DRAVCI v literatuře a filosofii

26. února 2014 v 14:20 | Misantrop

A když pak otevřu oči, dívám se jimi rovnou do koruny mohutného dubu, kde si hrají ptáci a nad nímž plachtí dravci. Neznám nic kouzelnějšího.


Pak tu máme ovšem stále ty samé staré nesmysly o údajném "potravním řetězci", jako kdyby opravdu někde v přírodě existoval nějaký ocelově neporušitelný lineární systém výživy, který by předem vylučoval jakoukoli možnost, že dravec se sám může kdykoliv stát kořistí a že malá ryba nemůže nikdy sežrat velkou. Nesmysly, samé nesmysly!


Když se podíváme na zvířata, která jsou součástí státních znaků, jsou to samí dravci, jako orlice a lvi. Dravec opravdu přesvědčivě symbolizuje charakter státu. Proč si státy, tvrdící o sobě, že jsou mírumilovné, nezvolí do znaku takové mírné a přitom nezkrocené zvíře, jako je srna nebo zajíc?


Povinností dobrého křesťana bylo "zlepšovat svět a zbavovat jej veškerého zla". Tudíž byly po tisících vybíjeny všechny šelmy a dravci. Tak to ustanovil hebrejský Bůh na nebesích.


Zvířata, která jsou slabá, nebo lépe řečeno SLABŠÍ, se shlukují do stád, stejně jako se ledi sdružují do států. Ale nezískávají přesto naprosté bezpečí: čím víc má stádo hlav, tím dřív spatří dravce, anebo taky ne, jestliže se každý jednotlivec spoléhá na pozornost druhého, takže nedává pozor nikdo. A když pak dravec zahájí lov, stejně mu padne za kořist ten nejslabší a nejpomalejší jedinec ze stáda. Takže z toho je vidět, že stádo či stát neposkytuje skutečné bezpečí, ale jen jakousi iluzi bezpečí. Ve státu jsou na tom nejhůř také vždy ti nejslabší, což nezmění ani žádné sociální zabezpečení.


Průměrný řezník je horší než deset Hitlerů dohromady. A různě pruhované, skvrnité, hřívnaté a žíhané šelmy jsou přece také vrcholně nebezpečné - a přece nás fascinují a sytí svou silou a krásou! Jen zpozdilec by se odvažoval tvrdit, že dravcům nenáleží důležité místo v přírodě.


Člověk nezabíjí z hladu, živit se přece může snadno nenásilně, jako Já; vražda zvířete je však předem pečlivě připravovaný zločin, plánovaný, plánovitý, podlý, vědomý, často pohlcující spoustu času a zbytečné námahy, nesnadný, vyžadující plno dalších nákladných prostředků; není to nevinné, jako když šelma zatíná své drápy a zuby do masa, když zabíjí kořist - ba i to slovo "kořist" je nesprávné, neboť dravec "nekořistí": to, co uloví, mu náleží právem přirozeným -; to člověk v plném významu toho slova kořistí: bere si, co mu právem přírodním nepatří; a jen člověk si dokáže - musí dokázat! - svůj zločin rozumově zdůvodnit tak, aby se již vražda neškodného zvířete nejevila zločinem proti přírodě a on se za svůj zločin nemusel stydět a tajit se s ním před nelidskými bytostmi s mnohem vyšší úrovní vědomí - před misantropy.


Ani v pustině plné hladových dravců není člověk tak trestuhodně nápadný a hlasitý, jako když dá všanc svůj život a svobodu tím, že poskytne úřadům všechny své osobní údaje. Jenže to je právě to první, co chtějí o vás všude vědět! No, pročpak asi?


"Obcování s králi je vždycky nebezpečné i tenkráte, pakliže s nimi v nejlepším poměru žijeme."
A býk Mujaba mluvil dále: "Ale já jsem sám vinen tím neštěstím. Kdybych se nebyl nechal ctižádostí unést, tak bych se nebyl přiblížil ke lvu, jenž jest dravec, kdežto já rostlinami se živím. Žádná přízeň nevytrvá ani mezi stejnými, ani mezi dalece rozdílnými, protože všeliká láska je jakési doplnění; avšak stejní nepotřebují sebe, a vzdálení nemohou se slít."


Křesťanství chce zvládnout dravce; jeho prostředkem je učinit je nemocnými - oslabení je křesťanský recept na zkrocení, na "civilizaci".


Člověk převyšuje všechny tvory, ale nemá nic, co by neměli také oni. A rovným všem tvorům ho činí to, že aby mohl žít, je stejně jako oni nucen pojídat to, co bývalo živé; na stejnou úroveň s nimi ho staví zákon vraždy, doléhající na něho stejně těžce jako na všechny ostatní a dělající z něho dravce. Je masožravý; aby se nemusel stydět, že zabíjí své bratry, zapírá je; holedbá se vyšším původem; ale všechno ukazuje, že je spřízněn s živočichy; rodí se stejně jako oni, sytí se jako oni, rozplozuje se jako oni, umírá jako oni. Stejně jako oni je podroben zákonu vraždy, který vládne všem obyvatelům na této zemi.
(France: Blouznivá snění)


Veganův úkol, daný jeho vnitřní podstatou a ničím jiným, je zbrusu nový a nejtěžší: má přesvědčit všechny šelmy a dravce, aby přestaly lovit kořist a začaly se živit rostlinami; má přesvědčit masožrouty i býložravce, aby regulovali svoje početní stavy na rozumné, praktické hranici. Jednou větou, vegan má přesvědčovat tvory, s kterými se nedomluví, nebo kteří mu nerozumějí. A to platí i o lidech, jako je třeba McDonald.


Mé básnické dílo nebude nic jiného než neustálé útočení všemi prostředky na člověka, toho divokého dravce, a na Stvořitele, který neměl takovou havěť zplodit. Až do konce mého života se budou hromadit svazky na svazky, avšak najde se v nich jedině tato myšlenka, stále přítomná v mém vědomí!


Jsme jako ti vymřelí dravci, kteří byli v životě a v lovu natolik zdatní, že si nakonec veškerou potravu vyzabíjeli.


Ve volné přírodě se zvířata mezi sebou zabíjejí, ovšem: dravci a šelmy by jinak zahynuly, ale člověk nemusí zabíjet, aby přežil.


Jestliže si myslíte, že jste zrozeni právě pro takovou potravu, jakou se teď chystáte sníst, zabíjejte sami zvířata, která chcete jíst. Dělejte to ale sami, bez pomoci tesáku, kyje nebo sekery - tak, jak to dělají vlci, medvědi a lvi, kteří zabíjejí a hned také snědí. Zkuste roztrhat vola vlastními zuby, roztrhejte vepře, jehně nebo zajíce na kousky a požírejte je tak, jak to činí ti dravci.
(Plútarchos)


Myslivec nemá vůbec zabíjet. Tuto jakkoli přirozenou, nevyhnutelnou a někdy i nutnou funkci má zcela přenechat zvířecím dravcům a šelmám, poněvadž ti ji vykonávají lépe a s mírou. Člověk má na to příliš vadnou mysl. Správný myslivec by měl být zkrátka něco jako strážce národního parku, nikoli lovec.


Nemocní jsou velkým nebezpečím pro člověka: nikoli zlí, nikoli "dravci". Ti od samého počátku postižení, poražení, zlomení - ti to jsou, ti nejslabší nejvíce podrývají život mezi lidmi, nejnebezpečněji otravují a zpochybňují naši důvěru k životu, k člověku, k nám samým.


Dravci chovali se ke mně přátelsky... Vícekráte jsem se probudil, maje hlavu spočívající na břichu spícího tygra nebo pantera.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Popis lotrů - tak jako dravců - věrně dle pravdy - není žádnou hanebností! - Že tací dvounozí netvoři existují, za to přece já nemohu! - Ať se hanbí ti, již podobné lotroviny pášou! Pravda se stydět nemusí!
Jedovaté bejlí, lotry a netvory v lidské podobě třeba bude vypleniti bez milosti a vyhubit je - bude to boj dobra se zlem - nutná obrana proti lidským zmijím a dravcům dvounohým! -

Všeobecným bojem o existenci - to již počíná!

Lidožroutství jsou jen zbytky
dávno zašlé kultury!
Osvěty vrcholem vždycky
- dravci jsou a - nestvůry!
Tak je i s kulturou naší! -
- Kanibalism již tu straší! -
Jeho vidíš - kontury!


Dvůr naveskrz se hemží hvězdopravci
a ve všem rozhoduje jejich soud.
Ti kořist loví si tu jako dravci
a všude samý lump je, samý bloud.


Střechu stanu záměrně nenasazuji, takže dobře vidím na okolní stromky, ptáky na nich zpívající, a také na ta tři káňata, jež se honí po obloze. Dvakrát se spustila až k zemi a prolétla těsně nad mým stanem, vlastně mně nad hlavou. Svistot jejich křídel a zvuk těl, prorážejících velkou rychlostí vzduch, byl ohromující. Jsou to věru mocní dravci! Nechtěl bych být jejich kořistí!


Avšak nepomáhá nerozum ve válkách mezi jednotlivými živočišnými druhy, mezi dravci a kořistí, a tak výkřiky umírajících a steny obětí násilí nepřestávají burcovat z klidného spánku všechny ty, kdo touží po něčem lepším, než je tenhle utrápený život.


Holubice pravila: "Jak je to bolestné, vychovávat svá dítka mlsným na pochoutku! Je mi okolo srdce, jako by mi je kdos probodl břitkým mečem."
Holub zavrkal: "Otroctví se mi zprotivilo tak, že se chci raději odříci všeho pohodlí, dobrých pokrmů, teplého hnízda a ochrany před dravci; raději chci snášet všeliké nebezpečenství a nesnáze, jen když budu účasten nejsladšího pokladu poctivé duše: svobody.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm