Své kázání si nech!

1. března 2014 v 14:57 | Misantrop

Arachné si změřila stařenu od hlavy k patě, pustila člunek a jen tak tak se zdržela, že stařenku neuhodila do tváře. Plna hněvu se na ni obořila:
"Takové rady dávej podruhé někomu jinému! Je vidět, že se ti stářím mate rozum. Své kázání si nech, já vím, co umím. Jen ať si zkusí celá Athéna závodit se mnou!"


Já mám pro sebe důvtipu dost! Tím kázáním u mne
nedojdeš úspěchu, věř: jsem téhož smýšlení dosud!


Pořád stejný hnus: snaha o to, aby byli všichni stejní. Já si kupříkladu libuji v samotě, jak známo, ale neříkám extravertovi, který má rád kolem sebe hodně lidí, že to pro něj není dobré. Byl bych pokrytec, kdybych mu dával kázání o tom, jak to s ním myslím dobře, protože by to byl můj zájem o satisfakci mému způsobu života, a ne jeho zájem. Tohle můžou dělat akorát tak nějací primitivové, ale když se rozhlédnu kolem sebe, nebo když se podívám do novin, tak poznávám, že se to na tom našem světě jenom hemží primitivy.


Málo slov si člověk v paměti uchová lépe než dlouhé povídání, a jsou-li jinak obsažná a důrazná, zplodí přemýšlením víc užitku než dlouhé kázání, jemuž člověk sice porozumí, na něž však brzy zase zapomíná.


Kazatel, jenž by začal lidem kázat náboženství úcty k životu, k svobodě, k sobě, k individualitě, ten by si tím začal kopat vlastní hrob a lidi by mu v tom notně pomohli.


"Zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázání spasiti věřící."
Čteme Nový zákon nikoli bez záliby v tom, s čím se v něm špatně nakládá, - ani nemluvě o "moudrosti tohoto světa", kterou se drzý chvastoun marně pokouší zhanobit "bláznovým kázáním".


Či bylo to kázání smrti, že svatým slulo, co všemu životu odporovalo a zrazovalo z něho?


Nejkrásnější šlehy vážného mravního kázání mají velmi často slabší účinek než šlehy satiry a většinu lidí nepokáře nic řádněji než vylíčení jejich chyb.
(Molière: Předmluva k Tartuffovi)


Všechno dobré i zlé je přirozené. Přirozené je příjemné a činí šťastným. Není žádná zlotřilá úchylka. Každý úchylák, každý blázen se chová vždycky podle své vlastní přirozenosti, tedy normálně. Bránit někomu v jeho přirozenosti nebo mu kazit náladu výčitkami a kázáním je kruté.


Uslyšíme kázání nějakého blba, staneme se ctiteli Ignáce z Loyoly, atd. A to se stále, od věčnosti do věčnosti opakuje, na celém světě a masově.


Vždycky jsem se cítil dobře jenom na výšinách.
Plošinka na svahu nebo na skále, ve výšce pět set šest set metrů, přírodní balkón, zalitý světlem a s výhledem na moře v dálce, vytvářel prostředí, kde se mi dýchalo nejlíp, zvláště když jsem byl sám, vysoko nad lidským mraveništěm. Bylo mi jasné, proč se kázání, zjevení zásadního významu a ohňové zázraky odehrávaly na přístupných výšinách.


Filosof téměř nemluví, neboť je nemožné dát okamžitou odpověď na jakoukoli otázku, byť sebeprostší, natož na otázku kardinální. Filosof proto raději zaznamenává své myšlenky písmem, neboť psát může nesouvisle, hodiny a hodiny, třeba celý věk. Stejně jako přemýšlí dlouho a důkladně nad svými myšlenkami, uvažuje stejně tak i nad výběrem těch jedině správných slov. Ty nelze jen tak bez rozmyslu vyhrknout v družném rozhovoru, v monologu, v kázání. Obojí chce čas, spoustu času.


Domácí zvířata hrají v životě lidí velmi nenápadnou, avšak nepochybně blahodárnou roli. Mnohdy mám dokonce dojem, že trpělivost, věrnost, smířlivost a upřímnost, vlastní našim domácím zvířatům, působí na rozum dítěte mnohem pronikavěji a kladněji než dlouhá kázání anebo mlhavé výklady vychovatelky.
(Čechov: Událost)


Úsilné cviky posilují nejen tělo, ale také temperament, snad tím, že oddalují u člověka příliš časnou potřebu jistých rozkoší. Jediné, co uklidňuje bujné touhy jinošské, je únava, a ne snad výčitky matčiny ani kázání farářova.
(Helvétius: O člověku)


A Já bráním sebe, lidumilové a lidumilci! Zmar vám, vy jedni misionáři lidskosti sympaťáčtí! Pedofil = pedagog, filantrop = buzerant. Všichni jste, hnusáci, otravní jako služba vlasti a průhlední jako nedělní kázání!


Budu mluvit o sobě; řeknu na omluvu zde i pro příště, že jakákoli morálka mě nudí a že La Fontainovým bajkám dávám přednost před nejkrásnějšími kázáními Rousseauovými.


členové Lidové fronty Judeje komentují Ježíšovo kázání:
"Blahoslavený je každý, kdo chce zachovat věci při starém, že?"
"Ježíš zarputile odmítá přiznat, že pokorní jsou ten problém."


Prostý muž vnikne do kostela a přeruší farářovo kázání výkřikem:
"To není pravda!"


Do kostela já nechodím. Já pastory vůbec nesnáším, jestli chcete co vědět. Aspoň ve všech školách, kam jsem kdy chodil, nasadili vždycky všichni takovej svatouškovskej hlas, jakmile začali kázat. Tohle já nesnáším. Kruci, já nechápu, proč nemůžou mluvit přirozeným hlasem. Jakmile začnou kázat, je to vyložená šaškárna.


Rodiče, kteří chtějí autoritativně vládnout nad svými dětmi, nesmí připustit, aby byli viděni nazí (i obrazně) při dělání "prasečinek", jak to sami nazývají. Pak už by nemohli kázat o morálce.


Morálku kázat je jednodušší než morálku vysvětlovat.


Doplňkem mnoha dobročinných církevních trhů, jejichž cílem je získat finanční prostředky, většinou bývá karneval. Býval považován za oslavu těla, ale nyní je přijatelný, neboť peníze připadnou církvi, která může kázat proti Ďáblově pokušení!


Společnost užívá krásných slov a nadšených rad, podává však špatný příklad sama o sobě. Káže lásku a chová se přitom hrubě k lidem i ku zvířatům. Přes všechna krásná slova brutalita nevymizela.


Komárek se v jednom eseji zcela neodpustitelně ukázal jako typický šosácký kantor, který káže morálku zpoza katedry: "...nejmilitantnější ochránci zvířat bývají přes chvályhodnost svých cílů často osoby s narušenou komunikací a vztahem k vlastnímu druhu, což je příznak vždy alarmující."


Hezky se to, pane páter, káže, ale těžce trpí.


"Nechme toho!" řekl si v duchu don Quijote. "Na poušti bych kázal, kdybych chtěl přimět domluvami tuto chátru, aby vykonala nějaký dobrý skutek. Ten náš svět je skutečná pavučina navzájem se potírajících lstí a nástrah. Zde já už víc udělat nemohu!"


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm