Blankytný éter nad mlžinami lidstva

29. března 2014 v 14:06 | Misantrop

Čistota, která se lidem zamlouvá, je jako mlžina, která zahaluje zemi, a ne jako blankytný éter nad ní.
sobota, 18. srpna 41
Počasí se umoudřilo a je zase hezky a slunečno. Slunce, blahodárné a hřejivé, si posvítilo na promoklý posed a vysává z jeho vodou nasáklých prken veškeru vlhkost, která nyní v podobě páry stoupá vzhůru jako dým a rozplývá se v éterickém nekonečnu.
V posvátném háji pod dubem náhle nasávám jakousi velmi libou vůni. Nevím, co to je, ale myslím, že to je vůně prosluněného lesa. Nejvoňavější parfém, co znám. Je to prostá vůně letního lesa, jenž vysychá. Slunce rozpouští rosu, rostlinné i jiné silice, a ty pak stoupají k mému žádostivému chřípí, jako by to byl imanentní duch lesa a svobody, co dělá tak dobře mému jemnému čichu, uvyklému bezpochyby zcela dobře takovým počitkům, a ne vaporizovaný éter hmotné podstaty. Zcela jistě je to však vůně, v níž chybí převažující hrobový zápach tlejícího vlhka, houbovité hniloby, plísně a mazlavého jílu. Je to vůně života. A především je to vůně nepřítomnosti člověka.
Je klid. Ani stíhačky dnes nehromují. Zato vlaštovek je plný éter. Usedám na velký kulatý kámen a chvilku se kochám jejich štěbetavým poletováním.
Vždyť také hledám klid, řekl jsem. Roztrhám všechny plány a nároky jako dlužní úpisy. Duši si uchovám čistou, jakou mají umělci, láskou tě zahrnu, bezelstný živote, živote hájů a pramenů! budu tě ctít, ó sluneční světlo! budu se tebou těšit, krásný étere, který pronikáš hvězdy duchem a ovíváš dechem i tyto stromy a doteky probouzíš naše nitro! ó svéhlavá lidská mysli! sklonil jsem šíji jak žebrák a mlčící bohové přírody na mne pohlédli se všemi svými dary!
Vaše snažení hanobí, drtí pokornou přírodu, pokud vás strpí, ona však žije dále, věčně mladá, a její podzim a její jaro nemůže nikdo z vás zapudit, nikdo nemůže narušit její éter.
Ó musí být božská, když vás nechá ničit a přitom nestárne a když v ní navzdory vám krása zůstává krásou!
Života tepny svěže bijí ve mně
a soumrak éterný zas vítat mohou;
i tuto noc jsi vytrvala, země,
a osvěžena dýšeš u mých nohou.
To je pravý život pro mne! A kdyby nebylo zim, nebyl bych nikdy opustil domovský les a jeho útulné bezpečí; nikdy bych byl nepoznal ponížení a potupu práce, poskvrnění stykem s lidmi práce, tu nejohavnější potupu divokého tvora, jímž v nitru jsem a jehož nejvnitřnější nitro vždy v máji vyplouvá na povrch jako vzduchová bublina na vodu, aby se rozpustila v éteru; mé nitro vyráží vzhůru za světlem a volností jako šlahoun trnitého ostružiní, nezadržitelně proráží betonovou krustu sarkofágu nukleárního, radioaktivního, radiačně zamořujícího lidství vzhůru a zpět k divokému zvířeti uvnitř!
Za šest dní poslechu Tristanie musím hodně poopravit svůj první dojem. Nyní soudím, jako jeden recenzent v internetové Metalopoli, že nic lepšího neexistuje! Gotický metal přechází místy až v metal černý nebo dokonce v metalovou operu a střídavě se nade všemi těmi nevšedními hudebními postupy a kompozicemi vznáší éterický hlas zpěvačky, jejíž jméno zní Vibeke Stene. To je prostě nádhera!
Všichni do jednoho to jsou bídáci a lumpové, včetně tzv. "nesobeckých" hrdinů, světců, pop-idolů, významných celebrit, vědců a éterických žen!
Snad jest dobytčí, animální život něco vyššího, než život božský, život průhledného, světelného poznání; snad "hmota" víc než duch, snad hrubá krev víc než éter.
Vyhubit Rakovinu brutálním fyzickým zásahem není pro jedno dítě přírody snadná věc. Ale nepodceňoval bych sílu uhrančivé sugesce a čarného zaklínání, jež se díky mně šíří éterem. A je přece známa krajní příchylnost člověka ke zlu, přičemž jeho sugestibilita stoupá s jeho debilitou. Někdy se mi zdá, jako kdyby se již projevovala má kouzelná moc. Jindy naopak jako kdybych hrách na stěnu házel.
Bart:
"Country je pěknej vopruz. Jenom zabírá prostor v éteru diskžokejům; a to teda říkám: jejich krutost my všichni žerem!" 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm