Konečné řešení lidské otázky

21. února 2014 v 14:15 | Misantrop

Ve vztahu k lidstvu jsem nekompromisní nacista. Preferuji konečné řešení lidské otázky. Buď oni, nebo Já a ostatní dosud živá a divoká příroda. Jiná možnost není. Preference lidstva ostatně nejsou jiné - jsou jen opačné. Tu vyhlazovací válku začali oni, Já ne. Také lidstvo chce zničit nás. Je to tedy kdo z koho.


Proč vůbec ten disonantní tón, který proniká světem? Co bych byl, kdybych nebyl vůlí k životu? a mnohé podobné. Tyto formy nejsou však přiměřené zde nadhozeným problémům a nejsou schopny jejich řešení, i kdyby to bylo dáno. Proto s naším intelektem, tímto pouhým nástrojem vůle, všude narážíme na nevyřešitelné problémy, jako na zdi svého žaláře.


Příliš zdlouhavě hledá člověk řešení ekologických problémů. Je to jako balancování nad propastí. Rozum by poradil, ale lidi nedovedou žít jinak.


Pevný kmen malých a středních rolníků byl ve všech dobách nejlepší ochranou proti sociálním chorobám, které dnes máme. Je to také jediné řešení, které zajistí ve vnitřním hospodářském oběhu chléb národu.


Nejsem žádný zpovědník. Mne samého by nikdy ani nenapadlo, abych byl tak bláhový a zaslepený a chtěl po někom vyřešení mých problémů, když každý problém můžu účinně řešit pouze Já sám, protože sám sobě nejlíp rozumím.


A když se jim čím dál častěji nedostává spermií, tak podplatí kdejakého úchyla, aby si nad pornočasopisem vyhonil péro do zkumavky! Na všechno se najde řešení, ať je jakkoli odporné.


Nenávidím všechny ty lidské nesmysly, všechny ty člověčiny; nenávidím náboženství a další druhy duchovní útěchy, protože brání v nalezení řešení.


Ve sdělovacích prostředcích se mluví o ekologii, o stavu životního prostředí a vypočítává se, kde a jak lidi ničí podmínky k životu. To je taky ale všechno. Ještě jsem neslyšel nějaké konkrétní řešení. Názor sem, názor tam, ale nikde řešení.
řešení znám a zařizuji se, jak nejlíp dovedu. Kdyby lidi opravdu chtěli najít způsob, jak z toho ven, tápali by takhle?


Čím víc vyděláš, tím víc ti Rakovina sebere. Je to naprosto zoufalá bezvýchodná situace, která má jen dvě řešení: úplnou zkázu lidské Rakoviny, nebo sebevraždu.


A kde se zastaví ve své nenávisti ke zvířatům? Co ukonejší jejich odvěký strach z přírody? Snad jakési nacisticko-humanistické "konečné řešení životní otázky"? Snad smrt Země?


Intelekt produkuje rozum, zdravý rozum, altruismus a mystiku, jež jsou se zdárným životem neslučitelné. Jako by nešlo využít na Zemi nejvyvinutější inteligence lidí k řešení otázek, které jsou nutné a potřebné pro usnadnění živobytí.


Může se stát, že staletí si toužebně přejí vyřešení nějaké otázky, neboť trpí pod nesnesitelností existujícího stavu, aniž by ke splnění této touhy došlo. Národy, které v této nouzi nenacházejí žádné heroické řešení, lze označit za impotentní.


Je jasné, že lidstvo má přinejlepším velice omezenou kapacitu pro řešení i relativně přímočarých sociálních problémů.


Nejen filosofie, ale i krásná umění v podstatě pracují na řešení problému bytí. Neboť v každém duchu, který se jednou oddal čistě objektivnímu pozorování světa, jakkoli to může být skryté a nevědomé, je úsilí pochopit pravou podstatu věcí, života, bytí.


Jestliže jsem si jednou osobila právo vynést ortel nad lidmi a snížila jsem se k tomu stát se jejich katem - považuji za svou povinnost vysvětlit živým, co mě k tomu vedlo, případně co by mohlo vést další jedince ke stejnému řešení, kterého jsem použila.


Nejsou pro mne nic než zasmrádlý vzduch, který se těžko dýchá. Nic, co by se nevyřešilo pouhým "vyvětráním". Nepochopí, kdo nepochopil sám. Jejich příliš mělké a doslovné mozečky jsou chabým nástrojem k pochopení. Moje maximy by se jim nelíbily, moje konkluze by se jim nezamlouvaly, moje řešení jsou pro ně v posledku neakceptovatelná.


Nechceme se již dál zabývat tím, že lidský druh je nenasytný, amorální parazit na kdysi zdravé tváři této planety. Tento typ negativity nenabízí žádné řešení pro nevylíčitelné hrůzy, jež způsobuje lidská činnost.


Dnešní bordel nemá humánní řešení. Jen zkáza celoplanetárních rozměrů rozřeší "lidskou otázku".


Lidi a zvířata mají odlišný postup při řešení potíží s přežitím. Zvířata se přiměřeně přizpůsobují a jestliže mají dost času, dokážou vyvinout takové obecné způsoby přizpůsobení, že se z toho bídáckým lidem tají dech. Mimikry a různé nadpřirozené schopnosti jsou u nich běžné, kdežto vyskytne-li se něco podobného u člověka, dělá se kolem toho hned přehnaný humbuk. Lidi znají jen jeden způsob přežití: ničení přirozeného prostředí. Věta "Jsi jako chameleon" je mi chválou.


Oženit se? Dokonce už jen to slovo mu znělo nesmírně banálně. On se svým výjimečným, zcela originálním životním postojem, balancující na hranici svých možností, spřádající velkolepé plány a prožívající obrovské životní strasti, nemůže budovat měšťácké štěstí s vlastní ženou, dětmi a domácností. Až se začervenal při pouhé myšlence na podobné řešení, jako by ho někdo urazil.
(Arcybašev: Sanin)


Tento stav je hrozný, život pozbývá ceny, kdyby nebyly děti, vzal bych si ho, anebo někoho zabil, doživotní basa byla by definitivním řešením, aspoň to.
A že sebevražda není řešení? Z jistého zorného úhlu jistě ne, z jiného jistě ano. Zde není rady ani pomoci, a právě tady by měly být.


Alan Weisman píše:
Inteligentní řešení by vystavilo zkoušce naši odvahu a moudrost. Bylo by to svým způsobem bolestné a stresující, ale nikoli smrtící. Vyžadovalo by, aby každá žena na světě měla jen jedno dítě.
Inteligentní řešení by to bylo, cožpak o to; ale to by lidáci museli nejprve inteligentní být, o odvaze a moudrosti ani nemluvě. Vlády všech zemí, snad kromě dvou, se zatím snaží o pravý opak zásady jednoho dítěte na ženu. Mnoho se však přitom ani snažit nemusí, neb je to činnost povýtce ryze humanistická, velmi příjemná a pudová - věc, o níž se nepřemýšlí a o níž je dokonce neslušné přemýšlet. Každý musí mít rád děti, aby byl dobrým zlověkem. Čím víc otroků mají, tím jsou vlády spokojenější; však bída z přelidnění dopadne jen na hlavy těch dole. Každý politický systém, každá prosperující společnost, potřebuje velkou masu otroků; proto také každý stát podporuje porodnost. Vůbec přitom nevadí, že s rostoucím počtem lidí není potom poctivá práce pro každého, čímž vzrůstá kriminalita, byrokracie a daně; a nevadí ani to, že se potom vinou přelidnění nedaří chránit čisté a zdravé životní prostředí. Systému se armáda nezaměstnaných dokonce vyplácí, poněvadž má tak zajištěnu ustrašenou poslušnost těch nejotročtějších dělníků, kteří se musejí bát o místo, a proto udělají pro peníze všechno, protože jsou lehce nahraditelní.
Toto takzvané "inteligentní řešení" by se tedy taky neujalo, vždyť sám autor píše, že by to bylo bolestné a stresující. Už jen z toho, že někdo takto uvažuje, je zřejmé, že je to naprosto neuskutečnitelné. Hleďte: oni, ta verbež rozprcaná, potřebují odvahu, aby udělali něco, co je například pro mne zcela samozřejmé, kdežto stresující a bolestné je pro mne naopak děti mít, ať už vlastní nebo cizí. Moudří jsou potom lidáci jen podle jména, jímž sami sebe neprávem titulovali. I ty nejchytřejší lidské mozkovny jsou úplní blbci.


Směšné, absurdní plémě to lidstvo. Temnoty se bojí, ale před světlem utíkají. Jaké by tedy mohlo být řešení jejich otázky než nijaké anebo než krajní? No, jaké?


Kdysi dávno jsem se odvážil vznést svou stížnost na noční psí štěkot v lidském příbytku. Majitel mi však odsekl, že z mého bytu zaznívá dětský křik! - Dovolil si srovnávat škodlivé zvíře s trpícím lidským tvorem. Od té doby jsem si již nikdy nestěžoval! Ale abych našel sám v sobě usmíření a abych se vyrovnal klidně se vztahem k lidem, protože trpím nenávistí, pokoušel jsem se vysvětlit si nějak takovouto náklonnost ke zvířatům, překračující odpovídající vztahy k lidem. Nemohl jsem však nalézt žádné řešení. Jako vše nevysvětlitelné působí na mne i tento fakt velmi tísnivě.


Když se střetnou dvě nesmiřitelné síly, jediným řešením je násilí.
(Benito Mussolini)


Většina lidí potřebuje víc energie na rozhovor o problémech, než na jejich řešení.
(Outer Limits)


Staň se součástí konečného řešení! Dokud je čas...


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm