Větší hlava, větší hlavobol

8. ledna 2014 v 13:13 | Misantrop

Větší hlava, větší hlavobol.

Kdo pravdu mluví jinému, bývá hlava zbita jemu.

Hlava bez rozumu pivní kotel.

Hlupcova hlava - ani kam co dát, ani kde co vzít - holé stěny bez hospodáře.

Vojna se vede mnohými rukami, ale ne mnohými hlavami.

Kde ocas tvořidlo, tam hlava močidlo.
(Ruské přísloví. Zdá se, že tu jde o tentýž význam jako ve výrocích: "Jsou dva typy živých bytostí: buďto geniální, nebo genitální." (Misantrop: Sentence); "V životě můžete být buď genitální, anebo geniální." (Misantrop: Vanaprastha)

Hlava veliká, a mozku málo.
(Ruské přísloví. Platí snad o všech lidech, ale lépe by bylo ještě doplnit a upřesnit: Hlava veliká, mozek taky veliký, ale rozumu málo.)

Už ho hlava nezabolí.
Už ho hlava ani zuby nebolí.
(Zemřel.)


Kdyby byla příroda nechtěla, aby hlava popřávala sluchu žádostem břicha, proč potřebovala spojovat hlavu s břichem? Břicho by se mohlo dosyta najíst a pářit, aniž by se vlastně dopouštělo toho, čemu říkáme hřích, a hlava by mohla bez břicha vymýšlet systémy, abstrahovat a bez vína a milování mluvit a pět a tlachat o platonickém opojení a platonickém vytržení.

Obyčejná hlava se vždycky přizpůsobuje vládnoucímu mínění a vládnoucí módě; považuje stav, ve kterém se teď všecko nalézá, za jediný možný a chová se při všem trpně.

Dokáže-li člověk dobře opakovat, co řekli jiní, obyčejně sám mnoho přemýšlel, pokud ovšem není jeho hlava pouhým krokoměrem. A takové jsou mnohé hlavy, které budí pozornost svou pamětí.


Předtím sloužila mu hlava denně:
K čertu šla teď hlava - ne! ne! k ženě!


To mě raději sestřelí z mých výšin, než aby mě nechali svobodně poletovat jim nad hlavami. Taková je to verbež!


Co jsem jim udělal? Proč mě tak týrají? Co po mně chtějí? Co jim, já chudák, mohu dát? Vždyť nic nemám. Už nemám sílu, už nesnesu to jejich mučení, hlava mi třeští, všechno se se mnou točí. Zachraňte mě! Vezměte mě odtud!
(Gogol: Bláznovy zápisky)


Proti bezohlednému kaňhání inkoustem v naší době a proti přesto neustále stoupající záplavě nepotřebných a špatných knih by měly být hrází literární časopisy, které by (svým neúplatným, spravedlivým a přísným soudem) nelítostně bičovaly každé fušerství nepovolaných, každý projev psavectví, jímž chce prázdná hlava pomoci prázdnému měšci.


Ve starověkém Řecku byly dlouhé vlasy symbolem bohatství a moci, zatímco oholená hlava byla vhodná spíše pro otroka.


Stáří stráví člověk v ubohosti a žalosti, duch zeslábne, dech začne zapáchat, tvář zvráskovatí, tělo se shrbí, oči zatemní, údy se chvějí, nos odkapává, hlava je lysá, sluch ochabuje, čich se ztrácí, chuť mizí; člověk vzdychá a je slabý, nemá in summa nic než soužení až do smrti.


hlava je mýma rukama a nohama. Cítím, že do ní jsou vtěsnány všechny mé vlohy. Myslím, že nejbohatší žíla je někde tady - zde tedy začnu těžit.


Chtěl bych se ztratit. Někde je místo, kde by mi bylo dobře. Tam nebolí hlava.


Sebevětší dutá hlava je důležitější - jen když vlastní potřebná vysvědčení - než ten nejčistší hoch, kterému tato drahocenná pouzdra scházejí.


Omezená hlava může nemnoho jednoduchých poměrů, které leží v oblasti její úzké sféry působnosti, přehlédnout a zacházet s nimi s mnohem větší snadností než eminentní hlava, která přehlíží nesrovnatelně větší a bohatší sféru a pracuje s delší pákou.

Tam, kde se jedná o fakta, tedy o něčem, co může být vyčteno z experimentů, cest, kodexů, historických knih a kronik, si sice normální hlava vystačí, ale tam, kde se jedná pouze o myšlenky, ač o takové, k nimž je každému k dispozici látka, data, kde tedy jde vlastně jen o to, předmyslet jiné, je neúprosně vyžadována rozhodná převaha, vrozená eminence, kterou uděluje jen příroda, a to velmi vzácně, a nezaslouží si sluchu ten, kdo ihned ve zkoušce podlehl.

Co odporuje srdci, to si hlava nepřipouští.

Hlava a genitálie jsou do jisté míry opačnými póly, proto mají vzájemné vztahy a analogie, k nimž patří kožní porost.


Z toho kolotoče by se jednomu řádně zamotala hlava! A taky že to je pěkně vrtohlavé stádo, tohle lidstvo!


Když se srazí hlava s knihou a zazní to dutě, je to vždy v knize?


Existuje v nás něco moudřejšího než hlava.


Zkusil proto dostat z postele nejdříve horní část těla a opatrně otáčel hlavu k pelesti. To se též snadno podařilo a tělesná masa, přes svou šíři a tíhu, se posléze pomalu valila tím směrem, kam se obrátila hlava. Ale když konečně hlava trčela ven z postele do prázdného prostoru, bál se najednou postupovat tímto způsobem dál, neboť kdyby tak nakonec sletěl, musel by to být zrovna zázrak, aby si neporanil hlavu.


To jsou idioti! Ti to mají v těch hlavách opravdu vybrakovaný! "Člověk rozumný"! To "určitě"!

Lidákova přerostlá hlava, s velkým blbým mozkem uvnitř, se otáčela do všech směrů po okolí. Napadlo mě ulovit ho jako škodnou.

Ráno mě vzburcovalo děsivé vrtání v hlavě. Ne, ještě jsem se nezbláznil, i když k tomu nemám daleko - to jen dělníci začli opravovat lodžie. To zas má někdo "kšeft"! V osm hodin ráno! Vrtání do zdí je nesnesitelné. Musím vstát, i když se stále nemohu probrat z pouze tříapůlhodinového spánku po napůl probdělé noci. Ten kravál je ale tak nesnesitelný, a opravdu svou intenzivní bezprostředností navozuje živý dojem jako by mi někdo vrtal přímo v mozku, že sbírám všechny burcující své síly, abych vstal. Rozbolel mě zub z těch hlubokých vibrací, jež otřásají celým barákem pitomým. Má hlava je tenká, křehká skořepina. Ještě, aby toho rámusu nebylo málo, se přidala se svým ječením sousedčina čuba pod mými okny. Musím ven. V tomhle baráku pitomým se vážně nedá bydlet!


Nepřítomnost nátlaku, vyrušování, hluku, obchodů, povinností, starostí; jasná hlava; tanec, skok a let myšlenek; dobrý vzduch, řídký, jasný, svobodný, suchý, jako je vzduch ve výšinách, v němž se všechno animální bytí zduchovňuje a dostává křídla; občasný styk s neškodným veselým zvířectvem a ptactvem, při pohledu na něž člověk pookřeje; - neboť my filosofové potřebujeme ze všeho nejvíc mít klid od jednoho: ode všeho "dneška". Ctíme ticho, chlad, vznešenost, vzdálenost, minulost, vůbec vše, při pohledu nač se duše nemusí bránit a zahalovat, - něco, s čím můžeme hovořit a nebýt hlasití. Tamto musí být například agitátor, to znamená dutá hlava, dutá nádoba: cokoli jen do ní vejde, vrátí se z ní tupé a dunivé, zatížené ozvěnou velké prázdnoty.


PRO LIDSKÁ PRÁVA KŘIČÍTE
Voláte "nejsme punkové!"
"My jsme ti lepší občané!"
"Ta blbá špičatá hlava"
"Nemusí mít lidská práva"

Hlava třeští, mozek se vaří
Vzdát se? - To se jim nepodaří!

RODINNÝ CIRKUS
Otec-hlava rodiny, hlava něčeho, co je základ státu
Pod nosem autoritativní knír umaštěný od polévky
Jako pravý despota hrozí násilím


Ó, fuj, jaký to jazyk má člověčí hlava,
že na mase si pochutnává!


Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.


Já vím, že tam v té fabrice nejsem v žádné akademii věd, ale někdy je to s nimi zoufalé. Úroveň jejich inteligence by mohla dobře doložit kupříkladu tato dnešní příhoda: Sečetl jsem jen tak z hlavy dvě jednoduchá pětimístná čísla a dostalo se mi od jedné z nich takovéhoto směšného uznání:
"To ste dobrej, to já bych bez kalkulačky nedovedla."
A tato "hlava" tam prosím pěkně dělá kontrolorku! Jak jsou na tom s inteligencí ostatní "obyčejné" dělnice, to už se tím pádem nemusím dohadovat - to už vím.

Lidužel, s nesmysly se jakoby roztrhl pytel, nebo někomu pukla hlava a vysypaly se odtud piliny.


A kdykoli padá pod mým úderem hlava jednoho z nich, povídám si vždy v duchu svému srdci: Jen sekej, kate!... Sekej a nelituj těch tupých, zlých, závistivých zvířat! Sami tomu tak chtějí!... - Váží si nejvíce těch, kdož je bijí!... Nechť nesou tedy tíhu své tuposti a divokosti na svých šíjích!
(Arcybašev: Silnější smrti) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm