Skutečnosti tváří v tvář - 2.

2. února 2014 v 16:15 | Misantrop

Kdo pěstuje filosofii jako lék, roste duševně, nabývá sebedůvěry, a čím více se mu blížíš, tím více ti před zraky roste. Je nepřemožitelný. Podobá se vysokým horám, které z dálky zdají se menší, a teprve když přistoupíš blíže, objeví se ti, jak vysoko ční jejich vrcholky. Takovým je, Lucilie, filosof, který se zabývá skutečností, a ne hříčkami.
(Seneca: Listy Luciliovi)


Neschopnost vejít ve styk se skutečností je charakteristická takřka pro všechno americké "umění". Jakákoli spojitost mezi americkým uměním a americkou přírodou je čistě náhodná, ale tak je tomu jen proto, že národ jako takový nemá sebemenší sepětí se skutečností. Toto je pouze jeden z důvodů, proč jsem byl vždy nucen existovat na samém okraji jeho společnosti, zůstaven limbu, vyhrazenému těm, kdož skutečnost poznají, jsou-li před ni postaveni.


Co oko nevidí, to duši netrápí, neb zdání je nám milejší než skutečnost.


Když dostatečně podrobně pátráte po důvodech a po pohnutkách nějakého "dobrého" lidského počinu, nakonec objevíte, že je to všechno jen iluze a že skutečnost je přízemně utilitární.


Ó Agamemnone, u lidí neměl by
mít větší váhu jazyk nežli skutečnost.
(Eurípidés: Hekaba)


Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je naším snem.


Je pravda příliš pocítěná askety, že sny, které vy, ženy, poskytujete, jsou svůdnější, možno-li, než skutečnost, kterou můžete nabídnout.


Můj rozum je v souhlasu s objektivní skutečností: mohu já za to, že tato skutečnost není v souhlasu s rozumem?
(Klíma: Jak bude po smrti)


Tzv. "žízeň po životě" je ve skutečnosti žízeň po krvi, zabíjení a ničení, žízeň po utrpení.


Zmocnil se skutečnosti, poněvadž pronikl pod vnější zdání k jádru vesmírného bytí...
(Rolland: Díkuvzdání Beethovenovi)


Ve skutečnosti zrušení roboty a otroctví bylo jen zrušením zastaralé formy otroctví, která se stala nepotřebnou, a záměnou za tvrdší formu otroctví, která zachvátila větší množství otroků proti dřívějšímu.


Vůbec každé otroctví je proti přirozenosti. Není obtížné o tom jak teoreticky uvažovat, tak se i poučit ze skutečnosti.
(Aristotelés: Politika)


Blázni mě nějak přitahují. Nic pro ně není nemožné, nepravděpodobnost neexistuje, pohádka se jim stává skutečností a nadpřirozeno je důvěrně známé. Jenom oni mohou být doopravdy šťastni, protože pro ně už Skutečnost neexistuje.
(Maupassant: Paní Hermetová)


Toto je význam, který má slovo blázen: ztratil kontakt s realitou. Už nemá kontakt se skutečností. Má kontakt pouze se svou vlastní fikcí. Žije ve svém vlastním světě. Nežije s vámi ve skutečném světě, není jeho součástí.


Bohové těch, kteří pokáleli moudrost, se stali legendou, a svou tisíciletou říši Kristovu vydávali za skutečnost.


Zdá se, že mnohé z lidského vědění je spíše falešná představa než holá skutečnost.


Netrénovaný, nepřipravený ani nepoznává, že nepoznává, ale rovněž nepoznává, že poznává; skutečnost ho bije ne do očí, ale po hlavě.


Kdo se plně obeznámí se všemi skutečnostmi, nemůže z toho být bezstarostný.


Poslední skutečnost je čisté bytí.
(Višnupurána)

<<< 1. část

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm