům, domýšlivcům a veškerému druhu hlupáků. Lze jich potkat mnoho a moudrost spočívá v tom, minout je.


Z posedu pozoruji dalekohledem odpočívajícího srnce v trávě pod stromy. Zdá se zneklidněn, nozdrami něco větří, ale leží dál. Asi mě na tu dálku ucítil nebo mě viděl se mihnout. Teď je opět klidný, přežvykuje a klimbá. Vidím, jak se mu zavírají oči, hlavu má však stále zvednutou a uši napjaté. Obraz neskonalé pohody a nádhery. Přál bych mu, aby se někdy mohl zbavit obav a beze strachu aby směl spočinout a oddat se bezpečí. Možná by žil déle. Musí to být velice náročné na spotřebu životních sil být pořád takhle ve střehu.


Když spatřím neznámého člověka, kdosi ve mně volá na poplach. "Zpomalit! Nebezpečí!" Jsem ve střehu, i když má převahu sympatie.


Ach, jak musíš být v střehu před těmi,
kdo nevidí jen zvenčí naše činy
a jasnozřivě čtou i v myšlení.


INSIDIAS UNDIQUE IMMINENTES SUBIRE SEMEL SATIUS EST QUAM CAVERE SEMPER
Hrozí-li odevšad nástrahy, má větší cenu se jim jednou postavit, než stále být ve střehu
(Suetonius, Život božského Iulia)


CAVENDI NULLA EST DIMITTENDA OCCASIO
Je každá příležitost dobrá ke střehu 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm