Proč, proč nemáme křídla?

8. března 2014 v 15:11 | Misantrop


Proč nemáme peří, proč nemáme křídla - jen lopatky, základ pro křídla? Protože už křídla nepotřebujeme - máme aera, křídla by nám jen překážela. Křídla jsou k létání, ale my už nemáme kam letět - už jsme dolétli, už jsme dosáhli svého. Nemám pravdu?


PEDIBUS TIMOR ADDIDIT ALAS
(Vergilius, Aeneis 8,224)
Strach nohám dá křídla


Ach, svoboda! Svoboda! Pouhá její připomínka, pouhá naděje na ni dává duši křídla, nemám pravdu?
(Čechov: Člověk ve futrálu)


Proč by nelétal, kdo umí si dostatečná křídla udělat? Opovržení byl by zajisté hoden orel, jenž by jako schlíplá husa domácí chtěl ploužit se po blátě, aneb místo co by sedal na skále v sousedstvu oblaků, v hnoji by se hrabal jako zotročilá slepice. I housence malé zprotiví se po břichu se plazit, proto upřádá si přes zimu křídla k výletu skvělému.


Poděšen
snesl se na zem každý plachý pták
a složil křídla, tolik marná teď.
(Byron: Tma)


Kdo má dost síly a v kom přebývá duch,
ten bude řečnit, tesat, bude zpívat
a srdcervoucně plakat, když je smutný
a smát se ze sna, když je blažený
a dojde k cíli, třebaže novou cestou.
A z jeho díla potom vyvodí
pravidla nová - novou abstrakci,
jež nedá tupcům křídla, ale pouta.


Jsem potulný pták, pravý romantický "Wandervogel", jenž jen roztáhne svá křídla a letí si volně za hlasem svého neklidného srdce, nehledě na bouře a zvraty humánního světa, jenž je mi cizí a z duše protivný.


Nepřítomnost nátlaku, vyrušování, hluku, obchodů, povinností, starostí; jasná hlava; tanec, skok a let myšlenek; dobrý vzduch, řídký, jasný, svobodný, suchý, jako je vzduch ve výšinách, v němž se všechno animální bytí zduchovňuje a dostává křídla.


Vznešenost duše dává křídla tělu; běda dnešnímu aeroplánnímu, berličkovému lidstvu, které to nechápe.
(Klíma: Slavná Nemesis)


Nenávist jsou křídla, díky nimž misantrop stoupá a povyšuje se nad lidstvo.


Jak směšné jsou ty lidské problémy,
myšlení, jež se nepozdvihlo z bláta
a nutí ploužit křídla po zemi!


Smí, kde jsem slyšel křídla duchů vát,
takový človíček tu mluvit ke mně?


Jemná křehká křídla bledých nočních motýlů ševelí ozvěnu vlhkého vánku; ševelivě se otírají o mne a tančí nade mnou své vzdušné společenské tance s ostatními svými druhy. Snad i mne tím vyzývají k tanci, ale Já jsem oproti nim příliš těžkopádný - a létat, létat přece neumím!


A ti, již mají křídla pernatá, jen jim nechť patří království nebeské na Zemi!


Sny mají křídla, na nichž vzlétáme do nadoblačných výšin a nehledíme na nebezpečí pádu Ikarova; v bdění však těžkne noha i mysl probuzeného.


Ptačí křídla máte pro pohyb, nikoli k práci. Proto jsou považována za nohy.


Persea ze staré báje považuji za šťastného člověka, a to hned ze dvou důvodů: že měl křídla a nikoho nemusil potkat a že se pohyboval tak vysoko, takže nemusil s nikým mluvit a s nikým se zdravit.
(Claudius Aelianus: Vlez mi na záda)


PENNAS INCIDERE
Přistřihnout křídla
Ve stejném významu jako české rčení, tj. omezit, přibrzdit něčí vliv, moc nebo i přílišnou bujarost (doslova "rozlet"). Srov.: Říkal jsem jen neustále na všecko: "Ano" - neboť mi bylo jako ptáčku, kterému přistřihli křidýlka (J. von Eichendorff, Ze života darmošlapa).


Písnička má křídla taky,
ať si letí mezi ptáky.
Kdybych jen ptákem byl,
věděl bych, o čem zazpívat,
a kdybych křídla měl,
věděl bych, kam se podívat.


Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde.
Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v pustině.
(Bible: Žalmy)


Ikarus si spálil křídla. Člověk by chtěl být gigantem, a je hovno, kamaráde.


Filosofa je škoda pro praktické věci. Je v nich nemožný. Je jako ten albatros.

Le poète est semblable au prince des nuées.
Exilé sur le sol au milieu des huées,
ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Básník je podoben knížeti mračen.
Vydaný posměchu na zemi svržen,
ochromen křídly olbřímími, jež v chůzi mu brání.

Ano, tak je to! Právě tak se to má s filosofy. Křídla jim brání v chůzi.


Chtěl bych mít křídla
Přál bych si s bílými oblaky do dáli letět
Což by pernatá křídla nemohla narůst mi?


Patnáct let jsem bedlivě studoval vezdejší život. Neviděl jsem sice svět ani lidi, avšak ve vašich knihách jsem sahal na křídla krásných ďáblů.
(Čechov: Sázka)


(Ředitel zastřelí čápa)
učitel Robert:
"Vrahu."
Ředitel:
"Já a vrah? Blázínku."
Marjánka:
"Stejně jste mordýři."
Kastelán Oliva:
"Nemaj' rádi rozepjatá křídla. Ještě štěstí, že nám žádný nerostou."


MAIORES PENNAS NIDO
(Horatius, Listy 1,20,21)
Křídla větší než hnízdo
Říká se o tom, kdo rozepjal křídla nad rodným hnízdem, tj. kdo si svými zásluhami vydobyl čestnější místo, než na jaké poukazoval jeho původ. Užívá se ovšem i ironicky. Srov.: Veliký pták veliké hnízdo potřebuje; Přerůst někomu přes hlavu; Nedorůst do něčeho.


"Ty jsi anděl?" zeptalo se jedno dítě.
"Kéž bych byla," odvětila Mignon.
"A co ta křídla? Ukaž nám je!"
"Znamenají krásnější, která se ještě nerozevřela." 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm