Je třeba mít se na pozoru!

23. února 2014 v 16:32 | Misantrop


Vše, co pochází od člověka, není dobré ani zlé, je to zkrátka "člověčina". A před "člověčinou" je třeba se mít na pozoru. To ví každé zvíře.


Nemá to cenu je vést k rozumu nebo dokonce k mé filosofii. Obrací se to jen proti mně. Musím se teď mít před nimi dokonce na pozoru, aby mě neudaly, že to schválně sabotuju a jim kazím práci. Jak říká Nietzsche: je to stádo blbců s otrockou morálkou. Raději se s nimi nebudu moc bavit, abych se neprozradil.


Salomé zjistili doktoři cukrovku. To abych si na ni dával pozor i Já, protože po matce dědím všechny její tělesné neduhy, jak se ukazuje například na kloubech. Ještěže po ní nedědím její duševní nedostatky.


Odborný (neplést s odporný, prosím!) posudek zaměstnavatele na p. Soběslava Misantropa:
"Zaměstnanec je líný, nešikovný a kolektivu se stranící pracovník. Při jednání s nadřízenými projevuje nehoráznou drzost až hrubost, nemá úctu k autoritě. Je to neustále s něčím nespokojený fluktuant. Zvláštní znamení: Pozor, plive do obličeje!"


"Můj starý učitel mi jednou důvěrně prozradil, že většina těch protivných mužských je nebezpečná nejen pro ctnost děvčete, nýbrž i pro jeho zdraví. Nyní jsem cítila z nich teprv hrůzu a měla už strach, jakmile se mi některý z nich trochu přiblížil. Měla jsem se na pozoru před sklenkami a šálky, jakož i před židlí, z níž některý z nich povstal. Tak jsem byla morálně i fysicky velmi isolována."
(Goethe: Zpověď krásné duše)


Praví zbabělci jsou ti, kteří říkají: "Těžko žít bez civilizace: Nebojíš se, že tě něco sežere; že budeš mít hlad; že onemocníš; kdo pomůže v nesnázi?" Ach, vy zbabělci! Životy jsou plné nebezpečenství! Nežil, vskutku nežil, kdo nepoznal nebezpečí na vlastní kůži, na vlastní nebezpečí! Ostatní zvířata také žijí bez pomoci. Je nutno být chytrý a dávat na sebe pozor.


Kdo mi jednou ublíží, tomu nikdy neodpustím. Už si na něj dávám pozor, nevěřím mu a koukám se mu spíš vyhnout.


Ženy, neklamný instinkt vede vás k nábožnosti. Máte věru proč milovat křesťanství. Zdesateronásobilo vaši moc.
Je pravda příliš pocítěná askety, že sny, které poskytujete, jsou svůdnější, možno-li, než skutečnost, kterou můžete nabídnout. Dejte pozor, aby trochu vaší moci neuniklo s vírou.
Dejte pozor: jste již zbaveny ledačeho ze svého tajemství a kouzla.


Je to nanejvýš neurotizující, slyšet nějakého lidského parchanta, jak se honosí svou moudrostí a mravní bezúhonností a svými dobrými vlastnostmi, jako kdyby pouze to tlachání jej odlišilo od lidské verbeže. Teprve až bude říkat "já jsem parchant, dejte si na mne pozor, nebo se mi radši zdaleka vyhýbejte", tak teprve pak bude na správné cestě.


Dejte si pozor, - říkal jsem a chodil po místnosti sem tam - se mnou nejsou žerty! Souhlas s hloupými přítelíčky vám může přijít draho! Se mnou si nezahrávejte!


V pondělí, když lidáci konečně odtáhli do práce, už jsem si tam připadal jako na pustém ostrově. Nádhera. Zvířata to náhlé liduprázdno také vycítila; srnci se odvažují vylézt za plného světla z křoví, nedávají pozor a dokonce se přibližují k lidským příbytkům.


Opravdu nestojím o styk s lidmi. Neustále vás otravují mluvením a vyžadují, abyste mluvil taky, otravují vás kouřením, potem a prdy - a vůbec, člověk se musí mít před nimi neustále na pozoru.


Báseň má být buď vynikající, nebo vůbec nemá být! Každý, kdo nemá vlohu stvořit nejlepší, má se odříci umění a dávat si dobrý pozor před každým jeho svodem.


Pozor na všechny duchy, kteří jsou uvázáni na řetěze! Mstí se na všem, co své psí boudě uniklo.


Jak je to možné, že jsou mi šlechetní, poctiví a pracovití lidé podezřelí? Že si na ně dávám pozor daleko větší než na lotry? A že nakonec téměř triumfálně na každém objevím chybu?


Čím víc má stádo hlav, tím dřív spatří dravce, anebo taky ne, jestliže se každý jednotlivec spoléhá na pozornost druhého, takže nedává pozor nikdo.


Bát se a mít se na pozoru před člověkem mají srnky proč, neboť je slyšet několik výstřelů, byť vzdálených. Já jsem samozřejmě ostražitý též. Znám myslivce a vím, že to jsou všichni nebezpeční psychopati, psychisch abnorm.


Jediná spravedlivá rovnost mezi zvířaty a lidmi panuje v dopravním značení, i když je mi jasné, že to je spíše kouzlo nechtěného než skutečný záměr. Máme jak značky "Pozor, zvěř", tak i cedule "Pozor, přechod pro chodce". Kdyby se to nerozumělo samo sebou, bylo by také více než příhodné navěšovat na ploty u domů varovná upozornění "Pozor, zlý člověk!", hned vedle nápisu "Pozor, zlý pes!"


Vypráví se, že Kratés, žák Stilpóna, se zeptal mladíčka, kterého spatřil procházet se v ústraní, co že tam dělá tak sám. "Se sebou hovořím," odpověděl. "Dej si, prosím tě, dobrý pozor," nato Kratés, "abys nemluvil se špatným člověkem."


Řekám spějícím k moři, těm ani do ústí nemoč,
ani do pramene a velmi si na to dej pozor;
ani si u nich neulevuj; to nosí jen škodu.


Co je komu do cizí pitomé svatby nějakého vola, který si nedával pozor! Jak může mít někdo tu drzost ještě se tou hloupou, ubožáckou ordinérností chlubit! Já bych se styděl.


Pro opravdu etického člověka je život jako takový posvátný. Nerozbíjí ledové krystaly, lesknoucí se na slunci, netrhá listí ze stromů, netrhá květy a dává pozor, aby při chůzi nepošlapal nějaký hmyz. Když v létě pracuje večer při světle lampy, raději dýchá dusný vzduch při zavřeném okně, než aby se díval, jak na jeho stůl padá hmyz se spálenými a pomačkanými křídly.
(Albert Schweitzer)


Krásný chlapeček, vzorné dítě! Ze vzorných dětí se stávají nejstrašlivější revolucionáři. Jsou tiché, neschovávají se pod stolem, nestrkají do pusy víc než jeden bonbon najednou, ale později jim to společnost všechno draze zaplatí. Pozor na vzorné děti!
(Sartre: Špinavé ruce)


Je to tady učiněný ráj - i s hady moudrosti. Budu si muset dávat větší pozor kam šlapu, i když obezřetnost je u mne samozřejmostí vždy.


Pikantní jsou také nápisy v knihách, které měly odstrašit zloděje knih.

Před sebou vidíš jméno mého pána,
dej si pozor, abys mě neukradl;
protože jestli to uděláš,
bez odkladu mi za to zaplatíš krkem.

Podívej se níže a uvidíš
obrázek šibenice;
dej si tedy na to pozor včas,
nebo na ní budeš viset!

Tvrdá slova pro pouhého zloděje knih!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm