Bajka je o tobě

20. února 2014 v 15:32 | Misantrop

FABULA DE TE EST
Bajka je o tobě
Řečené se týká tebe, je to na tebe jako ušité. → Mutato nomine de te (fabula narratur).


MUTATO NOMINE DE TE (FABULA NARRATUR)
Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno
(Horatius: Satiry)


Povrchní a prázdní slouží za bajku moudrým.


"Ty jsi blázen, Faëthonte! Věříš své matce a myslíš si, že ti mluví pravdu, když ti vykládá bajku o tvém otci. Nejsi jiný než my!"


Naše doba je hrda na svůj historický smysl: jak mohla uvěřit nesmyslu, že na počátku křesťanství stojí hrubá bajka divotvorecká a vykupitelská - a že všechno spirituální a symbolické je teprve pozdějším vývojem? Naopak: dějiny křesťanství - a to počínaje smrtí na kříži - jsou dějinami neporozumění, krok za krokem stále hrubšího, původnímu symbolismu.


MAECENATOVI
[Jsem ti vděčný, ale své svobody se nevzdám]

Těsným otvorem kdysi se vplížil hubený sysel
do truhly s obilím. Když se tam nažral, pak s žaludkem plným
marně se pokoušel vylézt. Tu z dálky naň lasička volá:
"Chceš-li se odtamtud dostat, pak musíš tou skulinou úzkou
opět se hubený vrátit, jíž hubený vnikl jsi dovnitř."

Míří-li tato bajka snad na mne, pak všeho se zřeknu.
Upřímně myslím, co říkám, a nikdy úplnou volnost
za všechny poklady světa bych neměnil.


CÍSAŘI AUGUSTOVI
[že nemůže splnit jeho přání, aby ho oslavoval]

Kdyby žil Démokritos, jak smál by se;
více než samotným hrám by věnoval pozornost lidu:
ten by mu pro podívanou dal o mnoho více -
a soudil by, že patrně hluchému oslu vyprávějí zde bajku.
(Horatius: Listy)


NARRARE ASELLO SURDO FABELLAM (Horatius, Listy 2,1,199)
Vyprávět bajku hluchému oslu
Smysl: povídat něco někomu, kdo tomu nemůže rozumět. Podle Terentia (Sebetrapič 222): surdo narras fabulam. Srov.: Vyprávět člověku o svobodě, to je jako vyprávět slepému o barvách (Misantrop, Sentence o lidském smradu); S hluchým se smlouvat; Hluchému kázat; Vyprávět slepému o barvách.


Je ovládán, a málo na tom záleží, kdo mu vládne. Konečně klesnuv na mysli, řekne si národ jako ten oslík v bajce: "Ať už budu mít jakéhokoli pána, těžšího břemene neponesu."
(Helvétius: O člověku)


Já nic nedám na doktory.
Ať radí tomu, kdo je chorý,
a nestarají se o toho, kdo je zdráv!
Míchají se v moc věcí, páni,
když předpisují nám, a plni přísných přikázání
nám chtějí vykládat své bajky pro zasmání.
(Molière: Amfitryon)


Bernard Mandeville, autor Bajky o včelách, dobře cítil, že při veškeré své morálce by lidé byli jen obludy, kdyby jim příroda k podpoře rozumu nebyla dala soucit.


Jakákoli morálka mě nudí a La Fontainovým bajkám dávám přednost před nejkrásnějšími kázáními Rousseauovými.


Bral jsem oběma rukama ty staré zástavy dávných lásek, vášnivě jsem je hladil a v duši rozervané vzpomínkami jsem viděl znovu každou hodinu oddání - trpěl jsem krutější muka než všecko mučení, jaké popisují všechny bajky o pekle.


Pecus (lat. dobytek, stádo) je odkojen starými lžemi. Jeho vloha k bludu je znamenitá. Cítě se být málo způsobilý k tomu, aby rozumem rozptýlil zděděné předsudky, uchovává rozšafně dědictví bajek, jichž se mu dostalo od předků. Tento druh moudrosti ho chrání před omyly, jež by mu byly velmi škodlivé.
(France: Ametystový prsten)


Je třeba, aby se lidský duch, unavený teologií, kterou nelze pochopit, směšnými bajkami, neproniknutelnými mystériemi a dětinskými obřady, zabýval přirozenými věcmi, srozumitelnými předměty, pochopitelnými pravdami a užitečnými vědomostmi.


FABULA DICATUR DUM FORTE, LUPUS CAVEATUR
Jestliže se právě vypráví bajka, pozor na vlka
Jde o středověké rozšíření antického rčení → Lupus in fabula. Smysl: my o vlku a vlk za humny.


(bajka, jíž Electra bavila Roberta Ratha, čekajícího v bance):
"Bylo nebylo. Jeden vrabčák někam v zimě letěl a zmrznul. A aby to nebylo málo, vysrala se na něj kráva. Ale to teplé lejno jej zahřálo a zachránilo. Vrabčák si samým štěstím začal prozpěvovat. Šla kolem kočka a uslyšela ho. Odhrabala lejno a milého vrabčáka sežrala. Z toho plyne trojí poučení: Ne každý, kdo se na tebe vysere, je tvůj nepřítel. Ne každý, kdo tě vyhrabe ze sraček, je tvůj přítel. A když je ti teplo a jsi šťastný, měl bys držet zobák!"


"Ihned mi táhněte z očí!" rozkřikl se Aiétés na Arga a jeho bratry, "kliďte se mi s takovými bajkami!"


FABULA DOCET
Bajka poučuje, z bajky plyne poučení
Obvyklá formule v bajkách, uvádějící závěr bajky s morálním naučením. Užívá se přeneseně pro poučení, které se má vyvodit z určitého jevu nebo situace.


Související:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm