Překážky se mají překonávat

19. března 2014 v 14:07 | Misantrop

Nechť vás ochraňuje odstraňovatel překážek Ganéša, který jako by při slavnosti večerního tance smetal svým chobotem hvězdy a vytvářel ze syčících spršek nové!
Nechť vás chrání Ganéša barvící zemi kapkami rumělky, jež odletují od jeho chobotu, když se bláznivě točí dokola, jako by spaloval svým žárem všechny překážky!


Mohl bych se na počátku obšírně rozepsat o soupeřivosti, závisti, o žlučovité kritice, pomluvách, předpojatosti, o tajných i zřejmých pletichách proti tvé pověsti a o spoustě jiných překážek, jež ti lidská zlomyslnost nastraží pod nohy. Takové překážky se překonávají těžko, často jsou nepřekonatelné, a nejeden spisovatel byl za svého života a dokonce i po smrti okrádán o čest, která mu patří. Protože koho nenávist a závist připravila o věhlas zaživa, ten zůstane ve stínu, odsouzen k zapomenutí i jako mrtvý, a málokdy se stane, že by se jeho sláva zrodila či vynořila z nehybných a němých papírů v době, kdy už se na nich usadil prach. Ale o tom, co dovede lidská zlomyslnost, bylo už napsáno velmi mnoho, stačilo by citovat, a tak to raději ponechám stranou. Chci ti pouze vyložit potíže a překážky, které houževnatě brání ocenění díla i bez zásahu lidské zloby; a takové nehody postihují nejen výjimečně toho či onoho, ale jsou pravidlem téměř u každého velkého spisovatele.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Hodiny samoty a meditace jsou z celého dne jediné, kdy jsem opravdu svůj, bez rozptýlení a bez překážek, a kdy mohu opravdu říci, že jsem takovým, jakým mě příroda chtěla.
Neuplyne ani den, abych si s radostí a něhou nevzpomněl na to jedinečné a krátké období mého života, kdy jsem byl naplno sám sebou, bez příměsi a bez překážek, a o němž mohu opravdu říci, že jsem žil.


Nemá čas přemýšlet, jestli věří v překonání překážek. Nemá čas ani žádné překážky vidět! Zchromí-li mu jedna překážka nohy, sune se vytrvale dál, plaze se po břiše.
Strach? Překážku buď zdolám, nebo ne. Jakýpak strach! S tím na mne nechoďte!


Překážky tu nejsou proto, aby se před nimi kapitulovalo, ale aby se překonávaly.


I kdybych koupil nepřístupný ostrov s panenskou přírodou, s hojností rajských plodů a s přívětivým klimatem, nezbavilo by mě to daní a obtěžování úředníků. Pro někoho maličkost, pro mne nepřekonatelná překážka! Je mi snazší být snílkem či hrdinou či šílencem, než řádným občanem.


Po spáření vegana s kanibalem by následoval neřešitelný spor o to, jakou stravou krmit jejich společné dítě a jakou mu dát výchovu a jaké mu vštípit kulturní návyky, včetně návyků stravovacích. To a mnohé jiné překážky pomalu rozštěpuje dosud násilně homogenní lidstvo v minimálně dva hlavní nesmiřitelné živočišné druhy.


Křehké zboží je lidská poctivost a penězi lze ztéci všechny překážky, zlatem vypáčit i ocelové dveře.


V dobách relativní pohody, úspěchu a blahobytu člověk většinou oddá se příjemné letargii nebo z nudy začne vyhledávat stále rafinovanější a intenzívnější požitky a tak si na ně zvykne, že když se mu naskytnou překážky, je ochoten se dopustit třeba i celé škály negativních činů, aby je odstranil.
Je třeba se vystříhat vzniku nežádoucích a zhoubných představ a zvyků, myšlenek a úmyslů, které jsou na překážku dosažení cíle, a jestliže již vznikly, je třeba usilovat o jejich překonání.


Blázni nemusí vynaložit žádné úsilí, aby zvítězili nad nějakými událostmi, překonali odpor, zdolali překážky. Stačí jenom jeden rozmar jejich klamné vůle a jsou z nich hned princové, císařové nebo bozi, vlastní všechna bohatství světa, užívají všech příjemností života, opájejí se všemi slastmi, jsou stále silní, stále krásní, stále mladí, stále milovaní.
(Maupassant: Paní Hermetová)


Pro prvního člověka není velkým neštěstím nahota, nedostatek obydlí i všech těch zbytečností, které my považujeme za potřebné, ani to není velkou překážkou pro jeho zachování.


Pravé příčině zkázy mravů náboženství kladlo překážky vždy jen pomyslné a neúčinné.


Společnost a zákony přinesly nové překážky slabým a novou sílu bohatým.


Co znamená všechen ten smutek a nepokoj? Co nakonec značí? Jen to, že mysl jedince dokonalého si hledá další překážky, i když už není co překonávat!


Hle, kladu před tento lid překážky a klopýtnou o ně otcové spolu se syny, sousedé i druhové zhynou.
(Bible: Jeremjáš)


V mysli chováte všechny štíry jedovaté
To oni ve všem překážky vám v cestu staví
Pro ně nejednou tonete ve zmatku v těžké chvíli


Ano, nám nebylo souzeno, abychom se stali praktickými činiteli; my bychom nikdy nedokázali vypořádat se s životem, poněvadž jsou v něm překážky, je v něm nedůslednost.
(Saltykov-Ščedrin: Samomluva starého idealisty)


Člověk, vtěsnaný do úzkých mezí a pravidelnosti mravu, který z nedostatku vnějších nepřátel a překážek netrpělivě rve, pronásleduje, nahlodává, rozrušuje a týrá sám sebe, toto zvíře rozdírající se do krve o mřížoví své klece, zvíře, jež je třeba "zkrotit", ten trpící a steskem pouště stravovaný tvor, který musel sám ze sebe vytvořit dobrodružství, mučírnu, nejistou a nebezpečnou divočinu - tento blázen, tento roztoužený a zoufalý zajatec se stal vynálezcem "špatného svědomí".


Ó božská rozkoši z rozmetávání všech překážek, vítězení, věčného vítězení!
(Klíma: Bílá svině)


Filosof zavrhuje manželství včetně toho, co by ho k němu chtělo svádět, - manželství jako překážku a porážku na cestě za optimem.


Takto jsem bystřinu viděl, jak s mírným šumotem s hory
klidně plynula dolů, když neměla překážek v cestě;
kde však z balvanů hráz a trámy jí vadily v toku,
tam se pěnila, vřela, tok rozlícen překážkou pádil.


Ve skutečnosti ženská figuruje v dějinách spíš jako překážka, jako obtíž, zátěž, jako zavazadlo navíc se samými tretkami, jako povrchnost sama, jako matka vulgárního materialismu a konzumerismu, jako hysterický, neopanovaný nerozum o sobě.


Lidi jsou jediná překážka ve štěstí.


Lidský rozum, ta pýcha lidstva, se mi jeví spíš jako přebytečná přítěž, jako překážka v pravém pochopení světa kolem nás.


Lidé se nemění. Pralesy jim vždycky vadily a vadit budou jako překážka, dokonce i těm, kteří v nich žijí.


Každý dosahuje svého cíle v mezích možnosti. "Ale do cesty se mi postaví nějaká překážka!" - Nuže, pak přejdi jinam, kde ti kyne volnost. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm