Životy jsou plné nebezpečenství

10. ledna 2014 v 16:26 | Misantrop

Ach, vy zbabělci! Životy jsou plné nebezpečenství! Nežil, vskutku nežil, kdo nepoznal nebezpečí na vlastní kůži, na vlastní nebezpečí!


Nebezpečí je v tom, že lidé, kteří vládu demokraticky volí, jsou dost náchylní být vládou manipulováni. Protože věří, že když si vládu, ať už je jakákoliv, zvolili, tak cokoliv tato vláda udělá, je vyjádřením jejich vůle. Jenže vláda má své vlastní důvody něco udělat nebo ne. Demokracie je tedy takový trik, jakým vláda lidi přesvědčuje, že je nikdo neřídí nebo nenutí něco dělat proti jejich vůli.


Cele jsem se zaslíbil studiu jako klášterní obětní službě, nevěda arci o výsostném opojení, které mě očekává ve vědě, a netuše, že i v onom umocněném světě ducha jsou pro bouřliváka vždycky přichystána dobrodružství a nebezpečí.
(Zweig: Zmatení citů)


CITIUS VENIT PERICULUM, CUM CONTEMNITUR
Když nedbáš nebezpečí, přijde rychleji


Ten muž mě jakýmsi nejasným způsobem znepokojoval. Byl nejen divný, odlišoval se od ostatních, až to bylo směšné, navíc byl divný ve směru, odkud jsem nejasně tušil nebezpečí. Ještě jsem nevěděl, v čem by nebezpečí mohlo spočívat, ale proti mé vůli přitahovalo mou pozornost ke všemu, co řekl a udělal.


Dokonalost civilizace by se měla projevit tak, že by spojila jemné rozkoše XIX. století s častější hrozbou nebezpečí. Bylo by třeba, aby rozkoše soukromého života mohly být neustále zesilovány tím, že by se častěji vystavovaly nebezpečí. Do té doby budeme stále žasnout, že z našich pařížských výchovných ústavů, kde nejskvělejší učitelé vyučují podle dokonalých metod a podle nejnovějších vědeckých poznatků, vycházejí dandyové, jacísi hlupáci, kteří si umějí jen správně uvázat kravatu a elegantně se bít v Bouloňském lesíku.


Conway zatoužil vyburcovat ostatní, aby s ním sdíleli tu podívanou, ale rozmyslel si to; usoudil, že by na ně nepůsobila uklidňujícím dojmem. A z hlediska střízlivé úvahy tak věru nepůsobila; vždyť tak panenská nádhera jen zdůrazňuje fakt, že jsou odříznuti od světa a obklopeni nebezpečím.


Toužím po divokém životě nahého obyvatele tropických lesů, jejichž nepříjemná tropická vedra, nemoci a nebezpečí nemůžou svou nepříjemností předčit studené klima, civilizační nemoci ani atomovou a technologickou hrozbu civilizovaného světa.


Smělý voják, který si navykl nevážit si života a odvažovat se každého nebezpečí, je věru hloupé zvíře, které se nechá jako ovce vést na porážku.


Měli bychom den co den přicházet domů z dálky, z dobrodružných příhod, nebezpečí a objevů s novými zkušenostmi a obohaceným charakterem.


Vše, co láká do nesmírna, do tajemných hlubin vlastního nitra a pryč od lidí, skrývá za příslibem krásy a naplnění života propastná nebezpečí.
(Eduard Goldstücker)


Každá ctnost musí být naším vynálezem, naší nejosobnější sebeobranou a nouzí: v každém jiném smyslu je pouze nebezpečím.


Lidi vidí nebezpečí na cestě ke světovládě i ve vlastních rasách, a proto vyhubili americké indiány a ničí další rasy, které jsou příliš samorostlé na to, aby nenarušovaly celistvost lidského druhu (viz Cikáni). Přičemž konečného cíle vyhubení lidských ras a stvoření jen jedné jediné, panantropoidní, světoobčanské rasy, lze dosáhnout i mírnějšími a plíživějšími prostředky, jako např. jejich smíšením. Takže novodobý antirasismus je jen novým druhem rasismu, a rasismus starého střihu, včetně apartheidu a rasové segregace, se ukazuje být spolehlivým faktorem pro zachování všech ras a pro budoucí tvoření ras nových. Každé vybočení z řady je tu chápáno jako nebezpečí pro další jsoucnost lidského druhu.


Nevolíme si každou slast, ale leckteré slasti přecházíme, když hrozí nebezpečí, že nám z nich vzejde více obtíží.


Freud Pán byl první, kdo odhalil otřesná nebezpečí rodinného života. Svět byl plný otců - tedy plný bídy; plný matek - tedy plný perverzity všeho druhu, od sadismu až po cudnost; plný bratrů, sester, strýců a tet - plný šílenství a sebevraždy.


Myšlenkové pochody židovstva jsou naprosto jasné. Bolševizace Německa, to znamená vyhlazení národně lidové německé inteligence a tím umožněné vyždímání německé pracovní síly v poddanství židovského světového finančnictví, je myšleno jen jako předehra pro další šíření této židovské tendence k dobytí světa. Jako často v historii, je Německo v tomto obrovském zápolení styčným bodem. Stanou-li se náš národ a náš stát obětí této krvavé a hamižné židovské národní tyranie, spadne posléze celý svět do osidel těchto polypů. Osvobodí-li se Německo z tohoto sevření, bude možno toto obrovské nebezpečí všech národů považovat za zlomené na celém širém světě.


NEBEZPEČÍ LEVIČÁCTVÍ
Levičáctví je dlouhodobě neslučitelné s přírodou, lidskou svobodou a s likvidací moderní technologie. Levičáctví je kolektivistické; touží spoutat celý svět (jak přírodu, tak lidstvo) v jediný unifikovaný celek.
Levičáctví je totalitární síla. Kdekoliv je u moci levičáctví, dochází k pronikání do každého soukromého koutku a donucování, aby se veškeré myšlení formovalo levicově.
Levičák je orientován směrem k rozsáhlému kolektivismu. Zdůrazňuje povinnost jednotlivce sloužit společnosti a povinnost společnosti se o jednotlivce starat. Má negativní postoj k individualismu. Často moralizuje.


Ze všech stran člověka ohrožují nejrůznější nebezpečí, jimž se vyhnout vyžaduje neustálý růst. Opatrným krokem a s úzkostným ohlížením prochází svou cestu, neboť na něj číhá tisíc náhod a tisíc nepřátel. Tak to šlo v divočině a tak to jde i v civilizovaném životě; neexistuje pro něj žádná jistota:
V jakých temnotách jenom
a v jakých nebezpečenstvích uplývá
krátký náš život!


VÁŽNĚ O NEBEZPEČÍ NÁVRATU. Pokud jde o bezpečnost, my divoká zvěř nebereme život tak vážně jako ledi. Zdravá mysl z nás dělá téměř fatalisty a je to tak správné, vždyť jak by vypadal náš život, kdybychom ho měli trávit jedem ustavičné bázně před tolika nebezpečími, jichž je všude kolem nás plno, přeplno? Život je opravdová válka, ale ne frontová, nýbrž "občanská" - smrt může přijít odkudkoli. Válčící vojáci mají dobrý recept na uchlácholení bojácných nováčků. Říkají jim, aby nejančili kvůli každému výstřelu, který zaslechnou. Ten výstřel, jenž je usmrtí, stejně neuslyší, tak co... Ve volné přírodě je umírání rychlé a často úplně nenadálé, případně po krátkém zápase. Jestli se ti někdy stalo, že jsi o vlásek unikl smrti, že jsi "se podruhé narodil", pak víš, že by sis nějakou hrůzu ani neuvědomil a byl mrtvý natotata. Jednou jsem málem šlápl, samozřejmě bosou nohou, na zmiji. Bylo to zrovna, jak jinak, v místech, kde bych se těžko dovolal pomoci a než bych doběhl k nejbližší silnici, protože k nějakému obydlí to bylo ještě dál, dávno by bylo po mně. Zmije se mi klidila z cesty, jako většina zvířat, a mně se nic nestalo. Vylekalo mě to a celý den, a ještě i příští, jsem chodil tak, že jsem hodně dupal a mlátil klackem před sebe. No, a vidíš, dneska zase brouzdám všemi možnými terény bez dupání a bez klacku, aniž bych se zbytečně staral o nějaké nebezpečí.


Pozoruji z posedu srnce, jak prochází šeřícím se lesem - a učím se. Vychází z úkrytu zpravidla až večer, až je všude klid. Jde pomalu, obezřetně, všechny smysly napjaté, často se zastavuje a větří; zkoumá okolí, dává si načas. Spěch zabíjí; a když jdete pomalu, víc toho uvidíte, lépe rozpoznáte nebezpečí pohybující se rychleji.


Někdy je asi lepší hned utéct při sebemenším podezření, než zkoumat, zda je nebezpečí skutečné.


Srny, které míjím, jako by mne zdravily; stojí v pozoru a sledují mě zblízka, nebo jen kousek poodběhnou. Chodím pořád v jedněch maskáčích; je možné, že by si mě pamatovaly a věděly, že pro ně ten divný tvor barvy lesa neznamená nebezpečí? Kéž by to tak bylo!


Podobni jezdci na oři supícím vpřed pouštíme před nekonečnem opratě z rukou, my moderní lidé, my polobarbaři - a dosahujeme svého blaženství teprve tam, kde jsme také nejvíce - v nebezpečí.


Svrchovanost vyžaduje sílu k násilí, je skutečná v podmínkách, jež jsou určeny na základě zvyků, v zákazu, který se staví proti zabití; vzývá tak nebezpečí smrti.


Nuž, poutníče, teď chladně vpřed a ztečí!
Jsi ztracen, uvěříš-li - v nebezpečí.


Podle přítomnosti člověka lze usoudit, že se blíží velké nebezpečí. Kde je člověk, tam je i nebezpečí.


Ó bytosti lidská, ty podivná! Ty hřmote temných ulic! Teď jsi zase za mnou: - mé největší nebezpečí je za mnou! 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm