Pah! Lidstvo!...

16. ledna 2014 v 13:55 | Misantrop
DO DNEŠNÍHO DNE JSEM MĚL RÁD LIDSTVO, ALE S TÍM JE KONEC!


Fňukna - lidstvo - leží, heká; -
hlavu - tu má zavázanou!
Samý karbol, samý lék, a -
- zadnici má přichystanou...!!!


James Lovelock napsal:
"Lidstvo se na Zemi chová v jistém smyslu jako patogenní organismus nebo jako buňky nádoru či neoplazmy. Rozmnožili jsme se do té míry, že naše přítomnost způsobuje systémům Gaia postřehnutelné poruchy... Lidský druh je teď tak početný, že představuje vážnou planetární chorobu. Gaia trpí roztroušenou primatemaiou - lidským morem."


Lásku a přátelství lze snadno zviklat; nenávist dlí však pevně v základě ušlechtilé mysli, jež poznala, čím je doopravdy lidstvo na této zemi: škodlivou verbeží, již je nutno vyhubit.


Což lidstvo vyhyne?
Alquist:
Vyhyne. Musí vyhynout. Opadá jako hluchý květ.


Ne nadarmo lidstvo při svém otrockém zřízení udělalo tak velké pokroky v technice.


Lidstvo je banda šílenců-schizofreniků! Nebo taková paranoia, česky stihomam: Jak krásně sluší tahle psychóza celému člověčenstvu, které je od svých počátků stíháno mámivou představou, že za každým stromem v lese se skrývá zlý duch! Totéž "bůh" a "láska": to si mohly vymyslet jen ženské, nebo někdo, komu chybí kus čuráka.


Lidstvo má přinejlepším velice omezenou kapacitu pro řešení i relativně přímočarých sociálních problémů.


Lidstvo pokrylo každou dostupnou píď Země a všude za sebou zanechává pouště a zdevastované pustiny, jakožto důsledek po vyklučených lesích.


"Proč to?" musím se stále ptát. "Proč to dělám?" Podobné otázky lidstvo dosud si nekladlo. Lidstvo ptalo se dosud na všechno, jen ne na to, co za otázku stálo. Či nesedí pravda neviděna na nose? Že lidstvo dosud ji nenašlo? Pah! Lidstvo, tento řetěz řetězem k sobě přikovaných galejníků!...


Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství.


Já jsem napsal tragédii, jejímž zanikajícím hrdinou je lidstvo, jehož tragický konflikt co konflikt světa s přírodou končí smrtí. Ach, protože toto drama nemá jiného hrdinu než lidstvo, nemá ani posluchače!


Nebe a země nemají takzvaný vztah k lidem;
všechny věci jsou jim jen věchtoví psi.
Ani Světci nemají takzvaný vztah k lidem
a lidstvo je jim jen smečkou věchtových psů.
(Lao-c': Tao Te Ťing)


Čím hůře na tom bylo lidstvo s pamětí, tím hrůznější pohled na jeho obyčeje; zejména podle tvrdosti trestních zákonů si lze představit, kolik námahy muselo lidstvo vynaložit, aby zvítězilo nad zapomnětlivostí a udrželo několik primitivních požadavků sociálního soužití natrvalo před očima těmto otrokům okamžitých afektů a žádostí.


Již v prvních létech tohoto živůtku pociťoval jsem sebe a lidstvo jako dvě spolu válčící moci; a již v prvních létech podceňoval jsem instinktivně svého nepřítele - považoval jsem jej za nic.


Což jsi učinil lidstvo jako havěť, nad níž nevládne nikdo?
(Bible: Abakuk)


V dřívějším údobí dějin se mnozí z nás obávali, že lidstvo bude zničeno atomovou válkou. Už v roce 1948 však jeden zoolog jménem Fairfield Osborn správně předpověděl, že prvořadým ohrožením lidstva bude vyčerpání úrodné půdy.
V pozdějším údobí jsme dopustili, aby se naše populace více než zdvojnásobila. Eroze půdy stále stoupá a my tím rychleji zamořujeme její zbytky jedovatými chemikáliemi. Z některých zemí se už staly neobyvatelné pouště. Obyvatelstvo z těchto zemí prchá nebo se zabíjí navzájem a umírá hlady, tak jak to je vidět například v Somálsku a Etiopii. Je ironií, že právě v Etiopii byly nalezeny první známé pozůstatky lidí. Pohled na Etiopii dneška je pohledem do naší budoucnosti. Lidstvo stojí tváří v tvář vyhubení.


Zmar lidstvo schvať. Kořínky mi dej, zemi.
• Alkibiades.
Kdo tam? Mluv!
• Timon.
Zvíře jak ty, ať uhnijou ti rty, že musím slyšet zas člověčí hlas!
• Alkibiades.
Kdo vlastně jsi? Ty, kterýž sám jsi člověk, tak člověka sis zhnusil?
• Timon.
Jsem Misanthropos, lidstvo nenávidím.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Neznám nic lepšího než procitnout s úsvitem a vstát do ranních mlh a do ranního ticha. Svět vypadá jako by se právě zrodil. A tu mě vždycky napadá taková optimistická a svůdná myšlenka: Co kdyby lidstvo přes noc - vymřelo! Svět ráno opravdu vyhlíží jako na počátku, kdy ještě lidé nežili; nebo by takhle mohl vypadat svět na konci éry člověka, tedy na začátku zlatého věku...


Lidstvo dnes existuje na tomto světě již jen z pouhé setrvačnosti. Bez cíle a bez účelu. Užitek z nich nebyl nikdy a žádný.


"Rozum" je příčinou toho, že falšujeme svědectví smyslů. Tím se dostali ke svému úžasnému pojmu "bůh". Lidstvo vzalo mozkově choré tkalce pavučin vážně! A musí za to draze platit!


Čím víc lidstvo upadá, tím víc se pozvedám Já. Ono chřadne a blbne, zatímco Já, dosud v jeho stínu, rostu a moudřím, zdokonaluji se. Já se ocelovým stiskem držím stále svého misantropického kopyta, svého šlechtického žezla, a svou nadlidskou mocí prosazuji sebe. Nepozorován potměšile rostu vedle lidstva, aby ti svobodní a divocí, kdož jsou mého rodu, jednou po lidech ovládli po nich uprázdněný svět. Kéž bych spatřil pád těch, jež nenávidím!


Lidstvo je idiotské proto, že není egosolistické sive vznešené, není egosolistické, protože je idiotské. Vnitřnosti lidské psýchy jsou červí; proto je vše Vznešené nesdělitelné.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


"Jde tu o lidstvo, o jeho budoucnost!"
"Starej se radši o svou!"


LUCIFER
Jen jedinec není ničím vázán,
však lidstvo jako celek se vleče v poutech.


A když bledý, chvějící se Jean Lemercie zahlédl z lešení gilotiny tisíce tváří, vzhlížejících nahoru s pouhým výrazem kruté, lehkomyslné zvědavosti, pocítil hnus a odpor nad tím, že je sám také - člověkem.
"Jaká to hrůza!... Jaká to hanba pro lidstvo!" - šeptal si Jean Lemercie s trpkým hnusem.
(Arcybašev: Silnější smrti)


Závodčí rozhovořil se o pokroku, jak lidi na všechno přijdou a jeden jak podvádí druhého, a rozvinul novou teorii, že tahle válka je veliké štěstí pro lidstvo, poněvadž v těch patáliích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci.
"Je beztoho moc lidí na světě," pronesl rozvážně, "jeden už se mačká na druhého a lidstvo se rozplemenilo až hrůza."

JE TO BEZESPORU NEJLEPŠÍ SOUČASNÝ POČÍTAČ. ALE NIKDY SE HO NEPTEJTE KAM SPĚJE LIDSTVO, TO ODPOVÍDÁ S BRUTÁLNÍ UPŘÍMNOSTÍ SPROSTĚ.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm