HLUPÁK se někde rodí každou chvíli

22. února 2014 v 14:56 | Misantrop

Jak naše morální, tak intelektuální hodnota k nám nepřichází z vnějšku, nýbrž vystupuje z hloubky naší vlastní bytosti a žádné výchovné umění nemůže z rozeného hlupáka vytvořit myslícího člověka: nikdy! Jako hlupák se narodil a jako hlupák musí umřít.


Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným: je sám se sebou spokojen.


Hlupák nepozoruje, že různé osoby jednají jen zdánlivě na sobě nezávisle, ve skutečnosti však ve smluvené spojitosti. Dá se proto snadno mystifikovat a obelstít, nepozoruje zatajené motivy podávaných rad, vyslovených soudů atd.


Hlupák jen o to, oč brkne dbá;
moudrý vpředu vzadu oči má.
Mudrlantsky hlupák hlavou kývá,
moudrý mlčí a jen se dívá.


Hlupák se těší a raduje,
když někdo mu hodně slibuje.
(Walther von der Vogelweide)


Hlupák, který si dělá, co se mu zlíbí, není hoden rady, neboť zaslouží leda posměch jako ten, kdo přizdobuje hnůj.


Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.


Omlouváme rádi darebáka, který podvedl důvěřivého člověka, právě proto, že neměl hlupák nikomu důvěřovat!


"Největší hlupák je ten, kdo o sobě říká, že je nejmoudřejší." Pravda, takový jedinec je neovladatelný.


Každý hlupák věří tomu, co mu říkají jeho učitelé, a svou důvěřivost nazývá vědou nebo mravností s právě takovou jistotou, s jakou to jeho otec nazýval božským zjevením.


Jsem obrovský hlupák, jsem obrovský blázen! Uctíval jsem to, co není hodno úcty: srdce ženy.


Když někdo někomu ukradne z kapsy sto louisdorů, udělá pro sebe velmi spravedlivou věc, i když okradený na to má úplně jiný názor. Všechny morální zákony jsou tudíž velice sobecké a řídí se jimi pouze hlupák.


Politicky bezproblémový, to znamená neškodný hlupák, který svou vlast nebude zatěžovat.


Moudrý může přehlížen být, hlupák často slávu klidí
Lidé světa lehkým mne jen jak volavčí pírko vidí


Jaký div, že to mudrce zlobí,
když dotěrný hlupák mu dí,
aby za naší velké doby
byl poněkud skromnější.


Jen hlupák nepochybuje! Mysli a pochybuj!


Kouření je již tak zoufale nemoderní, drahé a zdraví škodlivé, že kouřit může jen hlupák; však hloupost je moderní stále a čím dál víc.


Dozví-li se člověk o sobě občas drsnou pravdu - třebas to, že mezi jeho masem a masem zvířat není zvláštního rozdílu, což z každého masožrouta dělá v podstatě kanibala - nemusí mu být ten šok a duševní újma z tohoto poznání hned na škodu. Hlupák nad tím sice kvičí jako zařezávané podsvinče, ale jen trochu rozumný člověk se nad tím alespoň zamyslí, poučí se nebo i pobaví.


Každý si musí dopomoci k právu sám, jinak je pouhý hlupák.


Jedna z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.


A přivlastňovat si, že je všeho znalý -
nikdo přece není ve všem dokonalý,
aby mohl právem tvrdit o sobě,
že moudrý je, ne hlupák v oslí podobě.


Chlap, který se kvůli jiným pachtí za penězi nebo poctami, aniž je to jeho vlastní vášeň, je podle mého hlupák.


"Hlupáku, ty se nám zaříkáš nevinností jako vhodným důvodem, abys mohl uniknout našemu mučení? Naše zákony jsou jako pavučina: prosté mušky a malí motýlkové se do nich chytí, velcí střečkové, neřádi, je protrhnou a proletí jimi."


IGNORATIO ELENCHI
"Dopustil se ignoratio elenchi",
to znamená, že dotyčný porozuměl slovům vašeho vyjádření, nikoli však jeho smyslu. Prostě byl ten člověk hlupák.


Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost.
Raději potkat medvědici zbavenou mláďat než hlupáka s jeho pošetilostí.
K čemu peníze v rukou hlupáka? Chce koupit moudrost? Vždyť nemá rozum!
Kdo zplodil hlupáka, sobě k žalu ho zplodil.
Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země.
Hlupákova ústa volají po výprasku.
Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí.
Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on.
Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
(Bible: Přísloví)


Co jeden hlupák zkazí, tisíc moudrých nenapraví.


Vy, moudří, mne odmítáte
Vás, hlupáci, já zas odmítám
Nejsem hlupák, ani nejsem moudrý
Vyhýbejte se mi, já se vyhnu vám!


"Dědo, pročpak zabil tu užovku? Dědo, pročpak ji zabil?"
"Je to hlupák! Svrbějí ho ruce, proto ji zabil," odpověděl děda.
(Čechov: Step)


Příroda zplodí občas hlupáka, ale floutek je vždycky dílem člověčím.
(Joseph Addison)


BENEFICIA DONARI AUT MALI AUT STULTI PUTANT
Jen lump a hlupák vidí v dobrodiní dar


Nastala chvíle všeobecného mlčení, jedna z těch chvil, v nichž, jak ujišťují v Krutogorsku, se zcela jistě někde rodí hlupák.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm