Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí

18. března 2014 v 13:55 | Misantrop

Je to tak krásné, být sám, mít volno a nic nedělat!


I ty, jakmile se ti naskytne první příležitost, opusť ten hluk, prázdné těkání a často nesmyslné starosti a oddej se studiu nebo rozjímání v ústraní. Lepší je totiž, jak velmi učeně a vtipně zároveň řekl náš Atilius, mít volno nežli nedělat nic.

"Lepší je mít volno nežli nedělat nic." - Vtip Atiliova výroku spočívá ve dvojznačnosti latinského otium, které znamená jednak ústraní (ve smyslu být stranou společenského a politického života, tedy čas, který římští spisovatelé využívali k literární práci), jednak volno ve smyslu nicnedělání.


Seru na práci, seru na systém! Bohatě stačí nebrat si nic příliš k srdci a nedělat nic navíc, co nemusím.


Kolo otcova mlýna se vesele otáčelo a hlučelo, sníh kapal vytrvale se střechy, vrabci mezi tím cvrlikali a poskakovali. Seděl jsem na prahu dveří a vytíral si spánek z očí; bylo mi blaze na vlahém sluníčku. Tu vyšel z domu otec, který již od božího rána hlomozil ve mlýně, se šikmo nasazenou noční čepicí a spustil na mne: "Jsi ty ale kus darmošlapa! Nic neděláš, jen se tu sluníš a protahuješ své líné kosti a mne necháš všechnu práci dělat samotného.


Darmošlap byla pěkná knížečka. Dobře se četla, neboť je psaná klasickým, dnes již lidužel starobylým slohem - nádherným slohem ovšem! Z knížky vane duch čistých, poklidných, skoro až naivních zašlých časů. Opravdu skvost. Takhle chci psát: popisovat svá dobrodružství na-nic-hodníka, který se jen toulá po světě a nic kloudného nedělá, jen si užívá svobody, těše se z krás přírody.


Měl jsem v úmyslu se modlit, to měla být moje jediná činnost, modlit se za všechny živé tvory; považoval jsem to za jedinou slušnou činnost, jaká na světě zbyla. Být někde na poušti nebo v horách nebo v nějaké chatrči, odpočívat si a nic jiného, provozovat to, čemu Číňané říkají "nic nedělat".


Lao-c'ovo klíčové heslo je WU-WEJ: to jest nezasahovat do přirozeného stavu a běhu věcí, nevměšovat se a v tom smyslu nic nedělat!


V životě jsou chvíle, kdy je nejlepší nedělat vůbec nic. Něco se s vámi děje a vy do toho prostě nezasahujete. Zůstávám klidný, protože tolik jiných událostí, nad kterými se zamýšlím, mi připadá jako zlý sen. Tohle není jediná šílená končina na světě.


Z nás každý má svou vlastní povahu,
svou přirozenost, chceš-li postaru.
To bozi mu ji dali jako - hlídače.
Když zacházíš s ní, řeknu, obráceně,
sám na to zajdeš, a ten vedle tebe
se třeba zachrání. Je trošku naším bohem.
A to je původ štěstí našeho i neštěstí.
Jen trochu navnadit ji musíš, Smikríne,
a nedělat nic proti její vůli,
nic nemoudrého, potom to už jde!
(Menandros: Čí je to dítě?)


Vždycky, když děláte něco, co jste si sami nevymysleli, ale co dělají všichni ostatní, nakonec dříve či později zjistíte, že je to nesmysl to dělat, a tak to už neděláte a jste zase o jednu zkušenost bohatší, zase o něco moudřejší.


Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí.
Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.
(Bible: Římanům)


Jsou podivná zaneprázdnění, jež jako moli užírají vzácný čas, a horší je zaneprazdňovat se věcmi nepatřičnými než nedělat nic.


Za "svobodu" se i pokládají životy, i když jde většinou ne o skutečnou svobodu, jako spíše o to někomu namlátit, někomu něco ukrást nebo si docela obyčejně nacpat pupek a nic nedělat.


Je toho tolik, co lidstvo napáchalo, až je to šílené a jeden misantrop s tím mnoho nepořídí. Lze vůbec ještě pociťovat k lidstvu něco jiného než čirou nenávist a odpor? Vždyť jen svými odpady a radioaktivitou zamořili planetu na miliony let! Co lze vlastně proti tomu dělat? Nic. Lépe řečeno vůbec nic: čili hlavně nedělat nic: už neplodit další haranty, nepracovat, snížit spotřebu čehokoliv; prostě zaživa zemřít jako samostatné lidské individuum, když nelze jinak vyhladit celé lidstvo. A čekat, nekonečně trpělivě čekat a těšit se, že něco nebo někdo tu lidskou havěť konečně zlikviduje. Už aby to bylo. -


Disciplína vanaprasthova sestává z dlouhého spánku, aby se duše řádně občerstvila a aby v ní získala převahu její senzitivní část nad částí příliš rozumovou; dále z dlouhého nicnedělání, aby z nudy těla tím více uvedla se v čilost činnost duševní.


Než špatně orati, raději vypřahati.
Srov.: PRÆSTAT OTIOSVM ESSE QVAM MALE AGERE - Lépe je nedělat nic, než dělat něco špatně (Plinius); Než špatně běžet, to běž raděj nazpátek (Lúkiános, O bozích a lidech); Je lepší se dobře nudit, než špatně se bavit (Misantrop, Z poustevníkovy lesní moudrosti); Nichtsthun ist besser als Böses thun. - Nedělat zbla je lepší nežli činit zla (staré německé přísloví).


Záleží na našem rozhodnutí, zda se množit nebo nemnožit pohlavní cestou dál a dál, a zda tedy dál trpět! - Ale co kdybychom tuto možnost volby neměli nebo ji ztratili a množili bychom se pak bez naší vůle, jakkoli slabé, zcela automaticky, například dělením nebo parthenogenezí? Život je mocný, velmi mocný... - Pak by nezbývalo než jako bájný Úranos nenávidět naše děti, svrhnout je jako on do podsvětí; nezbývalo by nám než věčně hubit naše děti, požírat je jako Kronos; a znaveni tím neustálým zabíjením a požíráním dětí, nakonec bychom museli zabít i sami sebe, abychom měli pokoj od všeho vznikání i zanikání. Zatím máme šanci nedělat to; byť v té či oné podobě už to děláme: odsuzujeme své děti k mukám života i smrti už jen tím, že je tak nerozvážně zplodíme a přivedeme na tento bídný svět.
A prvním příkazem Probuzeného Vítěze, tohoto arahanta, který zničil karmu, je tento:
Neplodit a nezabíjet!
Z toho vyplývá další vznešený příkaz:
Nestat se příčinou plození ani zabíjení!
Z čehož plyne další vznešený příkaz:
Mít soucit se zplozenými i nezplozenými a nestat se příčinou jejich utrpení!


První den v pekle. Nastoupil jsem jako lisař do Koh-i-nooru. Závidím kachnám na rybníce jejich svobodu. Těm jsem záviděl jejich život ostatně vždycky, ale po dnešku závidím i zvířatům v kleci. I ona se mají lépe než Já. Aspoň nemusejí nic dělat.


Není to pro ně hanba, nestydí se za to; nemůžou si totiž pomoct: dělá to tak přece "každý". Ale "každý" to právě nedělá. Ukažte mi "člověka", který nehoubaří, nepejskaří, nepodlehne ani žádnému jinému masovému šílenství; takový "člověk" bude jistě jen velmi málo blbý; možná že bude naopak i velice rozumný a snad i moudrý. Pak to však pravděpodobně nebude člověk vůbec, nýbrž misantrop, jenž pohlíží na lidstvo s pohrdáním, despektem a nenávistí.


Ono se řekne obyčejná "kytka", co jenom roste a nic nedělá, ale to jsem netušil, jak složitý je to organismus a jak složitý může být její život. A co teprve její duševní život!


Ano, návidím (můj výraz pro dokonalejší druh platonické lásky) zvířata, ale nemůžu pro ně víc udělat. Nenesu žádnou zodpovědnost za životní podmínky zvířat, a tou mojí návistí k nim nemůžu ani nic pokazit z přílišné horlivosti, jako se to stává chovatelům domácích mazlíčků.


Jsem rád, že si mohu lehnout v lese do stínu břízy a nic nedělat. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm