Slepý vede slepého

28. února 2014 v 14:25 | Misantrop

Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.
(Bible: Matouš)


Slepý slepého vodí, a oba zbla nevidí.
(Ruské přísloví. Hodící se na lidstvo.)


Lidstvo dnes vypadá, jako kdyby ke své technice přišlo jako slepý k houslím. Ale i slepec se může naučit hrát na hudební nástroj. Avšak lidstvo se nemůže naučit správně ovládat techniku, k níž se nedopracovalo přirozeným vývinem a s níž morálně nevyrostlo. Zde by ležela možná odpověď na vtírající se poslední dobou otázku, proč lidstvo tak tragicky nerozumí přírodě, Zemi - samo sobě.


A v tomto zbrusu novém světě pak člověk čte nějakou parodii na pokrok a je tak slepý a blbý, že si vzdor okolnímu světu a ve srovnání s ním, ještě dokáže myslet, že jeho realita je jiná a lepší.


Patřil jsem k nim taky - než jsem zjistil, že jsem si myslel, že jsem slepý, protože jsem měl zavřené oči.
"Pane, prosím vás, převedl byste mě přes ulici? Víte, já jsem nevidomý."
"Ale nevykládej, blbečku! Otevři oči!!"


Ještě se nikdo neozval proti trapné zlodějské konvenci, která přiznává autorství filmu výhradně režisérovi, jenž obvykle přijde ke scénáři jako slepý k houslím.


Životu vidoucích zvířat dává vědomí názorného světa, ačkoli je u nich naprosto subjektivní a omezeno na působení motivů, přece zdání objektivní hodnoty existence. Ale slepý krtek, se svou tak dokonalou organizací a neustálou činností, omezenou na požírání larev hmyzu a hlad, činí nepřiměřenost prostředků k účelu očividnou.


Člověk, ani jeho nádorové buňky, žádný sebedestruktivní signál neobdrží, nebo je k němu hluchý, slepý, necitelný, blbý - a lidský.


Mé oko se již nepotěší tím, co zří. Raději bych byl slepý a hluchý ke všemu takovému blátivému jazykobraní.


"Možná bych se mohl přeptat na práci v družstvu Dobrá vůle."
"Ignácie! Ty berou akorát slepý a němý."
"Jsem přesvědčen, že by to byli příjemní spolupracovníci."


Je nemožné, když má někdo zásluhy a ví, za co stojí, aby vůči tomu sám zůstal slepý, jako kdyby si muž vysoký šest stop nevšiml, že převyšuje ostatní.


Umínil jsem si stůj co stůj vytrvat. Je to těžké, velmi těžké; dře to, ale jde to. Na úplné odstřihnutí od lidského světa to ovšem nestačí; to by musel být misantrop hluchý, slepý, a ještě ke všemu blbý - jako obyčejný člověk. Fuj! Stejně se chvílemi neudržím a popustím uzdu nenávistným výlevům, jež mě tak hrdě odlišují od člověka. Apatický, slepý ani blbý nebudu nikdy, ani s tím nejhorším předsevzetím.


Život je poháněn svým vnitřním dynamismem, který se vnějškově projevuje nekonečnou rozmanitostí životních forem a je vnitřně zažíván jako pud přežití, tvořivá vůle, touha po štěstí či naplnění nebo i aspirace, požadující věčný život. Tento dynamismus však je víceméně slepý, což je individuálně zažíváno jako nevědomost či neznalost toho, kam život směřuje nebo co je jeho cílem, má-li vůbec jaký.


Sem slepý kvačí - jeho krok je vratký -
a jako předtím tápe odtud zpátky.


Víš, jaká o nich jde po světě zvěst:
zášť, pýcha, zištnost, to jsou jejich mravy,
ty nebuď slepý a zachovej čest,
ty nevíš, co ti osud chystá slávy.


Hymna polská a jugoslávská, zdvihy a nože, virilita, nepoddajnost! Jen národ český spolehlivě vyvolil si - po svém srdcosrdci správně - odrhovačku, kterou na scéně zpívá slepý houslista!


Bojte se pročež člověka, jenž přichází ze světla a je světlem oděn, ne toho, který přichází v temnotě a tmavý je jeho háv; neboť on to jest, kdo v temnotě tápe a potřebuje světlo, aby mohl páchat své zločiny. Ty jej však pro to světlo v temnotách brzy uvidíš, schováš se neb mu snadno unikneš, ježto on je slepý tam, kde ty jsi vidoucí.


Člověk hledá a nemůže najít jakéhosi "Boha" na nebesích, hledá ho po kostelech a jiných ratejnách, ale že ho navštěvují cvrlikající bohové, kteří mu zpívají melodie sladší než vyžilé songy superstars, k tomu je hluchý, slepý, blbý - a lidský!


Mít a chtít děti může jen někdo, kdo je určitým způsobem slepý.


Je v nevážnosti poučení,
svět celý v temnou noc se mění,
je v hříších slepý, tvrdohlavý;
jdou po všech cestách bláznů davy.


Bezmocný, slepý vztek vanul jeho duší a unášel ji s sebou. Prošel dvěma ulicemi bez vědomí sebe, nevěda jak. Teprve pak ulehl poněkud jeho vztek a zahanbenost.
"Fuj!" odplivl si. "Jak se nechám slabošsky unášet vášní!


"Uvízl jsi, přítelíčku, uvízl jsi v tom až po uši," uvažoval Oblomov, provázeje ho pohledem. "Je slepý, hluchý a němý pro všechno ostatní na světě. Ale přivede to daleko, časem bude mít důležité postavení a nahrabe si hodností..."


Dva nevidí: slepý a nemoudrý. Jako slepý nevidí nebe, hvězdy, zemi a nerozezná, co je nablízku a co daleko, tak také kdo moudrost nemá, nerozezná ošklivé od krásného a dobré od zlého.


Komu zde teď
šupiny z očí nespadnou... Ať slepý
však je, kdo chce. - Mou řeč zas zapomeňte;
a nechte mě!
(Lessing: Moudrý Nathan)


Švejk říká, že na člověka někdy přijde takový moment, kdy je ke všemu hluchý a slepý jako pařez a nedá si nic vymluvit. To je ovšem jejich permanentní stav.


Jak slepý osel
Tisícům zrození, desetitisícům skonů kdy jednou nastane konec?
Zrození, smrt, příchod a odchod v hlupce a slepce nás mění
Že v srdci poklad je bez falše, bez kazu, neuvědomili jsme si dosud
A stále jak slepý osel jdem, kam nohy nás nesou, nepoučeni


Co to všecko znamená? Jestli jsou tyhle nové myšlenky a nové pocity odraz změny přesvědčení, odkud se mohla ta změna vzít? Copak se svět změnil k horšímu a já k lepšímu, nebo jsem byl předtím slepý a lhostejný?
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Ten, kdo neví, kdo jest a k čemu se narodil a v jakém to světě žije a s jakými společníky, a kdo neví, co je dobré a špatné a co je ušlechtilé a hanebné, a kdo nechápe ani důvod, ani důkaz, ani co je pravda a co je lež, a kdo tohle nedovede rozeznat, ten nebude mít ve shodě s přírodou ani své žádosti, ani své nechuti, ani vůli, ani záměry, ani přisvědčování, ani nesouhlas, ani zdrženlivost v úsudcích - slovem, bude hluchý a slepý bloudit v domnění, že je něčím, ačkoliv není nic. Ale což je tomu tak teprve teď? Nevzešla už od samého počátku lidského pokolení všechna pochybení i neštěstí právě z této nevědomosti?

Hans Holbein mladší: Slepec tančí se Smrtkou (1538)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm