Skutečnosti tváří v tvář - 1.

2. února 2014 v 16:07 | Misantrop

Právě člověku hluboce myslícímu a cítícímu je možno poznat a udržet si hluboký vnitřní klid a dokonce jas, který neplyne z iluzívních představ, ale z bezpředsudečného pohledu ontologické skutečnosti tváří v tvář.


Zvláště jsou-li naše vášně rozbouřeny, snadno skutečnost zveličujeme nebo k ní přiměšujeme své vidiny.


V Orwellově románu "1984" jsou lidé neustále pod kontrolou policie a tajných agentů z řad spoluobčanů, sousedů i vlastních rodinných příslušníků! Ale to není fikce, to je skutečnost!


Je-li kdo vskutku dobrým hercem na divadle Svět, hraje svou roli i v soukromí; je-li kdo nejlepší herec, pomíchá se mu nakonec co je hra a co skutečnost.


CHRISTIAN DIETRICH GRABBE se přímo zahrabává do skutečnosti, snaží se ji postihnout ve všech jejích jevech, i v těch nejkrutějších a nejhrubších, a když se zase dostává na povrch, ohlíží se do nenávratné minulosti nebo se snaží proniknout mlhou kolem sebe, zahlédnout alespoň záblesk něčeho, co přijde, a pak se arciť ani v nejmenším netají tím, že skutečnost, ve které žije, je to nejohavnější, co si jen lze představit.
Je to zoufalý výkřik člověka vytrženého z dětinských představ o převaze dobra nad zlem a postaveného do nahé skutečnosti.


Člověk, jenž snese pohled na skutečnost, je natolik sebekritický, že jej nelze ničím urazit.


Šalebné přeludy jsou pokládány za nejryzejší pravdu, kdežto skutečnost za něco vybájeného.


Ona otrava sahá mnohem dál, nežli se myslí: shledal jsem se s bohosloveckým instinktem pýchy všude, kde se dnes lidé cítí "idealisty", - kde si činí nárok, díky vyššímu původu, na právo shlížet s převahou a cize na skutečnost.


Skutečnost je možná taková, že každá bytost mluví, ale většina z nás je hluchá k jejich poselstvím.


Zrak melancholie je strašný dar!
Čím byl by, ne-li teleskopem pravdy,
jenž samu dálku zbaví oparu
a zjeví život v jeho nahotě,
skutečnost chladnou, skutečnou až příliš.
(Byron: Sen)


Existuje LEŽ? Samozřejmě, že ano! Jestliže tedy existuje, pak ji musíme považovat za přirozenou a nedílnou součást SKUTEČNOSTI. Nejenom pravda je skutečná, nejenom pravda; skutečná je i lež, i výmysl je skutečný, vždyť existuje! Honit se za pravdou znamená deformovat SKUTEČNOST. A to nám experti vtloukají do hlavy tezi, že umění je odrazem skutečnosti.


Jen si proboha nemyslete, že vycházím z jakési civilistické pověry, že Stát je tu kvůli nám, a ne že my jsme tu kvůli Státu, jak je tomu ve skutečnosti.


Pouze tvrdá skutečnost musí určovat cestu k cíli, ať se nám to líbí nebo ne. Vyhýbat se nepříjemným cestám znamená na tomto světě minout se cíle.


Člověk obdařený fantazií jakoby citoval duchy, kteří mu v pravý čas zjevují pravdy, jež holá skutečnost věcí podává jen slabě, jen zřídka a většinou v nevhodný čas.


Jsme lidstvem odmalička vychováváni (v podstatě drezúrováni) k víře v člověka; že je to ten nejlepší možný živočich pod sluncem, vlastně ani ne živočich, nýbrž spíš cosi jako polobůh, a jsme sváděni k víře v humanitu; ale historie, skutečnost i každodenní zkušenost nás poučuje, jak je to všechno falešné a lživé.


Žádná legenda ani žádný mýtus nevyvrátí jednoduchý fakt, že člověk nemůže nikdy překročit svůj vlastní stín a být někdy lepší než ve skutečnosti je.

2. část >>>

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm