Tomuhle se u nás říká KARIÉRA

26. ledna 2014 v 14:57 | Misantrop

"Uvízl jsi, přítelíčku, uvízl jsi v tom až po uši," uvažoval Oblomov, provázeje ho pohledem. "Je slepý, hluchý a němý pro všechno ostatní na světě. Ale přivede to daleko, časem bude mít důležité postavení a nahrabe si hodností... A tomuhle se u nás říká kariéra! Jak málo lidských vlastností je k tomu třeba, lidského rozumu, vůle, citu..."


Myslívám na ptáčka střízlíčka
Sám dávám přednost loutně a knihám
Kariéra, vlivné postavení, co s tím?
Často myslívám na ptáčka střízlíčka
Kéž bych jak on někde spočinul a našel klid!

Vlastně jsem i Já tak trochu obětí doby - a školského systému. Ten je, jakožto předstupeň ke kariéře, určen pro každého, proto jsem v něm nemohl uspět.


Na co je škola? Až na to, že je důležitým článkem v řetězu budoucí kariéry a že velice brzo odtrhne dítě od hraní k povinnostem a úkolům, není na nic dobrá.


Moje hlavní činnost po léta, kdy se jiní hmoždí zkouškami a zahajováním kariéry, byly věčné procházky ve hvozdech, hledání nymf a halucinačních zámků, válení se nahým tělem na mechu a ve sněhu a strašné boje s Bohem, který si usmyslil žít bdě jako člověk.
Vše praktické musilo přitom ovšem zcela pohořet - a kdybych byl jen minutu vážně myslil na "praxi", chci tím zde říci hnůj, ať by to byla nějaká "kariéra" nebo napoleonské aspirace, byla by to bývala bezpříkladná neenergičnost ode mne.


Kariéra a jistota jsou zavrhovány, práce je nenáviděná. Naše děti bloumají po světě jako tuláci, vedou kočovný způsob života. Jsou odtrženi od světa dospělých, do něhož ještě ani nezapustili kořeny. Jako by se jim tento svět zdál pochybný.
(Bonanniová: Drogy)


Za všechno si můžou sami. Většinou se utápějí v slzách z nevydařených partnerských vztahů, z nezdarů v kariéře, z nevyplněných ješitných malicherností nebo z pádu do jámy, která byla jimi přichystána pro někoho jiného.


C'est privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carrière, de faire impunément de grandes fautes.
Je výsadou opravdového génia, a zvláště génia na počátku kariéry, dělat beztrestně velké chyby.


Konfrontace všedních útrap lidského osudu s pokojem muže oddávajícího se plně náboženskému životu přiměla Buddhu vzdát se rodového bohatství i vladařské kariéry, pro kterou byl předurčen.


Třem přátelům
ze "Šesti zapomenutých
u Bambusové bystřiny",
kteří se po krátké úřední kariéře
vracejí do hor
Na malé oko
zajíce chytíš,
a do velikého - draka.
Velká klást oka
málo láká
tohoto světa pány.
Proto jsme, muži
modravých mraků,
plemeno draků,
odešli do hor.
Štěstím se chvěje
pod lehkým pláštěm
svobodná hruď -
dlouze si hvízdá.
[ LI PO ]


Četba Starého Mistra a Mistra Čuanga mne jen utvrzovala v mé touze po volnosti a nevázanosti. Tak má touha po dobrém jméně a po kariéře den ze dne vadla a naopak sílilo mé spoléhání na vlastní přirozenost a oddávání se mým sklonům.
(Si Kchang)


Ctižádostivec, který má to štěstí, že se uchytne u filmu, skoro vždycky udělá kariéru, i když je to omezenec, nevzdělanec a hochštapler.


Masaryk nebyl v podstatě nic jiného než politický kariérista, který snad jako mazaný právník získal neoprávněný dojem, že když zvládá balamutit soudy a ovlivňovat veřejné mínění, že může také stejně "dobře" zakládat a řídit stát.


Má duše má pro kariéru málo nutných ctností.
Jedinou přednost mám v své ryzí upřímnosti.
Já neumím, když mluvím s lidmi, lhát,
a kdo je neschopen, co myslí, zakrývat,
ten se v tom domově, kde jenom faleš sídlí,
na tuze dlouhý čas, jak známo, neusídlí.
Za tuto újmu však jsem ušetřen té hany,
hrát pana Ťululum před velmožnými pány.
(Molière: Misantrop)


Už se ani neobtěžují zvát mě na výroční třídní reuniony. Vědí, že by to nemělo cenu. Stejně bych nepřišel. Co tam? Oni si ukazují fotky manželek a dětiček, chlubí se, jakou kariéru udělali a co všechno mají - a co Já? Co Já bych jim ukázal? Čím Já bych se pochlubil? Fotkami z lesa? Nebo fotkami mých "myšiček"?


Pojímal mě vždy nevýslovný hnus z toho, čemu se říká "dělat kariéru": z toho sprostého, sobeckého, nestoudného, slintajícího prodírání se pomocí loktů smrdutým, zvířecím davem pachtilů...


Beztak vím moc dobře, jak přišli všichni ti otroci ke svým bezúhonným existencím, závratným postupům a výnosným kariérám: Oni jsou prostě poslušní a nikdy v ničem a nikomu neodporují. Já jsem naproti tomu ztělesněná neposlušnost a odpor. I když mě proto stále kvůli něčemu buzerují, nesu svůj osud hrdě a s pýchou. Nechtěl bych být tak servilní jako ostatní. Jsem rád tím, kým jsem. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm