V koloběhu věčnosti

31. ledna 2014 v 14:51 | Misantrop

V koloběhu věčnosti
Miluji samotářské toulky k sosnovým srázům, lásky pln
Věčnému koloběhu jsem se svěřil jak nezakotvený člun


Nějaké pusté teoretizování o podstatě všehomíra nevede k ničemu, k žádnému vysvobození - a už vůbec ne k vysvobození z koloběhu životů. Mlácením prázdné pojmové slámy se nedosáhne ničeho, žádné svobody, a dokonce ne ani žádného konečného poznání.


Je zvláštní, že žádná mně známá kultura na světě neuctívá takovou základní matérii jako je močůvka či hovno. Je to sice odpadní látka, ale jinak zcela podstatná a v koloběhu přírody dokonce i důležitá. Nikdo však hovno neuctívá jako svého boha. Proč ne? Kromě moderní západní popkultury, která ve velkém měřítku uctívá a konzumuje sračku jako recyklační materiál, podávaný a prodávaný vždy jako nový, to snad byli jen staří Egypťané, kdo uctíval hovno alespoň nepřímo skrze skaraba, brouka hovnivála.


Jedinci, kteří dokázali pochopit univerzálnost karmického mravního zákona, dovedou ve svých myslích nahlédnout základní prázdnotu, bezcílnost a marnost individuálního putování v tomto věčném koloběhu. Žít jen proto, aby člověk zestárnul a zemřel - nic méně žádoucího si leckterý vzdělaný a přemýšlivý Ind nedovedl představit. Značný počet jednotlivců opouštěl svá dobrá bydla, aby se oddal v bezdomoví hledání smyslu života a jeho konečného naplnění, které by je vymanilo z onoho věčného koloběhu znovuzrozování.


Zatímco jedni, ti nemyslící, se modlí za narození syna, druzí, ti, kteří začínají myslet, prosí boha za to, aby se vymanili z koloběhu životů a splynuli s nekonečnem; ti, co myslí, ti chytří, misantropové a nelidové, již dávno na sobě provedli tuto nenáboženskou očistu ve své soukromé poslední revoluci myslí a nezmnožují hříšné lidstvo tím nejvýše správným, nejpřirozenějším postupným vymíráním a podkopáváním moci lidstva; my jsme se nezřekli života vůbec, my se zříkáme lidstva vůbec!


Taková experimentální filosofie, jakou žiji, předjímá pokusně docela možnosti zásadního nihilismu; aniž by tím bylo řečeno, že by zůstala stát u negace, u Nikoliv, u vůle k "Ne". Chce spíše proniknout až k opaku, až k dionýskému Ano k životu, jaký je, bez výjimky a bez výběru - chce věčný koloběh: tytéž věci, touž logiku a nelogičnost zauzlení.


Na počátku nebyl počátek ani Bůh, nýbrž koloběh všech stálých věcí.


Daně nejsou tak vysoké, plat nemáš tak špatný, chodíš po krámech
Kupuješ spoustu krásných věcí a tak uzavíráš ten koloběh
Sedíš doma před obrazovkou, v ruce pivo, v hubě ňáký žváro
Docela spokojený život, ale není to tak trošku málo?


Myslíte si snad, že mi ti parchantíci nechtění budou v dospělosti a v budoucnu něčím prospěšní? Že třeba budou okopávat brambory na poli, abychom měli Já a divočáci co jíst? Ne, vyroste z nich právě taková sebranka škodlivých darmošlapů a darmožroutů a fiškuntálů a šizuňků a spekulantů se vším možným i nemožným jako jsou jejich stejně vypečení rodiče, nebo další posila do jejich vzmáhajícího se byrokratického aparátu, který bude kontrolovat, jestli jsem včas zaplatil, co mi určili, aby mohl tento začarovaný koloběh hlouposti v přírodě pokračovat.


Zjevně sis ještě nevšiml, že život ve vesmíru je neustálý koloběh tvoření a ničení, oboje je spolu tak spojeno, že jedno neustále slouží druhému a tím i zachování světa; kdyby se jedno či druhé zastavilo, svět by se musel rozpadnout.
(Leopardi: Islanďan)


Snad nejzajímavější postavou védského panteonu je Varuna. Původně byl patrně jen pánem vod, ale pozornosti védského člověka neunikla jejich životodárná síla ani věčný koloběh. A tak učinil Varunu strážcem věčného řádu rta, který panuje všude, v přírodě i v lidské společnosti, a ovládá veškeré dění ve světě. Jemu podléhá neměnný cyklus ročních období i nezadržitelný tok řek, pravidelné deště i odvěké střídání dne a noci.
Některé duše však mohou dosáhnout vysvobození z tohoto věčného koloběhu životů a činností, a to tak, že zničí karmany askezí a správným způsobem života zabrání ulpívání další nežádoucí karmické hmoty. Pak se duše vznesou nad tento svět a po věčnost už zůstanou v nirváně, stavu blažené vševědoucnosti.
K vysvobození z neustálého koloběhu životů, jejichž základem jsou útrapy, volí Buddha zlatou střední cestu a odmítá jak požitkářství, tak i asketické sebetrýznění. Člověk musí poznat pravdivost čtyř základních, jak říkají buddhisté, ušlechtilých pravd - že všechno, od narození až po smrt, je spojeno s utrpením, že toto utrpení vzniká z lpění na životě a ze žízně po bytí, že k přerušení řetězu stálých utrpení je třeba odstranit toto lpění a žízeň a že k tomuto cíli vede jedině takzvaná osmidílná cesta. Skládá se ze správného názoru, správného rozhodnutí, správné řeči, správného chování, správného způsobu života, správného usilování, správného myšlení a správné meditace.


Chtít mít děti? Copak o to - ale rozhodnout se mít dítě, tady může hrát prim jen nevědomost předem zločinná - znovu souhlasit, aby v horizontále bylo zopakováno tisíckrát prozkoušené nedochůdné, ovšem i aby prvotní čirost byla ztřísněna, aby nicnetušící bylo z hlubin jistoty vytaženo na krvavou palubu vědomí a pak zrazeno ve všem všudy, a to zrazování aby trvalo půl sta let! Ale když se dítě narodí, zevšad se rojí pečovné ruce, voní květiny a lidé kolem se zaradují, ano, oni se opravdu zaradují i radují. Jaké strašné tajemství, svatý, pekelný koloběh. Oč tu běží?


Sám velký filosof Buddha - kladu důraz na to slovo "filosof", nikoli náboženský vůdce! - tvrdil, že příčinou utrpení je अविद्या (neznalost); že tedy jedině vzdělání může člověka osvobodit od utrpení, nebo dokonce i vysvobodit z neustálého koloběhu znovuzrozování - což je možná přehnané, nicméně i tato jednoduchá, leč vznešená pravda, se stejně nesetkala u ordinérního davu s pochopením. Proto se také buddhismus ve své původní vlasti dlouho neudržel; obyčejní lidé jej nepochopili svými tupými mozečky; i tak prostá věc na ně byla příliš složitá; oni chtěli věřit, odříkávat nějaké oblbující mantry, provádět nesmyslně se opakující úkony, nikoli přemýšlet a vzdělávat se.


Prvním příkazem Probuzeného Vítěze, tohoto arahanta, který zničil karmu, je tento:
Neplodit a nezabíjet!
Z toho vyplývá další vznešený příkaz:
Nestat se příčinou plození ani zabíjení!
Z čehož plyne další vznešený příkaz:
Mít soucit se zplozenými i nezplozenými a nestat se příčinou jejich utrpení!
Jednoduchá Tři vznešená přikázání Probuzeného Vítěze. Dokonce poslední přirozeně a logicky navazuje zase zpátky na první, jako Koloběh ctností, takže by se daly vyjádřit i pomocí grafu.
Je možné, že jsem tak jednoduché zásady formuloval poprvé v celých dějinách filosofie teprve až Já, Misantrop?
Ale přijme je někdo? Nejsou při své jednoduchosti až příliš dokonalé pro tento nedokonalý svět?


Celá příroda produkuje odpadní látky, jež jsou výživné a využitelné, "recyklovatelné". Koloběh výměny látek v přírodě se však náhle zastavuje, když doputuje nějaká hmota k člověku.


Věčný koloběh změn
Pod strmým srázem žiji, od všedního údělu oproštěn
I tady v tichu věčně se střídá koloběh změn
A náhle vím: jediná pravá perla poznání
Může vždy jen stejně kulatá být, ať jakkoli jí otáčíš


Zvířecí trus je normální, přírodní hmota, téměř totožná s prstí; rychle se rozkládá a nezapáchá tolik jako lidské sračky; je přirozenou součástí koloběhu všech věcí v přírodě, recyklační materiál dál využitelný a důležitý. Ale lidská hovna zasmradí okolí takovým mimozemským puchem, že není divu, že je musejí splachovat do podzemních kanalizací! A poločas rozpadu lidských exkrementů je téměř totožný s rozpadem jejich průmyslových odpadů.


Na celé zeměkouli není akr půdy, který je v majetku svého oprávněného vlastníka nebo který by nebyl odňat jednomu vlastníkovi za druhým, násilím a krveprolitím ve stálém koloběhu.


Slavnostním kultem se projevují obě tyto stránky toho, že národ sám sobě přisvědčuje: je vděčen za veliké osudy, jimiž se dostal navrch, je vděčen v poměru k ročnímu koloběhu a ke všemu štěstí v chovu dobytka a v rolnictví.


Rodiče bijí, omezují a jinak traumatizují svoje děti, protože jejich sadistická vůle k moci je silnější než jejich síla vůle a vymlouvají se na výchovu a na to, že jejich rodiče je také tyranizovali.
Je úkolem Poslední Revoluce Myslí učinit přítrž tomuto ustavičnému koloběhu řádění tyranů!


Řekl Dharmašíla, který vynikal vnitřním pokojem, ač byl dosud mlád, mezi čtyřma očima otci Alankárašírovi: "Tatíčku, rozkoše, jež se ve chvilce hroutí, mě netěší, neboť co je v tomto koloběhu životů, co by se nakonec nezprotivilo?"


Jeden blbec si dloubal nožem v noze, aby přehlušil bolest zubů. Není v tom něco analogického s učením buddhismu, podle kterého se lze vysvobodit z koloběhu životů (= utrpení) přísnou životosprávou a ctností, když přitom třeba člověk rád žije prostopášně a jinou radost nemá a přísná sebekázeň, jakou doporučuje Buddha, by mu způsobila zbytečná utrpení navíc? Nedloubá taky ono náboženství nožem v noze, když by mělo radši bolavé zuby vytrhnout?


Jako každý bůh, podléhá i Brahma koloběhu životů a jeho vláda trvá jen po dobu jednoho světového období (kalpy). - Kalpa je perioda světa. Po tuto dobu země trvá, pak zaniká a je vytvořena znovu. Je to doba 432 milionů let, zvaná také "den Brahmův".


Dokud had hada nepozře, drak se nenarodí

Vztahuje se pravděpodobně ke starodávnému symbolu hada nebo draka požírajícího vlastní ocas (řecky ουροβόρος). Tento symbol představuje nekonečný koloběh všech věcí. Přísloví se tedy může vyložit i ve smyslu: "Dokud se přírodní koloběh nezastaví, nemusíme se ničeho zlého bát." 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm