Poznali jsme lidskou škodolibost

27. února 2014 v 14:17 | Misantrop

Velice jsme se zklamali, poznali jsme lidskou faleš, neupřímnost, škodolibost. "Bidpajovy bajky" dodají nám sílu a ukáží cestu, kudy máme se brát my, abychom zvítězili. -
(Eduard Valečka)


Lidská škodolibost ulpí, ba lpí na mateřských znaméncích dobré pověsti.


Komu se tak škodolibě posmíváte? Komu že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste děti zrady?
(Bible: Izajáš)


Cožpak nízké sobectví, bezmezná lačnost peněz, dobře skryté gaunerství, k tomu jedovatá závist a ďábelská škodolibost nepřevládaly do té míry, že jste obdivovali nejmenší výjimku? A láska k lidem, jak nanejvýš vzácně šla dál, než k darování něčeho tak nepotřebného, že to člověk nemohl postrádat? A v takových, tak nadmíru vzácných a slabých stopách morality by měl spočívat celý účel bytí?


Častokrát jsem si už všiml jedné zvláštní věci: říká se, že humor je kořením života; že s úsměvem jde všechno líp, a přitom komika nebo groteska - jejich úspěšnost - je založena na nepříliš sympatické škodolibosti. Co jiného je smích při komickém gagu, ne-li radost nad cizím neštěstím? - Nejsem nepřítel všech komedií, frašek a satir. Rád se taky pobavím a zasměji na cizí účet. Myslím, že se tak u mne projevuje ona pudová zášť k nenáviděným lidem. Dokonce se směji nejenom při veselohrách, ale i při vážných hrách a tragédiích. Tragické lidské osudy mě baví jako nic jiného. Škodolibě se pitvořím, když vidím, jak se hrdinové dramatického příběhu trápí a souží. Proč ne, proč bych se nesmál? Za všechno si můžou sami.


Veseloherní spisovatel je jaksi jen škodolibý dohlížitel, který pase po chybách svých spoluobčanů a je zřejmě rád, když jim může notně zasolit.


Dočetl jsem knížku Yetti od Jaroslava Mareše, typického představitele druhu Homo Sapiens: obrýlený a ulízaný panák s kravatou. Velmi jsem se pobavil, když jsem se dočetl se škodolibou radostí, jak při vzácných setkáních toho obrovitého misantropa Yettiho s člověkem se neubrání při pohledu na lidi propuknutí posměšného řehotu, který Yettiho zřejmě přepadá, když vidí tu směšnou špatnou kopii sebe sama, tu živočišnou trosku. - Yetti používá určitě geniální odstrašující strategii, aby ho ta "zvídavá a po poznání toužící" lidská pakáž neodchytila a nezavřela do zoo nebo nepředala vědcům a vivisektorům ke zkoumání: Yetti, jinak plachý tvor, se vyhýbá lidem a nahání jim hrůzu tím, že přepadá a znásilňuje vesnické čůzy a lovcům senzací i těm opravdovým a dalším odvážlivcům láme ruce a vaz a dokonce své oběti prý i sežere a přitom se pořád řehtá, jakou z toho má švandu.


Horší muž bude lepšímu škodit.
Lidem nešťastníkům se na paty pověsí všechněm
zlolajná závist, škodolibá a ošklivá v tváři.


"Myšičky" dnes trestám hladovkou, protože se na ně zlobím. Asi nemám proč, protože ten stan jistě nerozkousávají schválně s tím jakoby lidským škodolibým zadostiučiněním z dobře odvedené práce.


Nenávist, škodolibost, chamtivost, panovačnost a co všechno se ještě nazývá zlým: to vše patří k podivuhodné ekonomii zachování druhu, k ekonomii jistě nákladné, rozhazovačné a v celku nanejvýš pošetilé: - která však průkazně náš rod dosud zachovala.


Humanista je vposled nejkrutější posměváček, horší svou škodolibostí nad kdejakého misantropa. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm