Stopeni v bahno

9. března 2014 v 15:31 | Misantrop

Stopeni v bahno lžete sobě v hloubi, že jezdíte po zlatých zádech nebeských obláčků, hudbou sfér je zbahnilému sluchu vašemu mlaskot bahna a dechem růží jeho smrad.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Plavali nejvýše jako obojživelníci pod povrchem té nečisté tekutiny ... tak dlouho, až Stvořitel, jenž už neměl nic v ruce, popadl za krk prvními dvěma spáry na noze jako kleštěmi dalšího potápěče a vytáhl ho z červeného bahna - výtečné omáčky - do výše!


Raději bych žil v bahnitém močále s pijavicemi, než s jediným člověkem nablízku.


Milý pane, román je zrcadlo, se kterým jdeme po silnici. Brzy v něm vidíte nebeský blankyt, brzy bahno louží na silnici. A člověka, který ve své nůši zrcadlo nese, budete obviňovat z nemravnosti! Jeho zrcadlo ukazuje bahno a vy obviňujete zrcadlo! Obviňujte raději silnici, na níž je louže, anebo ještě raději cestmistra, který nechá vodu hnít, takže se utvoří bahno.


Tento tzv. "pořádek", toto povodňové bahno, měnící svým dusivým objetím všechno živé a svobodné v odporně mazlavý adipocire, zanikne až s posledním člověkem.


Stromy, keře a rostliny jsou ozdobou a šatem země. Není nic tak smutného jako pohled na holou a pustou krajinu, jež očím skýtá jen kamení, bahno a písek.


Což bude dále se valiti toto bahno a pokrývati svou morovitostí starý svět, kde neklíčí již leč setby nespravedlnosti a žně úhon?


Mé postavení musí být změněno - musím počít jednat k tomu cíli! Hanba, že jsem v tom bahně tak dlouho vydržel. Pro obyčejné lidi, tento odporný bahenní hmyz, je bahno zcela přiměřeným pobytem; zůstávají-li v něm lidé vyšší, je to špatnost všech špatností. Ven! A třeba vejdu z něho v záhubu - co na tom?


Lepší by bylo, kdyby Bůh zatroubil k poslednímu soudu a udělal všemu konec! Armagedon! Sodoma Gomora! Mravní bahno!


Sedláci byli zlí a zatvrzelí. "Z té vody pít nebudeš! To tak, aby kdejaká poběhlice přicházela k našemu rybníku. Běda, jestli hned neodejdeš, odkud jsi přišla!"
Ale zlá slova jim nestačila. Plni zlomyslné svévole skákali podél celého břehu do vody, kalili ji rukama i nohama a vířili ode dna měkké bahno, aby se voda nedala pít.
Létó už nedovedla potlačit hněv. Už ty zlovolné venkovany neprosila. Pohlédla na ně s pohrdáním a vzkřikla: "Když se nemůžete té vody nabažit, budete žít tady v tom rybníce na věčné časy!"


Bojuj s nimi, ano - ale jen pokud ti nechtějí dovolit být stranou toho všeho náruživého vzedmutí davů. Jinak to nech být. Nesnaž se změnit směr proudění jejich tekoucího bahna, jinak tě smete a odnese s sebou.


Vzpomeňte si na RAF, organizaci, která nevidí již jiné východisko z obklíčení kapitalistického bahna, než popravovat čelné představitele kapitalistického vykořisťovatelského systému.


Flintův rybník! Raději ať se jmenuje podle ryb, které v něm plovou, ne podle člověka, který byl by jej klidně vysušil a prodal za cenu bahna na jeho dně.


Musím se rozhodnout a dostat se z toho bahna.


Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem víc utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lidé nevynoří z bahna egoismu a jednohlasně neodpovědí "Ne", pak ať je navždy prokleta morálka, založená na užitku.
(John Stuart Mill)


I nad těmi, kdož nejsou tak úplně ztraceni, musíte neustále bdít. Nejsou ztraceni díky sobě samým, díky svým vlastním, takřka endogenním kvalitám, nýbrž jen díky duchovnímu učiteli. Je musíte pořád držet nad vodou, jelikož sami plavat nedokážou, nebo jen krátce a pak se znovu noří do okolního morálního bahna, kde tonou.


Láska je hovadství; největší ze všech! Kdo se zamiluje, přestane být člověkem, Vůle se rozplyne v jejím bahně.
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Vznik halobakterií lze datovat již do počátků života na Zemi. Jsou to organismy, které zpozorují světlo a reagují na ně vylučováním rhodopsinu - stejné sloučeniny, která je přítomna v pigmentu lidských očí umožňujících nám vidět. Díváme se na svět očima starobylého bahna.


Jdi jako vyhladovělý ohař po poslední příčině lidské lásky a vždy svou neúnavnou pátravostí uštveš tak zvanou nevinnou lidskou lásku slabou, vyčerpanou a těžce oddychující vprostřed nějakého špinavého bahniska neřestí, topíc se v něm. Nuž vzhůru, jen výše, hrdobci! Vy, jimž dosud pouto lásky nohy víže! Vystupte z bahna toho špinavého necitu jménem láska!


Dejž nebe, aby čtenář, osmělený a v té chvíli sveřepý jako to, co čte, našel bez bloudění strmou a drsnou cestu truchlivými bahnisky těchto chmurných stránek plných jedu.


Misantropové můžou právem litovat ty, kteří se mají teprve s bahnem života utkat, protože vědí, jak z toho bahna ven a jak do něj vůbec nevstupovat.


Dej si pozor, Iljo, nezapadni do bahna. Praobyčejná ženská; odporný způsob života, dusné ovzduší omezenosti, hrubost - fuj...!


Ctnost otevírá nebe těm, kterých smrt
se netýká, a putuje po stezkách
jí vyhrazených; na perutích
straní se bahna a všedních davů.
(Horatius: Ódy)


Proč by ses brodil tímto bahnem? Měj přece soucit se svou nohou!


DE CAELO IN COENUM
(Tertullianus, O představeních 25)
Z nebe do bahna
Nebo: z nebe do pekla. Tertullianus v kritice pohanských zábav srovnává "církev boží" s "církví ďáblovou". Srov.: Z kočáru na káru.


Žijeme až po uši v takovém bahně lží, že netřísknou-li nás po hlavě, nevzpamatujeme se z toho.


Člověk mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně.


Primitivní otisk v bahně života v podobě pohlavního rozmnožování mne nezajímal nikdy.


Drzost je nejspolehlivější prostředek, aby se neutonulo v bahně, které nazýváme životem.


Brav považován jest všeobecně za něco nečistého, poněvadž válí se v bahně, což však balneologové doporučují i lidem. Vezměme si Píšťany a píšťanské bahno. V tomto válí se z důvodů zdravotních i aristokracie, a přece žádnému snad nenapadne, aby takového aristokrata nazval prasetem, a dr. Kučera, který tento způsob léčby doporučuje, není také žádné čuně.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm