Hrůza hrůz! - 1. část

13. ledna 2014 v 15:33 | Misantrop

Což nechápeš, jaká je to hrůza!... Rozuměj, celý život! Raději smrt!" vykřikla vášnivě Dora, natahujíc tragicky holé snědé ruce.
(Arcybašev: Stíny jitra)


To je hrůza, co je všude pakáže všelijaké otravné! Pak si vyjdi, misantrope, jenž si lidi protivíš, na obyčejnou procházku!


V důsledku celkového znečištění zemské atmosféry průmyslovými exhalacemi musí být denní nebe více potemnělé než v dávné minulosti, sluneční svit už není tak jasný, barvy nejsou tak zářivé jako kdysi. Hrůza pomyslet, kam až nás všemocný Pokrok zavede. Jednou nebude rozdílu mezi nocí a dnem, neboť noc i den budou stejně matné, šedivé a špinavé - octneme se jakoby ve stálém zatmění, kde přestanou růst rostliny a poslední zbylá zvířata přestanou rodit mláďata. Jen zdegenerovaný člověk bude dál uměle přežívat v tomto nehostinném, polostinném prostředí, bude se dál přemnožovat, dál bude spokojený, aniž ví přesně proč a s čím, dál mu to bude všechno jedno.


Na cestě leží přejetý slepýš. Za život jsem snad viděl víc slepýšů přejetých než živých! Je to hrůza. Ta auta jsou ryzí zlo. Kolik jen životů vzala!


A když bledý, chvějící se Jean Lemercie zahlédl z lešení gilotiny tisíce tváří, vzhlížejících nahoru s pouhým výrazem kruté, lehkomyslné zvědavosti, pocítil hnus a odpor nad tím, že je sám také - člověkem.
"Jaká to hrůza!... Jaká to hanba pro lidstvo!" - šeptal si Jean Lemercie s trpkým hnusem.
(Arcybašev: Silnější smrti)


Ti nejslabší se rodí, aby byli stále na útěku v obavě před vždy hrozícím zánikem - není to hrůza?


Jest na světě ještě cosi mocnějšího nežli hrůza: To je - smrt duše!
(Arcybašev: Silnější smrti)


Všichni lidé lžou. Hrůza: i zvířata lžou!


Jak někomu ztrpčit život svou marnou snahou dostat všechno pod svou kontrolu, na to jsou pašáci, na to jsou chytří a vynalézaví až hrůza.


Jiný článek, věnovaný nejnovějšímu vynálezu doktorů frankensteinů, klonování, představuje tuto protipřírodní zvrhlost jako dobro nejvyšší, jako šanci pro ohrožené druhy, pro nemocné lidské chcípáky (samozřejmě - na sebe zase jako vždy nezapomněli!) či dokonce - jaká hrůza! - jako možné řešení světového hladu.


Co by si konečně mohl pomyslet o lidech někdo, kdo by nemohl jinak, než se otřást hrůzou při pohledu na krucifix? Jedině nezaujatý pozorovatel by strnul úžasem, že taková hrůza slouží za fetišistickou rekvizitu lidem, kteří hlásají mír, lásku a dobro.


Hrůza má v sobě cosi oslňujícího: velký zločinec je vždy hrdina v očích veřejnosti.
(G. B. Shaw: Povolání Cashela Byrona)


Na starého boha padla pekelná hrůza. Člověk sám se stal jeho největší chybou, bůh si stvořil rivala, věda činí bohorovným, - je konec kněžím a bohům, stane-li se člověk vědeckým! - Pekelná hrůza nezabránila bohu, aby nebyl chytrým. A přesto! Hrůza! Dílo poznání se vypíná do výše, ztékajíc nebesa, chystajíc soumrak bohům, - co počít!


Hrůza! "Dělník" je najednou nebezpečný! Hemží se to tu "nebezpečnými jedinci"! A za nimi nebezpečenství největší - skutečné individuum!


Zmocnila se jí jakási hrůza při pouhém pomyšlení, že by svou drahou samotu a své důvěrné myšlenky obětovala nějakému mladíkovi, kterému by titul manžela dovoloval rušit celý ten niterný život.


Hrůza lidského hoře nezáleží v tom, že je hořem, nýbrž v tom, že zakrývá, stavíc se mezi člověkem a přírodou, před očima její tichou a mocnou krásu.
(Arcybašev: Lidská vlna)


Mám nerad těch hostů jako much,
a nejmíň je mi vhod pan Trubec, ten bůh,
to on, jen on a jeho Múza.
Vše, co kdy prohlásí, je pitomé až hrůza,
vy ale dumáte, co moudrého to řek',
a on ten génius - je padlý na mozek.
(Molière: Učené ženy)


Kdybychom každému objasnili strašlivé bolesti a muka, jimž je jeho život stále otevřen, zmocnila by se ho hrůza.


Mytická představa, že přítomnost bezbožných lidí ohrozí lidskou společnost trestem z nebes. Tato mytická hrůza hraje úlohu ještě v argumentaci 18. století - a zbožný puritánský filistr ji v USA pociťuje a prohlašuje - jak známo - dodnes.


Byla to každodenní hrůza, doslova hrůza! Doma i všude kolem. Nedovedla jsem si představit, že by ta hrůza mého bytí mohla trvat ještě další dva, nebo dokonce čtyři roky.


V blázinci lze potkat Napoleony, zneuznané vynálezce, koně, nakřáplé hrnce... Jen ani jednoho Krista tam neuvidíš - těch běhá po svobodě až hrůza.


Po páté už bylo všude plno lidí: blbí pejskaři už se procházeli se svými otravnými mazlíky a ostatní otrocká verbež chodila do práce. Jednoho blba jsem dokonce potkal i na Šibeníku, jak si vykračoval směrem k muniční fabrice v Bořinách. Hrůza. Horror non vacui.


HORROR NON VACUI
(Misantrop, der Wandervogel 8.6.-12.6.43; 18.8.43; Zápisník živého muže 6.9.43; Reinlebensborn 5.6.41; 26.7.41; 3.8.41; 14.8.41; 16.10.42)
Strach (hrůza) z neprázdna
Misantropova oblíbená parafráze termínu Horror vacui, která u něj znamená děs z lidských davů a nesnášení tedy "ne(lidu)prázdnoty". Srov.: Kde nejsem sám, tam je přelidněno. (Misantrop, Plivanec na rozloučenou 20.7.)


Černá Smrt je možná tou příčinou, že se chceme množit jako králíci. Do naší kolektivní paměti se vtiskla hrůza z masivního vymírání našeho druhu. Naše přirozená reakce na to, jakožto živočišného druhu, byla ovšem důkladná plodnost.


Ctihodný až hrůza.


Když po těch blbcích něco chcete, tak jsou blbí jako tágo, ale běda, když nezaplatíte: to jsou najednou chytří a vynalézaví až hrůza!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm