Nepřátelství na život a na smrt

5. února 2014 v 14:59 | Misantrop

Moje nepřátelství k lidem je sice otevřené, neboť mám všechny důvody a důkazy na své straně, takže není co skrývat a zač se stydět, ale toto mé nepřátelství je nutně zatím omezeno jen na verbální rovinu a na štítivý patos distance - to člověku příliš neublíží, když jeho směrem plive jed opovržení a nenávisti nějaký bezvýznamný šílenec kdesi na periferii zájmu.


Jediným podporovaným vztahem k zvířatům se stala přezíravá nadřazenost a nenávistné nepřátelství na život a na smrt.


Mezi muži je od přírody lhostejnost, ale mezi ženami je již od přírody nepřátelství.


V bohu vypověděno nepřátelství životu, přírodě, vůli k životu!
Křesťanské je nepřátelství na smrt proti pánům země, proti "vznešeným".
Na půdě takto falešné, kde stály proti veškeré přírodě, každé přírodní hodnotě, každé realitě nejhlubší instinkty panující třídy, vyrostlo křesťanství, forma to zavilého nepřátelství k realitě, jež dosud nebyla předstižena.
Souhrn nemocného barbarství domohl se posléze moci v podobě církve, - církve, této formy zavilého nepřátelství ke každé poctivosti, ke každé výši duše, ke každé kázni ducha, ke každé svobodomyslné a dobrotivé lidskosti.


Žádný duchaplný člověk vděčnost nikdy neočekává, protože si naprosto přesně uvědomuje, že místo ní sklidí jen nepřátelství.


Máme se zříct svého nejvlastnějšího lidství a žít v osamocení a v nepřátelství jako divá zvířata?


S každým, s kým musím přijít do styku, buduju vztah založený na nepřátelství. Ať už je to do očí bijící nebo diskrétní, vždy to je tak. Je to upřímné a je to podstata lidství.


Vegetariáni praví, že maso je pokrmem, který vzbuzuje negativní, agresivní instinkty, přičiňuje se k nepřátelství a nenávisti jak mezi lidmi, tak i mezi národy.


Životu je třeba i nepřátelství a umírání a křížů a muk.


Co je vznešené?
Snášet dlouhá nepřátelství: nedostatek lehké smířlivosti.


Jste monstrum. Vy sestáváte naprosto jen z jednoduché sebelásky, neprošedší mediem nijakých ohledů na ostatní. Vy cítíte ke všemu mimo sebe jen nepřátelství.
(Klíma: Soud Boží)


Nepřátelství je třeba nějakým způsobem vybít. Nejlépe prostřednictvím "modlitby"! Pěkně samolibě a kultivovaně říci: "Nenávidím vás do morku kostí!" Průhledně zamaskovaný trik, známý jako modlitba za nepřátele!


Pojem "bůh" vynalezen jako protipojem k životu - vše škodlivé, otrávené, pomlouvačné, veškeré smrtelné nepřátelství vůči životu je v něm uvedeno v děsivou jednotu!


Ta vrátná na mne divně nepřátelsky zahlížela, když jsem odcházel. To Já bych měl být naštvaný! Ale nijak zvlášť nejsem, protože jsem naštvaný permanentně a na celé lidstvo, takže projevy nepřátelství a podlé jednání od nich očekávám, tudíž mě to nešokuje a tudíž nechává chladným. Je to pakáž.
Pořád se na mne tak divně dívá a nereaguje na moje pozdravy - jistě že formální. S takovým otevřeným nepřátelstvím vůči mně jsem se už dlouho nesetkal. Nevadí mi to, dokonce trochu takovou upřímnost vítám. Nikdy jsem neměl rád přetvářku. Dělá to vlastně dobře; Já to budu dělat taky tak.


Zvíře patrně nepřepadá člověka svévolně, leda v obraně nebo z hladu, ani mu neprojevuje silné nepřátelství.


Zkušenost mě naučila rozeznávat nepřátele od přátel i na ulici. Dokonce se najdou lidé, které vůbec neznám, a přesto vyzařují takové nepřátelství, že raději přejdu na druhý chodník, abych jim nebyl příliš blízko.


Jean-Jacques Rousseau velmi trpěl vyhoštěním z lidské společnosti. V tom jsme my dva naprosto rozdílní. Nepřátelství lidí, které on přesto tolik miloval, si možná zavinil sám - tím, že za nimi neustále dolézal a v dojetí nad sebemenším projevem opětované náklonnosti dokonce dojatě plakal.


Řeknu už jenom pár slov. Chtěl jsem ještě zopakovat, že naší povinností je uvědomovat si nepřátelství vůči Člověku a všemu, co činí.


Přátelství bývá často pouze vnějškové, v jeho nitru skrývá se nepřátelství. Kdo se před ním nemá na pozoru, tomu se může stát, co se stává člověku, jenž si sedne na krk živého slona a usne, ale probudiv se, ocitá se pod sloní nohou, která ho ušlape.


Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její.
(Bible: Genesis)


Blízko žije přátelství od nepřátelství.


Také on má nyní své tajemství. Jmenuje se nenávist, bezmocná nenávist. Edgarův neklid byl tentam. Konečně se kochal čistým, jasným citem: nenávistí a nepokrytým nepřátelstvím.
(Zweig: Mučivé tajemství)


Prozkoumali jsme daleké oblasti vesmíru. Poznali jsme jeho veliká bohatství. Jsou nezměřitelná. Jediné, čeho je neuvěřitelně málo, vzácnost nejvzácnější - je život. Ten je třeba chránit. Našli jsme planety dnes mrtvé, na kterých byl život, ale sám sebe v nepřátelství požral.


Vložil pravou ruku do ohně, který hořel na oltáři. Když ji takto upaloval a choval se tak statečně, jako by nic necítil a jako by ho to nebolelo, byl král touto neobvyklou podívanou téměř ohromen. Vyskočil z křesla, rozkázal odvést mladíka od oltáře a zvolal:
"Odejdi v pokoji, neboť ses odvážil většího nepřátelství proti sobě než proti mně." 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm