Malá sonda do psychologie člověka

6. ledna 2014 v 15:31 | Misantrop

Člověk psychologii masožravce. Je snadné naučit člověka zabíjet a je těžké rozvinout u něho zvyky, které zabíjení brání. Mnoha lidem působí potěšení, když vidí, jak jiní lidé trpí, nebo jim činí radost zabíjet zvířata.
(S. L. Washburn)


Fašismus a náboženství je pravá podstata lidské verbeže, tresť, vymačkaná z hnusných lidských povah. Každý stát je ve své podstatě fašistický. Fašistické jsou jeho základy, metody, celá psychologie.


V křesťanství se nedotýká ani morálka, ani náboženství v žádném bodě skutečnosti. Vesměs imaginární psychologie (vesměs sebenedorozumění, interpretace příjemných nebo nepříjemných obecných citů, například stavů nervu sympatického, za pomoci sémiotiky nábožensko-morální idiosynkrazie, - "lítost", "výčitka svědomí", "ďáblovo pokušení", "blízkost boží").


Spisy markýze de Sada: Pro misantropa je to dobrá a poučná sonda do psychologie a sexuality člověka.


Psychologie moderního levičáctví -
Žijeme v hluboce neklidné společnosti. Jedním z nejrozšířenějších projevů bláznovství našeho světa je levičáctví.
Levičáctví není ani tak nějaké hnutí či ideologie, ale psychologický typ.
Dvě psychologické tendence, které jsou podkladem moderního levičáctví, nazýváme pocity méněcennosti a přesocializace.


Filmová plátna vystavují na odiv mravní i myšlenkovou prázdnotu, do níž kinematografie zabředává, omezujíc se vlastně jen na kopírování literatury nebo divadla, s tím jediným rozdílem, že nemá tak bohaté prostředky k vyjadřování psychologie.
(Buñuel: Poezie a film)


Možná, že na celé prehistorii člověka dokonce ani není nic úděsnějšího a hroznějšího než jeho mnemotechnika. "Aby něco v paměti zůstalo, musíme to tam vpálit: jenom to, co nepřestává bolet, v paměti zůstane" - to je hlavní poučka té nejstarší (bohužel i nejdelší) pozemské psychologie (a všechna náboženství jsou ve svém nejspodnějším základě systémy krutostí).


Objevily se mi skryté dějiny filosofie, psychologie jejích velkých jmen. "Kolik pravdy snese, kolika pravdy se odváží duch?" - to se mi stalo vlastním měřítkem.


Satanismus si uvědomuje současné potřeby člověka a vyplňuje rozsáhlé šedé prázdno mezi náboženstvím a psychiatrií. Satanská filozofie spojuje základy psychologie s upřímným působením na city či dogmatem. Poskytuje člověku fantazii, kterou tolik potřebuje. Na dogmatu samém není nic špatného a jeho zprostředkování není založeno na ideách a činech, jež by šly vyloženě proti lidské přirozenosti.


Políčky obírá se psychologie i kriminalistika. A obě tyto vědy došly k vskutku překvapujícím výsledkům. Jest dokázáno největšími vědeckými autoritami, že někoho zpolíčkovat jsou schopni jen lidé velice nízké duševní úrovně, pseudointeligenti, lidé nemravní, zlotřilí, padouši a sprostí.


Důležitou pomůckou v tomto ohledu je studium zvířecí psychologie, studium zvířecí duše, jež existuje, byť by i to v pánu tvorstva, člověku, budilo nezasloužený odpor, urážející a ničící jeho staré, zpozdilé předsudky o svrchovanosti lidské, která u jiných forem vylučuje něco obdobného s lidskou duší. To právě bylo příčinou, že tak pozdě přistoupilo se opravdu vědeckým způsobem ku studování zvířecí psychologie, jež hraje tak důležitou úlohu při tvoření se společností mezi zvířaty. Právě tento bod, důležitý ku prozkoumání této otázky, není posud podroben takové úvaze, aby vyhovoval předmětu.
(Hašek: Sdružování mezi zvířaty)


Začátek bible obsahuje celou psychologii kněze. - Kněz zná jen jedno veliké nebezpečí: to je věda, - zdravé ponětí o příčině a následku.
Židé obrátili po řadě náboženství, kultus, morálku, dějiny, psychologii nenapravitelným způsobem v opak jejich přirozených hodnot. Zjednodušili psychologii každé veliké události na idiotickou formuli "poslouchat nebo neposlouchat boha".


Ono je to náramně pohodlné. Jít k volbám, zvolit náhodně nějakého vola, protože dobře vypadá, staví se jako docela sympatický chlapík, jehož program je cíleně vykonstruovaný odborníky na psychologii davu tak, aby vyhovoval většině, a aby nevzbuzoval žádné obavy u menšin - a pak jen přihlížet, jak byl opět okraden, ohloupen a zrazen, jako již tolikrát předtím.


Není rozdíl povah mezi psychologií extrémních případů a psychologií normálního člověka. Je jen rozdíl intenzity. Romanopisec to ví a dosahuje typičnosti tím, že zveličuje, co je v něm. Maupassantovy povídky jsou příliš vytvořené z osobních rysů, aby to byly jen povídky.
(Lanoux: Miláček Maupassant)


Psychologie zná metaforický pojem Kassandřin komplex pro chorobné věštění zkázy, ale (jako i jiné své jinotajné názvy - například oidipovský komplex!) užívá této metafory naprosto nesprávně; neboť Kassandra prorokovala správně, ale nikdo jí nevěřil. Podobně Oidipús konal naprosto nevědomě, nikoli snad z nějaké zvrácené touhy po matce anebo z nenávisti k otci.


Tato teorie představuje podle mého soudu v psychologii právě to, co ve fyzice velice známá teorie, vysvětlující polární záři třpytem sleďů.1)


1) teorie, vysvětlující polární záři třpytem sleďů - to bylo přesvědčení starých Skandinávců; naproti tomu severoameričtí indiáni z kmene Kríů viděli v polární záři tanec duchů, středověká Evropa v ní spatřovala (jak jinak) znamení boží anebo odlesk padlých válečníků, zlatokopové na Aljašce věřili, že označuje velká ložiska zlata a dokonce ještě i Jack Kerouac v románu Dharmoví tuláci hovoří v souvislosti s polární září o odlescích všeho ledu ze severního pólu. - Pozn. Misantropova.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm