Ta naše tupá výchova

11. března 2014 v 14:24 | Misantrop

Patří prý k dobrému vychování umět pozdravit kdykoli někam přijdeme nebo kdykoli se potkáme se známým člověkem. Je to prý slušnost. Ale Já se na to dívám jako na oboustranné zasahování do mého soukromí. To bych mohl nakonec třeba salutovat a podávat hlášení!


Pan dr. Groš je svedený člověk. On za nic nemůže. To je výchova. Člověk když přijde do špatné společnosti, zkazí mu ta společnost i jeho nejlepší zásady.
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Ani by mě netěšilo zabývat se vymýšlením teroristických plánů neboli výchovou, jak tomu říkají oni.


Vrátím-li se ve vzpomínkách k soužití, které mělo být výchovou, pak dnes vidím, že to byla jen koedukovaná škola neřesti. Zavírat z ohleduplnosti oči před nespravedlností, to je výchova k pokrytectví.


Z krás udělat krásu, je úkol výchovy estetické.


Nejznamenitější kriminologové a sociologové, na příklad Alfredo Niceforo, připisují zločiny nedospělých trestanců dílem jich chorobnému duševnímu stavu, dílem nedostatečné mravní výchově. A v čem záleží mezi jiným též mravní výchova mládeže? Zajisté v tom, že má být mládež vedena k tomu, aby naučila se: "Že člověk, kterému jsou lhostejny bolesti jiných tvorů, nemůže nikdy pocítiti soucit ku svým bližním."


Německá výchova byla před válkou stižena mimořádně mnoha nedostatky. Byla velmi omezena jednostranným způsobem kultivace pouhých vědomostí na úkor znalostí. Ještě menší váha se kladla na výchovu charakteru jedince - pakliže je toto vůbec možné -, ještě méně na požadavky zodpovědnosti a vůbec žádná na výchovu vůle a rozhodnosti. Jejími výsledky skutečně nebyli silní jedinci, ale spíše poddajní "mnohoznalci".


Hitler kladl mimo jiné také důraz na výchovu mládeže pomocí pěstování kultury těla a osobní zdatnosti. Já jsem také toho názoru, že tak, jako se každý den myjeme, stejně tak bychom měli i denně cvičit a posilovat jak svaly, tak i mozek, neboť obojí má tendenci bez pravidelného procvičování atrofovat.


Hitler byl vychován podle vzoru, nad nímž každý rodič nadšeně poposedne: úcta k rodičům, k autoritám, k pořádku a poslušnosti. Zatímco z jednoho samorostlého sirotka vyroste poctivý občan, z druhého se stane zase kriminálník. Ale ještě jsem nepoznal nikoho, kdo by byl veden k pořádku a přísně vychován, aby se z něj nestal později hajzl.


výchova tvořila z Řeka od nejranějšího mládí předmět uměleckého tvoření a uměleckého požitku těla i ducha; naše tupá výchova, zaměřená hlavně na pozdější průmyslový zisk, nás vede k pošetilé a zároveň pyšné spokojenosti s naší uměleckou neobratností a nechává nás hledat předměty veškeré umělecké zábavy mimo nás asi s takovou touhou, s jakou vyhledává zpustlík prchavý milostný zážitek s prostitutkou.
(Wagner: Umění a revoluce)


Výchova a vzdělání jsou zjevně jen maskami a ctnost přetvářkou. To nejvyšší, čeho dosáhnou, je, že skryjí svou podlost.


Jakákoli osvěta či výchova je marná, neboť ta ovlivňuje jen bezvýznamnou hrstku posledních slušných lidí a ostatní je geneticky narušená pakáž.


Každá, ať jakákoli ženská výchova má na zřeteli pouze lapání mužů.
Žádná výchova, žádné vzdělání toho nemůže změniti do té doby, dokud bude sňatek nejvyšším ideálem ženy, a nikoli panenství.


Výchova: v podstatě prostředek ke zničení výjimky ve prospěch pravidla.


Ukájíš se snahou uvěřit, že láska všechno překoná
Kde se bere to zlo, když je tvoje výchova tak bezchybná?


Výchova, i ta nejrozumnější, je vždy naprosto křivá.
(Klíma: Dětství)


Lze se jen domýšlet, zda by citová výchova neměla za následek konečné zezvířečtění lidstva a konec lidské civilizace - což by ovšem nejenže nebylo tak špatné, nýbrž dokonce dobré a potřebné.


Domluvy po dobrém na ně neplatí, na výchovu, vlastně na převýchovu, už je také pozdě, majíce na to své stejně ničemné rodiče a učitele jako jsou ti haranti, ti parchanti zákonitých otců a matek všeho hnusu, majíce své rodiče a učitele, kteří je učí nebo jim dovolují provádět takové zlotřilosti - takže co?
To je ta citová výchova, Éducation sentimentale, jíž se takto dostává další generaci!


Cílem měla být výchova člověka askezí, meditacemi a cvičením ve vědách, literatuře a uměních. Náboženství zmíněno nebylo.


Pavlův osud a pád ostatně předurčila už výchova, jež mu byla vštípena jeho věřícími rodiči. To křesťanské přikázání života v pravdě, které nakonec zničí samo křesťanství a možná, že i Pravdu samu, zničilo i Pavla Michka, rebela s příčinou.


Výchova je úsilí jednoho člověka učinit druhého takovým, jakým je on sám.


Výchovou přivykl koupelnám a otevřeným oknům. Když ho jako dítě prvně vzali do kostela, udělalo se mu špatně z toho dusna a lidského puchu. Musel honem ven. Možná že jsme vychováváni příliš zdravě a asepticky. Jestliže nás vychovávají tak, že se člověku mezi druhými lidmi, mezi jeho bližními dělá špatně, nemůže to asi být dobrá výchova. Rád by ty druhé miloval. Ale lásce se nedaří v prostředí, kde se člověk dáví nepřekonatelným odporem.
Ale mně u člověka vadí, že je ochočené zvíře. A den ze dne je čím dál ochočenější. To dělají továrny, to dělá křesťanství, věda, slušné vychování a vzdělání. Zatěžují duši moderního člověka. Vysávají z ní život.
Takové příliš lidsky zlé a neřestné tvory dělá z lidí obraznost, intelekt, dělají je z lidí zásady, tradice a výchova. Nechte instinkty na pokoji a natropí moc málo zla. Není to vlastnický pud, který moderní civilizaci tak pobláznil po penězích. Vlastnický pud se neustále musí uměle dráždit výchovou a tradicí a mravními zásadami.


Po světě chodí mnoho nešlechetníků. Někteří vyplazují jazyk a to znamená českou výchovu.
(Hašek: Ve vlaku)


Uvědomuji si, že životní podmínky, ve kterých jsem rostl, a má výchova mě uzavřely do těsného kruhu konvence, a že celý můj život není ničím jiným než každodenním úsilím o to, abych klamal sebe a ostatní lidi a nedával to najevo, a je mi hrozně při pomyšlení, že se až do smrti z této lži nevymaním.
(Čechov: Strach)


Svoboda je stav vnitřního života člověka, je to stav mysli, je to stav jeho ducha. Kdyby se podařilo, a všechna výchova posledních tří století směřuje proti tomu, kdyby se podařilo v těchto intencích vychovat lidi, tak by šance na nějakou světovládu byly prostě neuskutečnitelné.
(Miroslav Dolejší)


Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.
(Edward Gibbon)


Smyl jsem ze sebe špínu civilizace a výchovy. Jsem tu čistý a jako znovuzrozený. Prohlašuji, že špína kolektivismu, slabošství a sadismu je ve vás zažraná tak hluboko, jako některé podvědomé zvyky, v mých očích k smíchu až k popukání.
Teď tu ale stojím zcela nový. Slupka výchovy a civilizace, kterou jsem ze sebe seškrábal, tu teď leží u mých nohou pokroucená a žerou ji červi. Ale tím víc jsem rozcitlivělý.
A tak jsem teď sám - volný, a vidím, že jsem tohle vlastně chtěl od začátku, jenomže v rozletu mi bránila těžká koule, přikutá k mé noze výchovou, vštěpující mi altruismus, sebeobětování sebe z lásky k lidem. 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm