Slavit svůj triumf

8. února 2014 v 14:24 | Misantrop

CEDANT ARMA TOGAE, CONCEDAT LAUREA LAUDI (LINGUAE)
Zbraně ať ustoupí tóze a válečný triumf občanské chvále (řečnické slávě)
Ciceronův verš z jeho nedochované básně De consulatu suo (O svém konsulátu), jímž oslavuje vlastní "civilní" vítězství, jímž bylo potlačení Catilinova spiknutí r. 63 př. n. l. Cicero cituje vlastní verš ve spisu O povinnostech 1,77 a v Řeči proti Pisonovi 29,30.


Není zdolán nepřítel, dokud i básník neoslavil písní svou vítězný triumf nad lidstvem.


Stanovat od Beltinu po Samhain v lese, nepotkat se po tu dobu s člověkem, pít vodu z potoků a studánek, jíst ve žhavém popelu upečené brambory a mladou kukuřici. Neznám triumfálnější pocit štěstí a svobody, než když mohu žít aspoň nakrátko takhle soběstačně a divoce!


CORONA TRIUMPHALIS
Triumfální věnec
Zlatý věnec, který měl na hlavě vítězný vojevůdce během oslavy svého triumfu.


Mnozí hlupáci, z téhož důvodu jako mnozí hrbáči, se stávají zlými, totiž z hořkosti nad ponížením, které utrpěli od přírody, a tedy hledají krátký triumf v tom, příležitostně nahradit potměšilostí to, co jim schází na rozumu.


VIA SACRA
Svatá cesta
Ve starém Římě se tak nazývala cesta, která vedla od východní části Palatinu (tzv. Velie) podél Fora Romana na Kapitol. Po ní procházely různé průvody a procesí, zvláště při triumfu.


Já stejně k volbám nechodím, protože je to jednak ponižující šaškárna, kde vždycky vyhraje na celé čáře zase jenom hloupost a kde slaví svůj triumf lůza, a za druhé odmítám spolupracovat s mafií.


BIS VINCIT, QUI SE VINCIT IN VICTORIA
Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže
Vítěz má prožívat svůj triumf s mírou, potlačit pýchu, hněv a svévoli vůči poraženému.


Luther viděl zkaženost papežství, ačkoli se právě opak dal rukama hmatat: stará zkaženost, peccatum originale, křesťanství, nesedělo již na stolici papežově! Nýbrž život! Nýbrž triumf života! Nýbrž veliké Ano všem vysokým, krásným, odvážným věcem!... A Luther církev obnovil: udeřil na ni...


NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET ET MALA PERRUMPET FURTIM FASTIDIA VICTRIX
(Horatius, Listy 1,10,24)
Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí a triumfálně prolomí tvé pošetilé pohrdání


Bestia Triumphans - latinsky "vítězná bestie" - původně v biblickém významu, čili "ďábel", "šelma, jejíž číslo je 666". Nietzsche má však zřejmě na mysli to, co později Ladislav Klíma nazval mnohem expresivněji Sus Triumphans (vítězná svině), tedy to nízké, lidské, příliš lidské, co vždy slaví triumf nade vším vyšším, nadlidským - a dokonce i nade vším dokonale zvířecím, jak jsem poznal Já (viz mé spisy).


HOMINEM TE ESSE MEMENTO
Pamatuj, že jsi (jen) člověk
Tato slova, jež pronášel k tomu určený otrok, byla adresována římskému vojevůdci slavícímu triumf. V den triumfu byl oslavenec připodobněn bohu a uvedená slova jej měla varovat před nemírnou pýchou.


A což triumf vzdělanosti, jak nazval ironicky dr. Peabody vivisekci.


Pro celek našeho pozorování je velmi významné a hodné pozornosti, že účelem tragédie, tohoto nejvýš poetického výkonu, je podání hrůzné stránky života, že se nám zde předvádí nevýslovná bolest, bída lidství, triumf zla, výsměšná vláda náhody a nezadržitelný pád spravedlivých a nevinných, neboť v tom spočívá významný pokyn o povaze světa a pobývání v něm.
V tragédii se nám totiž předvádí hrůzná stránka života, bída lidství, panství náhody a omylu, pád spravedlivých, triumf zlých: tedy naší vůli přímo odporující povaha světa.


Takhle se na to musí! Drze si prosadit svou! Svůj triumf jsem si užíval dlouho.


Láska je triumf představivosti nad inteligencí.


"Další úspěch! - Naše vítězství nad Přírodou jdou do nekonečna! Hosanna! Máme sotva kdy, abychom se nad tím zamyslili! Jaký triumf!... Nad čím bychom se měli vlastně zamyslit? - Proč a nač? - Nuže, vyhrňme si rukávy a do toho, do toho, nepřešlapujme na místě!"


Haló! Slyšíte, haló! -
Nikdo se nehlásí! Konec! Triumf! Vesmír bez lidí!


Čtyři tisíce let mužovy vlády žena dohnala za posledních padesát čtyřicet let. Je to nesnesitelné. Patriarchát existuje snad už jen ve světě muslimském, ale o ten není zas co stát. V euroamerickém světě a v jeho specifickém segmentu severoamerickém je muž fackovacím panákem ženy; v nesčetných filmech, pornech, videokazetách a masmediálních produktech je muž vždy šašek, potácející se kolem ledničky, a žena obr, který přijde a dá mu facku. Muž se ani nehne a za chvíli za tu facku poděkuje. Jaký triumf pro krávu, která je od toho muže odvislá, jaký triumf báby, která uklízí kozí bobky, proti staviteli toledské katedrály! Znehodnocuje se dějinný čas. Tři tisíce let jsou ničím proti čtyřiceti letům emancipace, feminismu a sufražetismu!


CAVE NE CADAS
Dej pozor, abys nepadl
Tato slova opakoval obecní otrok v Římě vojevůdci slavícímu triumf: připomínal mu tak, aby ve chvíli největší slávy nezapomínal na vratkost osudu.


Rozkoš dona Juana netryská nikdy ze sympatií, z tichého snění nebo z ilusí něžného srdce. Potřebuje především rozkoš z triumfu, aby ji viděli ostatní, aby nemohla být popírána.


Jsem rozený útěkář. Jak se mi něco nezdá, kopnu do vrtule a už mizím. Přecpaná čekárna, lidí neubývá, přetopeno, věšák nikde, pocit studu, začínám se potit, klaustrofobie, panika… - a už jsem najednou venku na ulici s osvobozujícím pocitem triumfu. Já za to nemůžu, to je instinkt.


Neobdivuji se jejich štěstí, této jejich prozatímní vládě, ani tomu jejich nepoctivému vítězství, jež se jednou musejí nutně změnit v smolné časy, anarchii a drtivou porážku. Raději bych si chtěl být jist tím, co mám a být na to náležitě hrdý, než takto jako oni žít a myslit na dluh, opíjet se rohlíkem z pojmů a marně očekávat veliká vítězství z ničeho, co nemám a na co hrdý být nemohu a čeho jsem dosáhl podvodem na přírodě. Raději chci žít a zemřít zpříma, než jako oni očekávat vítězství, jež nikdy nepřijdou, vítězství lidského ducha, vítězství, jejichž nepřetržitá řada by jako v Pyrrhově případě znamenala pouze úplný zánik. Neboť tak se nedá žít věčně. Žádný pozemský tvor nemůže dlouho přežít takto bazálně odtržen od přírody a od její reality. Tak bych Já nechtěl žít. A Já věřím jen tomu, že lidstvo zanikne; že zahynout musí, až mu příroda předloží konečný účet za takto nekryté směnky před hledí jeho donkichotské přilbice z papíru a snů. To pak bude zase mým vítězstvím, mým triumfem nenávisti!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm