GÁIA - Matka Země (zatím) plná života

18. února 2014 v 14:06 | Misantrop

Gáia (Země), plná života, dávala život všem tvorům.


Gaia Liberation Front (a my víme, od koho chceme Gaiu osvobodit!)


Fronta za osvobození Gáie je koncept, nikoli organizace. Členem FOG se stáváš tehdy, když s námi uskutečňuješ naše poslání, jímž je úplné osvobození Země.
Prvořadou věcí je šířit naše poselství dál:
1. Předmětem našeho zájmu není pouze pokračování života na Zemi - což je, podle všeho, co víme, jediný život ve vesmíru - nýbrž zachování planetárního ekosystému (Gáie) se vší jeho celistvostí a různorodostí.


James Lovelock, autor teorie Gáia, zastává názor, že přírodu lze zachránit již jen masivním zavedením jaderných elektráren. U takového ekologa jsem se nejdřív zhrozil nad tím šíleným nápadem, ale teď si začínám myslet, že to asi myslel jinak. Až to vybuchne všude, zaplní svět zvířata, která přírodu neničí.
Ve Vysokém Mýtě káceli stromy v zahradě místní léčebny dlouhodobě nemocných, aby tam postavili domov důchodců. Pár aktivistů proti tomu protestovalo, jeden dokonce vylezl na jeden zbylý strom a nechtěl slézt, ale dělníkům to nevadilo: porazili prostě všechny stromy okolo. Chtělo by to jaderný reaktor ve Vysokém Mýtě.


Stejně jako mimozemský druh vetřelců ze science fiction, vlastní i Lidé dokonalejší technologie (dokonalejší, to jest v tomto případě takové, proti nimž nemá Gáia obrany).


"Vyslyš mě, nejvyšší bože! Proč ještě odkládáš svůj blesk? Neodkládej, Die! Rok co rok snáším rány motyk. Rok co rok jsem rozrývána pluhem. Ty to vidíš - a blesky nemetáš!" - Gáia, Matka Země


Jako miliony jiných lidí, ubíral se Les U. Knight prostou cestou logiky, veden láskou, a došel k závěru, že Gáia by na tom byla lépe bez lidí.


James Lovelock napsal:
"Lidstvo se na Zemi chová v jistém smyslu jako patogenní organismus nebo jako buňky nádoru či neoplazmy. Rozmnožili jsme se do té míry, že naše přítomnost způsobuje systémům Gaia postřehnutelné poruchy... lidský druh je teď tak početný, že představuje vážnou planetární chorobu. Gaia trpí roztroušenou primatemaiou - lidským morem."


Neodtáhne časem naši drahocennou Gáiu z pokraje ekologické katastrofy superhrdinka Zubatá? Nesklátí miliony lidí velkorysý rozmach její smrtící kosy, jenž nás zastaví dřív než zničíme sami sebe i naši hostitelku?
Stoupenci Zubaté - hlad, choroby a válka - se nedávno spojili k tak rychlé žatvě jako nikdy předtím s mutantním bratrancem Plutoniem, a stejně si neporadili s naším růstem.
I 80 milionů mrtvých lidí by pouze zlikvidovalo jeden roční přírůstek. To by Gáiu nevysvobodilo a my bychom byli zavaleni všemi těmi mrtvolami.
V Gaia Liberation Front mají radši, když se lidé zabíjejí sami navzájem, jako například ve válkách, ale upřednostňují "boj zblízka, nebo ještě lépe biologické prostředky, které zabíjejí pouze lidi."
Nesejde na tom, kolik milionů lidí padne za oběť Smrtce, a z jakéhokoliv důvodu, Gáia by z toho měla prospěch minimální. Vysoká úmrtnost ve skutečnosti zapříčiňuje vysokou porodnost, často vyúsťující do jejího výsledného zvýšení. Poválečný baby-boom rychle nahradí mrtvé, a to jak u vítězů, tak i u poražených.
Ne, Zubatá není Gáin rytíř v zářivém brnění - čápa prostě zabít nemůže. Potenciálními hrdiny tohoto vysvobození jsme my. Stane-li se dost příslušníků lidské rodiny vehementními v ochraně života na Zemi, má Gáia vyhráno.


Teorie Gaia znovu navazuje na teorii propojení mezi lidskou rasou a ostatní přírodou, na níž se zakládalo prapůvodní lidské náboženství - animismus. V monoteistických vírách je definitivní zárukou smyslu lidského života bůh. Pro Gaiu nemá lidský život o nic víc smyslu než život plísně. James Lovelock pojmenoval teorii Gaiu podle starořecké bohyně země na doporučení svého přítele, spisovatele Williama Goldinga. Ale koncept Gaia lze zcela zřetelně vytušit v jednom verši z Tao Te Ťingu, nejstaršího taoistického textu. Ve starých čínských rituálech se používalo slaměných psů jako obětí bohům. Během rituálu se s nimi zacházelo s nejvyšší úctou, ale když bylo po všem a psů nebylo zapotřebí, byli pošlapáni a odhozeni: "Nebe a země neznají lidskost, zacházejí s myriádami tvorů jako se slaměnými psy." Jestliže lidská rasa poruší rovnováhu Země, bude pošlapána a odhozena.
Kritici teorie Gaia tvrdí, že ji odmítají pro její nevědeckost. Ve skutečnosti se jí bojí a nenávidí ji, protože znamená, že lidé nikdy nemůžou být ničím jiným než slaměnými psy.


James Lovelock (autor hypotézy Gaia) vypočítal, že jsme překročili bod odkud není návratu na naší cestě ke zhroucení civilizace a k hromadnému vymírání lidstva.


Starý dualismus učí, že hmota nemá inteligenci a vědění může existovat jedině tam, kde je duch. Po pravdě řečeno - vědění nepotřebuje ducha, ba ani nervové systémy, nachází se ve všech živoucích věcech. Lynn Margulisová napsala:
"Malí savci si navzájem oznamují blížící se zemětřesení nebo průtrž mračen. Stromy vylučují 'těkavé látky', aby varovaly své sousedy, že larvy bekyně velkohlavé napadají jejich listy. Vymřelé smečky vlků a tlupy dinosaurů měly svůj vlastní - proprioceptivní společenský styk. Gaia, fyziologicky regulovaná Země, měla proprioceptivní globální komunikační systém dlouho předtím, než se vyvinul člověk."


UBI TU GAIUS, IBI EGO GAIA
Kde jsi ty, Gaius, tam jsem já, Gaia
Stará římská svatební formule, která měla vyjádřit slib manželské soudržnosti. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm