Právo na své straně

13. února 2014 v 15:56 | Misantrop
Ve světě, který je založený na principu individuální svobody, neexistuje žádný takový mlhavý přelud jménem "právo". Je jen síla. Pouze člověk vytváří právo na život za cenu ztráty svobody. Právo je na straně silnějšího.


Jakmile jste se usmál jako odpověď na zdvořilost někoho neznámého, ten neznámý na vás má právo, zajímá se, co děláte, a vytýká vám, že ho zanedbáváte. A my si opravdu představujeme, že máme na lidi právo, právo na jejich život, protože ho chceme řídit podle svého života, nárok na jejich myšlenky, protože vyžadujeme, aby byly stejné jako naše, nárok na jejich názory, protože nesneseme, aby měl někdo názory jiné, nárok na jejich pověst, protože požadujeme, aby se řídil našimi zásadami, na jejich mravy, protože nás pohoršuje, když se neřídí naší morálkou.


HOVSTAD: Většina má vždy právo na své straně.
DOKTOR STOCKMANN: Většina nemá nikdy právo na své straně. Nikdy, povídám! To je jedna z oněch společenských lží, proti nimž se svobodný, myslící člověk musí vzbouřit. Kdo to je, kdo tvoří většinu obyvatelstva v zemi? Jsou to chytří lidé, nebo jsou to lidé hloupí? Myslím, že se můžeme shodnout, že hloupí lidé jsou přítomni na celém širém světě ve strašně převládající většině. Ale nemůže přece, u všech ďasů, být správné, aby hloupí lidé vládli nad chytrými!
(Hluk a křik.)
DOKTOR STOCKMANN: Ano, ano; můžete mne ovšem překřičet; ale nemůžete mi odporovat. Většina má moc - bohužel -; ale právo nemá. Právo mám já a několik ostatních, jedinci.
(Ibsen: Nepřítel lidu)


Jelikož je citlivost společná vlastnost zvířete i člověka, má zvíře právo, aby s ním člověk nenakládal špatně.


Tu a tam blýskavice ducha v těchto mrákavách hlouposti, břitké bodnutí do živého, tak nenadálé, jako když vystříkne bláto z kaluže, právo formulované zaklením.


Mám právo odpovědět na vše, z čeho mě kdo obviňuje, věčným "To jsem já".


Vyšší filosofický člověk se bude muset obdivovat ničivému pudu, jímž působí všichni lidé prostředního ducha proti němu, a to v nejlepší víře, že k tomu mají právo!


Jako nejsvobodnější tvor vzešlý ze ženy už nemám právo nazývat se člověkem. Mám právo se dokonce nenazývat vůbec nijak, neboť jména mají jen domácí mazlíčci - ti vskutku svobodní a nejsvobodnější nemají žádná jména.


Nikdo z nich, z těch samozvaných soudců, nemá právo někoho soudit, protože sám není jiný ani lepší.


Myslíte sice, že jste v právu byl - já myslím však, že bylo na mé straně. Právo je stonásobné, každý jedná jen podle vlastního.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Jen u anonymních knih má člověk právo recenzovat je anonymně.


Jakým právem se domáhají velcí vlastníci domů a pozemků odvodů peněz do jejich nenasytné kapsy, když jim samotným stačí jeden dům a jeden dostatečný pozemek nebo jiný výrobní prostředek? Je to jen hypotetické právo prvního anebo barbarské právo silnějšího.


Co se krajin týká -
"jsem vládcem všeho, co změřím pohledem
a právo to mi nikdo upřít nemůže."


Tajná, nevyslovená, ba nevědomá, ale vrozená morálka žen jest: "Máme právo šidit ty, kdož se domnívají, že tím, že se trochu starají o nás, individua, získali již právo na celý druh."


Jak je rolník šťasten!
Ovoce, které mu strom dá, neb plody, jež pole mu skytne
ochotně samo, ty sklízí a nespatří železné právo,
zběsilý náměstí hluk neb listiny v archivu státním.
(Vergilius: Zpěvy rolnické)


Tím okamžikem, kdy dali dělníkům hlasovací právo, poznali, že i dělníci si dají všechno líbit. Pak dali hlasovací právo ženám a shledali, že jsou ještě horší než muži.
(G. B. Shaw: Na úskalí)


Nerovnost práv teprve je podmínkou, aby vůbec práva byla. - Každé právo je výsadou. V tom, jaký je, má každý také svou výsadu.


Z přírody známe četné případy nenávisti k jedinci nějak odlišnému, třeba albínovi nebo raněnému. Nejsem takový případ. Nejsem, vážení. Ale kdybych byla, jako lidé jste nikdy neměli právo se mnou jednat podle toho. Jako bestie - ano!


Všeobecné hlasovací právo vládne jako tyran, a je to tyran se špinavýma rukama.


U nás v Čechách jsme si vždycky potrpěli na skromnost. Říkám si, že nemám právo hovořit o životopisu, když mluvím o sobě. Ale já jej mám, budu jej mít, proč bych o něm mlčel, píšou se o mně články, proč bych se přetvařoval, že o nich nic nevím...


Vděčnost je jen chiméra a žádný vztah nemůže zabránit zločinu, protože objekt, jenž nám poslouží, nemá žádné právo na naši vděčnost, vždyť všechno dělal pro sebe.


Příroda nezná žádné politické hranice. Sama je vytyčuje živým tvorům na této zeměkouli a přihlíží hře sil. Nejsilnější a nejodvážnější, její nejmilejší dítě, dostane právo vládce nad bytím.


V zkaženém víru světa může zločin odstrkovat právo a často lupič právě za svou kořist si koupí zákon.


Skutečným problémem není, zda se společnost stará o bezpečnost dobře nebo špatně; potíž je v tom, že lidé jsou závislí na systému kvůli své bezpečnosti, než by ji raději vzali do svých rukou. Toto je mimochodem částečný důvod, proč lidi rozčiluje právo nosit zbraň.


Přicházím o hodně snad.
Mám však své dobré právo lát,
být nesmiřitelný k té hnusné lidské rase
a živit počestně své záští k ní.
(Molière: Misantrop)


Svou živnost si kněží všude zajistili tím, že dostali právo velmi brzy vštěpovat svá metafyzická dogmata lidem, dříve než se probudí jejich soudnost, tedy v raném dětství: neboť v té době každé vštípené dogma drží navždy, i když je nesmyslné. Kdyby čekali, až soudnost vyzraje, tak by nikdy neměli svá privilegia.


Člověk musí velmi mnoho vědět a znát, velmi mnoho právě z těch věcí, o kterých je nejméně učeno a které lze nejobtížněji poznat, než má jakési právo pokládat se za osobnost, která si z vlastního nitra může dávat účelné zákony. A než může se svým zákoníkem na trh (bez nebezpečí otřesu a shození), to už musí být sakramentsky vážná věc. No, je to moje svatá pravda.


Tak to s lidmi chodí. Nejprve by zvířatům upřeli právo na svobodu a holý život, pak na duši, cit, vědomí a rozum, a teď jim upírají i právo na "neužitečnou, evolučně zbytečnou" radost ze života.


Upřeli by mi i svaté právo pořádně si od plic ulevit! Upřeli by mi nejraději i mé slavné ubručené monology, jež vedu sám se sebou.


Každý i ten sebemenší tvor má právo na život. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm