Odkrývat ošklivosti života

27. března 2014 v 13:48 | Misantrop

Je třeba odkrývat ošklivosti života, je třeba bít do všednosti a hlouposti, aby nastal život světlejší a teplejší.
(Arcybašev: Hlasatelé a život)


Vypadala ošklivě, znaveně a nemocně. Za šest měsíců se jí narodí dítě. V Marjorii se odehrával úžasný proces, ale uvědomovala si jenom nevolnost a umdlenost; to tajemství pro ni znamenalo jen únavu a ošklivost a věčnou úzkost z budoucnosti, duševní utrpení a tělesné nepohodlí. Bála se útrap, bála se nevyhnutelných nesnází a svízelí. Útrapy a nepohodlí - to je všechno, co ji v budoucnu čeká. A zatím ošklivost, nevolnost, únava.


A když vzhlédli pak
a spatřili se v šedém přísvitu,
vykřikli hrůzou - hrůzou zemřeli,
zhynuli na svou vlastní ošklivost.
(Byron: Tma)


Jakoby náhodou vytáhl tajemný balíček, který od někoho večer dostal, otevřel jej a vyňal z něho desky s pornografickými francouzskými lepty, na nichž ubohá Harrietta se vzrůstající hrůzou a ošklivostí viděla všechno to, co tak nevinně a horoucně přijímala jako lásku a co věcně a zřetelně znázorněné vypadalo mrzce, ohavně a bezedně sprostě, takže jen letmý pohled na to stačil vzbudit nenávist a opovržení k celému lidstvu.


Ani nemusil příliš zakrývat hlubokou ošklivost, kterou v něm budili všichni lidé.


Zloba, nesnášenlivost, podrážděnost, hádavost a zoufalá prázdnota, nicnedělání, pocit neschopnosti, naprosté umrtvující neschopnosti, odpor k Tince a k ženám vůbec, nikoliv obyčejný, ale téměř fysický hnus, nespavost, bdění až do svítání, zemdlený vyčerpávající spánek ve dne, nechuť k jídlu, ošklivost při vzpomínce na jakékoliv jídlo, desítky a desítky přespočetných cigaret...
Tak začíná můj rok 1960.


Zvrácenost přírody v sobě nese jistou pikantnost a působí na lidi stejně silně, jako ty největší krásy. Ostatně krása je věc jednoduchá, zatímco ošklivost je něco výjimečného.


Opět se probudil do skutečnosti vnějšího světa, podíval se kolem sebe a tu pochopil, co vidí - pochopil, zachvácen hrůzou a ošklivostí, že to je ono stále se vracející delirium jeho dní a nocí, ona noční můra všude kolem se hemžící, nerozeznatelné identity. Blíženci, blíženci... Jako larvy se slizce hemžili kolem. Zastavil se a díval se očima široce rozevřenýma údivem a hrůzou kolem sebe na tu luzu, uprostřed níž stál. "Jaké to množství ušlechtilých bytostí!" Ta melodická slova se mu vysmívala. "Jak spanilé to lidstvo! Ó ty nový a krásný světe..."
Divoch tu stál a přihlížel. "Ó ty nový a krásný světe, ó ty nový a krásný světe..." Hudba slov v jeho mysli nabývala jiného ladění. Ta slova se mu vysmívala v jeho bídě a sklíčenosti, ohavně se na něj šklebila a cynicky se mu vysmívala. Ten ďábelský, zlomyslný smích jen zvětšoval nízkou špinavost a ošklivost noční můry, ošklivost a hnus.


Všechno je křivé, nic poctivého v našem klatém bytí, krom padoušství. Buď tedy v ošklivosti lahodná krmě, pospolnost a dav.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Cítím ošklivost k všem lidem bez rozdílu.
K těm proto, že jsou zlí bez možné nápravy,
a k oněm proto pak, že k zlým jsou laskavi,
že nechovají k nim té svaté nenávisti,
jak patří jistě těm, kdo jsou v své duši čisti.
(Molière: Misantrop)


Ošklivost je mnohem ošklivější u ženy, než u ďábla.


Duchaprázdnost, popletenost, překroucenost se bude odívat do nejhledanějších výrazů a nejtemnějšího řečnictví, aby tak do obtížných a pompézních frází zahalila malé, nepatrné, střízlivé či všední myšlenky, podobně tomu, jemuž je odepřen majestát krásy a chce tento nedostatek nahradit oblečením, a tedy se pokouší skrýt pod barbarskou parádou flitrů, per, nabíraných límců, rukávců a kabátů nepatrnost či ošklivost své osoby.


Znát skutečnou ošklivost znamená znát o sobě pravdu.


Větřil tak zastaralou hloupost, takovou ošklivost ke svým vlastním myšlenkám, takové opovržení literaturou, uměním, vším, co zbožňoval, zasazené, zakotvené v těchto úzkých mozcích obchodníků, výlučně zaujatých podvodem a penězi a jediné přístupných politice, této nízké zábavě prostředních duchů, že se navracel rozrušen domů a uzavíral se se svými knihami.


Kdo se sebou není spokojen, je ustavičně připraven se za to mstít: my druzí se staneme jeho oběťmi, třeba jen tím, že budeme muset neustále snášet ošklivý pohled na něj. Neboť pohled na ošklivost činí člověka špatným a nerudným.


Vědění je moc vidět i to, co není krásné. Vědění tedy vidí i základní ošklivost lidstva. Jen hlupákům a ženám se zdá všechno na tomto světě hezoučké a miloučké. A co hůř: jen děvkám je každý člověk k zulíbání.


Muset se stále dívat na ošklivost je pro toho, kdo má smysl pro krásu, utrpením a člověka to nutí, aby v sobě hledal mučedníka.


Ach, jak těžké je strávit své bližní! První zásada: povzbudit svou odvahu jako při neštěstí, statečně se chopit díla, sám sebe přitom obdivovat, zatnout zuby a překonat svůj odpor, spolknout svou ošklivost.


Vyprávění hlupáků budí ošklivost, smějí se v hříšné prostopášnosti.
A hádky takových lidí nutí zacpat si uši.
(Bible: Sírachovec)


Za ošklivost se skromná velikost
tak ráda ukrývá; chce obdivu
se vyhnout.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Lze ošklivost a trapnost života učinit předmětem smíchu? V čem spočívá osvobozující síla onoho "černého" humoru, v čem tkví jeho obrozující a povznášející funkce?
Anarchistický radikalismus, protest proti světským i církevním autoritám, kritický a nahý pohled na banalitu maloměšťáckého života je trvalou, i když většinou skrytou součástí Haškova humoru. Jak krutě a bezohledně viděl svět, jak silně v sobě přemáhal bezútěšnost a hloubku své ironie, jež, jak praví Stendhal, je jediným možným výrazem zraněné duše.
(Radko Pytlík)


Bůh tě chraň, světe! Neboť ty z nás děláš temnou propast, děti Zloby, páchnoucí mrchu, ohyzdnou žumpu, nádobu práchniviny, plnou smetí a ošklivosti.


Bída světa klene se nad širým obzorem jako duha! Jak jen mohu z pojmu krásy odvodit předobraz ošklivosti? Ze znamení míru podobenství žalu? Ale tak jako v etice je zlo následkem dobra, tak v životě radost plodí žal.
(Poe: Berenice)


Chtěl jsem prchnout, vyhnout se jim, ale na úzkém mostě mě ta pakáž lidácká sevřela mezi sebe - mezi sebe! - a nebylo úniku. Musel jsem jít s nimi pomalu v jejich tempu, ó hrůzo vtělená, a vyposlechnout všechny jejich žvásty, vycítit všechnu jejich ohavnou blízkost a přičichnout k jejich odporným zápachům lidskosti! Byl jsem zralý k zhroucení, málem jsem omdlel tou ošklivostí a byl bych s chutí vraždil.
Bez pocitu ošklivosti jsem se nemohl jejím směrem vůbec podívat.


Lidožrouti si libují v pojídání lidského masa, které by bylo pro člověka ze západu něčím obludným. Tento západní člověk však s chutí pojídá skopové nebo vepřové maso, což u pravověrného hinduisty - důsledného vegetariána - mohlo by vést až k vrhnutí z ošklivosti.


Vy i já jsme více hodni odpuštění než veliká hromada pobožnůstkářů, licoměrníků, pokrytců, svatoušků, zhýralých mnichů a jiných takových lidských sekt, kteří se přestrojili jako masky, aby klamali svět.
Těm se vyhýbejte, mějte je v ošklivosti a nenáviďte je tak, jako činím já, a bude vám potom dobře.


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm