Je tu mnoho věřících

18. ledna 2014 v 13:46 | Misantrop

Je tu mnoho pobožnosti, mnoho věřícího patolízalství a slintavého blátolíbalství před bohem zástupů.


Velekněží v každé církvi vyznačovali se a vyznačují oním objemným obalem tuku, jenž způsobuje, že jejich břicho vystupuje z roviny, která u většiny věřících jest beze všech pahorků v okolí žaludku.


Stejně jako se věřícím může stát jen ten, kdo věří slepě, bez otázek, tak i Bibli může oceňovat jako hodnotné literární dílo jen úplný neznalec, tj. ten, kdo ji nezná. "Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili", že? (Jan 20,29)
(Misantrop: předmluva k Bibli)


Pravověrný, tedy věřící, tedy fanatik víry, všechno musí přehánět, poněvadž v zásadě neví, proč tak činí, neboť ke své víře se dostal bezmyšlenkovitým jejím přijetím, nikoli filosofickou úvahou.


Své vlastní názory mají dokonce i ti, u nichž by to nikdo nepředpokládal: nejdogmatičtější ze všech dogmatiků - lidi věřící; jsem si jist, že každý z nich by mohl napsat svoje vlastní evangelium.


Nejsem věřící nějakých zvířecích bohů, k nimž bych se modlil; ne, toto ryze lidské blbečkování, tento anankasmus lidských popletů je mi z duše protivný; tak se žádné zvíře nechová - a Já jsem zvíře! Říkám jen, že mé tělo oživuje stejná božská zvířecí prapodstata jako těla ostatních zvířat - to je všechno. Jsem více sám stvořitelem svého vlastního kultu, než v područí jiného.


Věřící mumlají ve zbožném zanícení prosby, jež splývají v jednu jedinou: "Zbav nás svobody, ó pane náš, abychom byli svobodni!"


Marně si lámu hlavu nad tím, který typ člověka je otravnější: jestli věřící nebo záchodový buzerant.


Až běda je výstižná ta náboženská terminologie: kněz = pastýř; věřící = ovečky. Kdyby lidi nebyli stádní ovce, nebyla by vznikla takováhle terminologie, která musí zahanbovat každého misantropa se špetkou sebeúcty v těle!


Tito perverzní chudáci, "věřící" všech mimozemských věr, by měli být všichni do jednoho pověšeni za velezradu. Za velezradu Země! Smůla, že právě těchto zvrhlíků je na světě mezi lidmi nejvíc a že se tak rádi a snadno spolčují. Smůla, že každý podlý hajzl, který si usmyslí ovládnout celý svět, nachází své nejvěrnější věřící, své nejoddanější vykonavatele moci, právě v té nejodpornější lůze, jejíž počet daleko převyšuje počty rozumných.


Všem těm "hluboce věřícím" chybí jakákoli hloubka.


Takoví "vědci", jako je např. věřící(!) astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar, jsou přesným prototypem nepoctivého a lživého lživědce. Na vlastní uši jsem slyšel Grygara vyznávat se z jeho "kréda věřícího vědce", které spočívá v přesvědčení, že kdyby věda objevila něco, co by ohrozilo morálku, bylo by její morální povinností tuto skutečnost zatajit!


Po půlhodině strávené v kostele bych byl tak zpitomělý, jako kdyby mě někdo praštil po hlavě. Radši bych byl uslintaným idiotem v ústavu, než věřícím.


Člověk víry, "věřící" všeho druhu, je nutně člověk závislý, - takový, jenž nemůže sebe dosadit za účel, jenž vůbec nemůže sám ze sebe účely vytyčit. "Věřící" nepatří sobě, může být jen prostředkem, musí být spotřebován, potřebuje někoho, kdo ho spotřebuje. Jeho instinkt vzdává největší poctu morálce odosobnění.


Každý druhý človjek je nějak nemocný a každý třetí slaboduchý (to jsem si nevymyslel, to jsou oficiální čísla!) - a ještě nejsou započítáni věřící mezi slaboduché!


Jen lidé bez vlastního rozumu, jen věřící, jen "lidé knihy", jak nazývají muslimové židy, křesťany a sami sebe, se mohou s něčím nebo s někým beze zbytku, bez odporu a bez kritiky ztotožnit.


Ó vy všichni filosofové, vy mudřeci nepodaření, kteří umíte jen náboženství tvořit na tomto světě! Dejte mi poznat kravskou víru - a ze skeptika se stane rázem věřící této nové víry s prastarými kořeny, jež uhnily v blátě přemoudřelého a nadutého lidství.


Nepozorujeme též, že by věřící požadovali na svém bohu zvlášť vysokou mravnost. Za dnešního stavu společenského by jim sice nebylo po chuti, kdyby byl chlípný a ostouzel se se ženami; ale nevadí jim pranic, je-li mstivý a ukrutný.
(France: Komická historie)


Věřícímu není dáno na vůli, aby vůbec měl svědomí pro otázku "pravda" a "nepravda": být na tomto místě poctivým bylo by ihned jeho záhubou.


Kdo se cítí předurčen k dívání, a nikoli k víře, tomu jsou všichni věřící příliš hluční a vtíraví: straní se jich.


Člověk víry, člověk věřící, je nutně člověk malý.


Věřící a jejich potřeba víry. - Kolik kdo potřebuje víry, aby prospíval, kolik čehosi "pevného", co nechce vidět rozkolísané, protože se toho drží, - je ukazatelem jeho síly (nebo, přesněji řečeno, jeho slabosti).


Čichám, čichám člověčinu
Všechny ty věřící
Mění víra v špínu
Protože dokud jsem schopný milovat,
budu tuhle chamraď nenávidět!


Když budeme vykládat veganství z morálních pozic, stane se z něj brzo jakési náboženství - myslím tím cosi, co věřící zbavuje svobody.


Valpuržina noc bude dnes patřit čarodějnicím. Já jsem své čarodějnice pálil včera. U mne bych tomu možná měl říkat jinak: třeba pálení věřících.


A jsou-li tedy věřící lidé ovce a jejich Pán je jejich pastýř, pak je nejen tento Pán pase a stará se o ně - jako každý jiný pastýř -, ale podřezává jim vposled také hrdla!
(Misantrop: předmluva k Bibli)


A jako v kostele voní kadidlo, jehož vůně opájí věřící, tak i zde vonělo pivo a slivovice.
(Hašek: Mladočeské volby na Malé Straně)


Modlářů má bohyně Nenávist mnoho, skutečných věřících málo.


Sami jste se ještě nehledali: tu jste nalezli mne. Tak se vede všem věřícím; proto má veškerá víra tak málo ceny.


Kde člověk dospěje k fundamentálnímu přesvědčení, že mu musí být poroučeno, stává se "věřícím". 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm