Člověk je otrok

6. února 2014 v 16:46 | Misantrop

Člověk je jediný otrok. A jediný živočich, který zotročuje. Byl vždycky otrokem v té či oné formě a vždycky tím či oním způsobem držel jiné otroky v poddanství. V dnešní době vždycky někdo dělá otroka jinému za mzdu, za tu vykonává za jiného jeho práci; jako otrok má pod sebou nižší otroky za menší mzdy a ti opět vykonávají jeho práci za něho.


Kdo je schopen pouze tělesné práce, je určen k ovládání a je svou přirozeností otrok.
(Aristotelés: Politika)


"Je to otrok," namítneš. Možná, ale je svobodný duchem. Je to otrok! To mu má být na škodu? Ukaž mi, kdo jím není. Jeden je otrokem svého chtíče, jiný lakoty, další ctižádosti, všichni pak otroky strachu. Mohu ti ukázat bývalého konsula, který otročí babce, boháče, který je otrokem mladé služky. Žádné otroctví není potupnější než otroctví dobrovolné.
(Seneca: O vlídném zacházení s otroky)


V životě má každý na výběr: buď být svobodný, ale bez pomoci, anebo být zajištěn a pojištěn - a být otrokem.


Jaký je smysl otroka - nebo "zákazníka", jak to zchytrale nazývá Rakovina?


Já nikdy nebudu otrokem, jenž by líbal své drahé okovy!


Nejsem otrok. - Kdo touží po okovech?
(Grabbe: Don Juan a Faust)


"K čemu jsou všecky ty mé krásné šaty, když je ze mne teď otrok?"
"Nemá smysl, abyste pro mne otročila a pak za to vyžadovala, abych měl o vás zájem. Kdo má zájem o otroka?"
(G. B. Shaw: Pygmalion)


Staletá revoluce lidstva se vpravdě osvědčuje téměř jen v duchu reakce: stáhla krásného svobodného člověka k sobě, do otroctví; otrok se neosvobodil, ale svobodný člověk se stal otrokem.
(Wagner: Umění a revoluce)


Dosáhne-li někdo vysokého postavení, neosvobodí ho to od ničeho - spíše naopak se stane ještě větším otrokem než člověk na úplném dně.


Odmítám nosit do přírody hodinky. Připadám si pak jako nesvobodný otrok času a koukám víc na hodinky, než abych si všímal přirozeného rytmu života.


ANDROMACHÉ
Oj, běda mi!
Proč jsem musela i rodit
- otroka! - k břemeni jen další břímě zas?

MENELÁOS k Andromaše
Uč se, když jsi jednou otrok,
nikdy se nevyšklíbat zpupně svobodným!
(Eurípidés: Andromaché)


Kdysi tomu bylo naopak: Otrok pracoval tížen pocitem, že dělá cosi opovrženíhodného: - "dělání" samo bylo čímsi opovrženíhodným.


Když otrok strhne své okovy
Otrokář to nazve "násilím"


"Jsi pouhý otrok, neboť myslit neumíš."


Hněváš se, že ti otrok, propuštěnec, manželka nebo klient odmlouvali, a pak si stěžuješ, že ze státu zmizela svoboda, kterou jsi zrušil ve svém domě.
(Seneca: O hněvu)


Všechno v občanském životě otroka je zakázané a zbytek je povinný - a co ještě ne, to brzy bude.


Kdo říká, že spása existuje, je otrok.


Etymologický slovník je velmi zajímavé čtení! Podle něj to kleté slovo "člověk" (zlověk -jak říkám Já) znamená totéž, co člen poddané čeledi, v podstatě tedy otrok. Zde viz mé vlastní nezávislé etymologické úvahy nad slovem "člověk" v mém spise Rakovina na kůži Země: podivuhodně se sbližují se slovníkem. Samozřejmě, že ano: člověk je otrok!


Člověk se již rodí jako otrok, osvobodit se může teprve později. Zpravidla se mu to však nikdy nepodaří.


Ó Stvořiteli světa! Bylo by pro mne bolestné kráčet po boku tvého krutého safírového roucha nikoli jako tvůj otrok, ale jako někdo, kdo se jím každou chvíli může stát.


"Lepší divoch s vynikajícími vlastnostmi, byť se dopouští zločinů, než otrok neschopný jakékoli ctnosti."


Co když je dítě vznešeného rodu?
Pak vyroste jak otrok, bude pohrdat
svým nízkým stavem, bude chtíti víc -
už z přirozené touhy přírody -
nač odvažuje se jen člověk svobodný.
(Menandros: Čí je to dítě?)


Nikdy neupadal do zajetí krasavic, nikdy nebyl jejich otrokem, ba ani ne horlivým ctitelem, a to už proto, že sblížení s ženami vyžaduje mnoho námahy.


Otrok za bičovou muku,
lízá bičující ruku.


Pro Catona byl otrok jen mluvící nářadí.


Průměrná žena je despota, průměrný muž je otrok.


Kdo nemůže rázem, hned se rozhodnout sám sobě žít, ten jiným navždycky je otrokem.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Kdo se ze strachu z nouze vzdá svobody nad zlato cenné,
na věčné časy ten bídák pak ponese na hřbetě pána,
navždy otrokem bude, že nedoved vystačit s málem.
(Horatius: Listy)


Ale to je přece otrok! Za kopejku je svolný ke každé nízkosti!
(Čechov: V cizím kraji)


Je třeba začít být špatným člověkem, aby se kdo stal dobrým otrokem.
(Montesquieu)


Na co se omezují za despotické vlády rady otce synovi? Na tuto strašnou větu: "Synu můj, buď podlý, plaz se, neměj ctnosti, ani vady, ani nadání, ani charakter. Buď tím, čím chce dvůr, abys byl, a v každém okamžiku svého života si pamatuj, že jsi otrokem."
(Helvétius: O člověku)


Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Kollár: Slávy dcera)


Kdo tě takovým otrokem učinil? Společnost sama.


Když uvidíš někoho, jak jinému podlízá nebo mu pochlebuje, směle prohlas i toho člověka nesvobodným. Jakmile uslyšíš, že někomu říká: "Pane," říkej mu otrok.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm