Nestojí to za námahu

21. ledna 2014 v 13:43 | Misantrop

Každá námaha plodí utrpení.


Ach, Jupitere, tvá námaha a práce bude jistě marná, neztrestáš-li svět jako již jednou vodou nebo ohněm!


Naše dnešní továrny jsou žalostným obrazem nejhlubšího ponížení: neustálá, duši i tělo zabíjející námaha bez radosti a lásky, často bezmála bez účelu.
(Wagner: Umění a revoluce)


Každá námaha má mít nějaký cíl, má někam mířit. Není to píle, co je pohání v jejich neklidu, to je štvou klamné představy jako lidi bez zdravého rozumu.


Než se k nim přidat a pozbýt, zradit svoji identitu, raději "chci" snášet "zlo" misantropismu! Ta námaha, udělat ze sebe lidumila, by za to nestála.


Pohleď jen na lidi, jak se štvou za štěstím a za zábavou! Jejich tužby, jejich námaha a jejich peníze jsou bez ustání na honu, a za čím? Za tím, čeho se básníkovi dostalo už od přírody: za radostí ze světa, za prožíváním sebe sama v jiných, po harmonickém soužití s mnoha věcmi často neslučitelnými.


Hrozná práce? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi. Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka sómy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?


Napadlo mě několikrát, že bych třeba mohl jít a sesbírat ten bordel, abych si doma poklidil a abych měl doma v lese čisto a útulno, a ten jejich bordel jim případně pod pláštíkem noci vysypat někam na náměstí nebo za plot jejich zahrádek - to by bylo překvapení! -, ale pak si říkám, že to nemá cenu: Byla by to jen další zbytečná námaha, další nesmyslná cyklická facha, další práce za trest - a zanedlouho bych mohl začít s úklidem nanovo.


Na žádném díle, hlavně na žádném spise nesmí být vidět námaha, kterou to stálo.


Ať sebou házel sebevětší silou na pravý bok, vždycky se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby se nemusel dívat na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v boku lehkou, tupou bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání!


Slyšel jsem, že mezi příčinami vyčerpání, které uspíšilo smrt paní de Staël, byla jmenována i námaha z konverzací během poslední zimy.


Ať se namáhají oni.


Přemýšlet je nebaví, samostatně se vzdělávat a pěstovat moudrost je taky nebaví, otevřít si knížku a tiše si někde v ústraní číst - to je pro ně příliš velká duševní námaha, navíc je to pro ně, pro ty pomatené ztřeštěnce příliš klidná činnost.


Předsevzal jsem si, že se alespoň pokusím uniknout z dosahu utrpení. To neznamená, že jsem se chtěl vyhnout práci a tělesné námaze, víš přece dobře, že námaha je něco jiného než trýzeň a že život v klidu není ještě zahálka.
(Leopardi: Islanďan)


Lidé se namáhají, národy se lopotí pro nic za nic.
(Bible: Abakuk)


Někdo se pachtí, namáhá a spěchá, a má tím větší nedostatek.
(Bible: Sírachovec)


"Žijeme hrozně! Hrozně žijeme! Jano, copak tohle je nějakej život? Takhle sis ho představovala? Vynes odpadky - přines prachy - vyzkoušej děti - odpadky ven - děti domů - jdi do práce - nakup cestou z práce - vydělávej, angažuj se - vynes odpadky. To odporný pinožení se, stereotyp, šeď, nuda, námaha po něčem, co tě vlastně vůbec nezajímá, marná snaha o něco, co je ještě marnější, nervozita..."


Méně námahy potřebuje, kdo se namáhá jen pro příští den.


Čím se provinil vůl, ten živočich beze lsti, šalby,
prostý, neškodný, stvořený jen, by námahy snášel?


Snažím si najít klidnou a prostou zábavu, kterou bych mohl bez námahy zakoušet a jež by mě rozptylovala v mém neštěstí.


Lidi se množí úplně nesmyslně a doplácejí na to. Z původních úrodných a bohatých oblastí se vinou zčásti přemnožení a zčásti vinou agresivity, podmíněné přemnožením, která z lidí udělala turisty, museli rozptýlit po všech možných končinách, od nehostinného severu a jihu, až po pouště a vysoké hory, kde museli vynaložit daleko více námahy k získání obživy než v tropech, kde výživu stačí sbírat a trhat po stromech.


Pravidelní "čtenáři" deníku Blesk. (To slovo "čtenáři" je ovšem nutno brát s rezervou, protože oni si ten plátek nekupují kvůli čtení - to je pro ně příliš namáhavé -, ale protože je tam mnoho barevných obrázků celebrit a nahotinek. Četbu si tak nanejvýš ukládají za trest. Slyšel jsem jisté rodiče na sousední zahradě: "Tak a za trest přečteš tenhle článek! A celej! Já ti dám!") Škoda těch peněz a té námahy vynaložené na jejich vzdělávání. Jim by úplně stačilo poznat rozdíl mezi hráběmi a vidlemi a umět si koupit v nálevně kořalku.


Když jsou pak všechny nízké pudy konečně po nekonečném boji, vzdychání a slzách ukojeny a všechny vášně opadnou, zbude jen vystřízlivělé podivení, hořkost a pocit trapnosti z oddání se něčemu tak pomíjejícímu a bezcennému, jež však přitom vyžadovalo tolik zbytečného trápení a tolik nicotné námahy.


Šetřit silami vyžaduje víc námahy než jimi plýtvat.


Nepodařilo se nám bez námahy stát se tak nešťastnými. Uvážíme-li nesmírnou lidskou práci, tak prohloubené vědy, tolik vynalezených umění, využití tolika sil, zasypané propasti, vyrovnané hory, vylámané skály, usplavněné řeky, zoranou zemi, vyhloubené rybníky, vysušené močály, ohromné budovy postavené na zemi a moře pokrytá loďmi a námořnictvem a najdeme-li po zralé úvaze skutečné výhody, které z toho všeho vznikly pro dobro lidského pokolení, jsme zaraženi překvapujícím nepoměrem, který mezi tím je, a musíme oplakávat zaslepenost člověka, který živí svou zaslepenou pýchu a prázdný obdiv k sobě samému a žene se prudce za vší bídou, jíž může dosáhnout a kterou dobrotivá příroda od něho pečlivě vzdálila.


Šťastná to doba a blažené časy, které nazvali staří zlatým věkem, a nikoli snad proto, že by zlato, jehož si náš věk železný tolik cení, bylo v oněch požehnaných letech dobýváno bez námahy, ale proto, že ti, kdo tehdy žili, neznali ještě slov tvoje a moje. Za onoho rajského času byly všechny věci lidem společné. Nikdo si nemusel opatřovat každodenní obživu v potu tváře, stačilo vztáhnout ruku do větví mohutných dubů, které je přímo zahrnovaly sladkými, jemně chutnajícími plody. Jasné studánky a bystré řeky poskytovaly jim průzračnou a dobrou vodu v hojnosti vskutku zázračné.


Člověk nezabíjí z hladu, živit se přece může snadno nenásilně, jako Já; vražda zvířete je však předem pečlivě připravovaný zločin, plánovaný, plánovitý, podlý, vědomý, často pohlcující spoustu času a zbytečné námahy, nesnadný, vyžadující plno dalších nákladných prostředků.


Optimistická prognóza budoucnosti by vypadala takto: nepočetní misantropové žijí šťastně uprostřed svých zahrad, jež jim zajišťují blahobyt za minimum námahy. Ale protože se lidé zásadně nemění, není optimismus na místě.


Vypadá to tak, že se tvůrci v samotě a tichu dlouho do noci namáhají a snaží, aby poskytli potěšení lidem, kteří jsou zvyklí pohybovat se uprostřed davů a v hluku a plody jejich námahy vychutnají leda nepatrně.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Nikdy neupadal do zajetí krasavic, nikdy nebyl jejich otrokem, ba ani ne horlivým ctitelem, a to už proto, že sblížení s ženami vyžaduje mnoho námahy.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm