Pod tíhou týrání

3. března 2014 v 13:17 | Misantrop


Ve starém Řecku byly vypsány přísné tresty pro toho, kdo jakýmkoliv způsobem trýznil zvířata. Byla to jasná mravouka starých Helénů, která zrodila se pod horami Thesálie a kterou slavný myslitel Aristofanes pronesl dvěma jednoduchými slovy: "Odstraňte bolest!" A právě v době Aristofanově zákon o týrání zvířat byl provázen souhlasem všech Řekův, možno říci celé Helady. A od té doby přestávalo také trýznění otroků.


Zákon na ochranu zvířat, jenž sice postihuje týrání zvířat, ale povoluje jejich věznění a zabíjení, je pokrytectví. Ve skutečnosti si tenhle zákon vymysleli masožrouti kvůli kvalitnějšímu masu, myslivci, aby měli po kom střílet v době míru, a pokrytci, aby se mohli předvádět a schovávat se za svou "etickou vyspělost".


Pokud mám porovnat Schopenhauera například s Komárkem, tedy své dvě poslední četby, vychází z toho srovnání lépe ten druhý, Komárek. I on má pár nadějných připomínek k týrání zvířat, ale také to nijak zvlášť nerozvádí jako problém. Spíš se dopouští nevhodných analogií zvířat s pouhými plody rostlin, jako kdyby nechtěl chápat skutečný problém: tím je snad nejhorší zločin člověka - týrání a zabíjení zvířat.


Ti blbci rybáři čumí oblečení na sluncem rozpálené hrázi a ani se nesmočí. Asi by k tomu potřebovali sličnou plavčici s bujným poprsím a vyholenými třísly, schůdky do vody, plážová lehátka a vybetonované dno rybníka - a nějaké ty zábavní atrakce za horentní vstupné jako ve správném akvaparku. Prostě zdegenerovaní blbci, kteří se radši baví týráním živých tvorů, než pěstováním kultury těla a ducha.


14letý chlapec zastřelil několika ranami z pistole své spící rodiče. Motivem činu, ke kterému došlo v obci Korytné na okrese Spišská Nová Ves, bylo dlouhodobé fyzické týrání hocha. Jaké příšerné utrpení to muselo být, když se odhodlal zabít? Byl pravou příčinou tohoto sebeobranného zabití vrozený sklon rodičů k sadismu, nebo jen snaha o zlepšení ohebnosti proutku, jenž byl tak dlouho ohýbán, až praskl?


Tak to už je fašismus, tohleto! To je týrání obyvatelstva! Nejenže mi zkazí víkend, to minimální volno, na něž mám nárok, ale ještě budu muset celé to představení absolvovat podruhé nebo potřetí znovu. Ani vlastní oči, které toho už tolik za život musely shlédnout, ani moje vlastní oči už mi nepatří, protože patří státu!
Další debilita je práce. Není stále co dělat, ale musíme tam být a ještě k tomu hloupě předstírat, že pracujeme. Lepší by bylo, kdybychom dostali náhradní volno, nebo třeba i neplacené, ale to ne. Ať mi však nikdo netvrdí, že to není než obyčejné týrání obyvatelstva!


Já musím zůstat - děj se co děj - silný jako příroda a zachovávat si jako ona své životní zvyky. Navzdory zásahům lidí a natruc jejich týrání, jimž jsem také vystaven. To přísahám!


Každý, kdo je poslušným příslušníkem státu, má možnost získat větší či menší podíl moci. Od nejvyšších vládních činitelů po různé nižší vykonavatele zákona až k rodičům, kteří mají moc nad svými dětmi. A dětem zbývá už jen buď týrání zvířat a mladších dětí, nebo se těšit na věk dospělosti.


Ve zmatek je uveď, Panovníku, v městě vidím násilí a sváry,
ve dne v noci po hradbách se plíží, ničemnost a trápení jsou v jeho středu,
v jeho středu běsní zhouba, týrání a lest se nehnou z ulic.
(Bible: Žalmy)


Je podivný, ale zároveň nesporný a nejvýš pozoruhodný fakt, že každý nový zjev, který, jak se zdá, slibuje, že usnadní rozvoj života lidu, především těžce dolehne právě na tento život. Nepochybné výhody nových poměrů, jež s sebou přinášejí nesmělé začátky civilizace, mizí pod tíhou malicherného týrání, formálností a jakéhosi nemravného sloužení umění pro umění.
(Saltykov-Ščedrin: Tiché útočiště)


Nechci nějaký zasraný pochopení, na to už je pozdě. Chci pomstu! A tak tu zbědovanou, všemožným mučením, týráním a ponižováním, dobytku podobnou bytost, živořící ve vlastních výkalech, nemilosrdně, ale pomalu zabiju.


Zeměkoule, živý život na ní, a zejména život lidský, zdá se být nedorozuměním v kosmu, trapností, nekonečným týráním.


V tomto kosmickém eónu nám život dává ještě možnost volby, protože si je jistý, jak se většina z živých rozhodne: totiž vždycky špatně, to jest pro život, to jest pro utrpení. I ty nejznámější takzvané moudré hlavy starověké Indie chtěly utrpení života odstranit pouze dalším utrpením, asketickým týráním těla i duše, jógickými cvičeními, nesmyslným mumláním svatých slabik, různými poblblými psychotaktickými eskapádami a duchovními veletoči; jako kdyby po vzoru malých nerozumných dětí tyto blbé hlavy vůbec netušily, jakou cestou přicházejí lidé na svět!


Nekupujte zajíce v pytli!
Kromě toho strkání zajíců do pytle jest týráním zvířat.
(Hašek: Rady pro život)


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm